Masoneria to Reptylianie pieniądz został stworzony do kontroli społeczeństwa i ludzi. Na dolarach znajdziesz też znaki Illuminati.

Masoneria to Reptylianie pieniądz został stworzony do kontroli społeczeństwa i ludzi.

Na dolarach znajdziesz też znaki Iluminati
Teraz wiecie skąd pedofila zabijanie dzieci przez elity!


.
Planem gadów jest:

1. Zachować swoja rasę jako dominującą nad innymi rasami, czyli agresja przeciwko wszystkim – w szczególności rasie ludzkiej (ludzie – to mają być w pełni kontrolowani niewolnicy, dostawcy energii psychicznej i żywności fizycznej i energetycznej). Ten proceder przestępczy trwa już co najmniej 25 tysięcy lat ziemskich. Ich ulubioną formą ataku na cudze planety jest doprowadzanie wysłanych przez nich meteorytów lub komet do kolizji z atakowaną planetą. W ten sposób zamordowali mieszkańców ludzkich na tej planecie około 1815 roku w liczbie około 32 miliardy. Efektem tej zbrodni była strata około połowy atmosfery gazowej i obniżenie ciśnienia atmosferycznego około 2 razy. Pas asteroid w układzie Słonecznym jest wynikiem zniszczenia planety Mardek przez zmiennokształtnych (jaszczury, smoki). Wszyscy mieszkańcy tej planety zostali zabici. Mars kiedyś miał atmosferę i wodę na powierzchni. To efekt działania jaszczurów (smoków, zmiennokształtnych).
Jaszczury (smoki) kontrolują Archonci – byty istniejące na poziomie astralnym i mentalnym, nie posiadają ciał fizycznych. Archonci żywią się energią psychiczną ludzi: nienawiścią, bólem, cierpieniem – powolne mordowanie przerażonych ludzi dostarcza im najwięcej energii życiowej z ich ludzkich ofiar. Przykładem są patologiczne kulty religijne, gdzie morduje się przerażonych i mocno cierpiących ludzi: Ameryka Środkowa – Inkowie, obozy śmierci w czasie wojny, sadystyczne mordowanie przerażonych dzieci ludzkich w kultach satanistycznych i pedofilskich.

2. Zwiększyć swoją liczebność i w związku z tym przewagę liczebną.

3. Zwiększyć swoją moc i umiejętności, które wykorzystują przeciwko innym rasom istot żywych. Równocześnie za pomocą manipulacji w kodzie genetycznym i ciałach energetycznych (ponad fizycznych) usiłują ograniczać zdolności, moc i umiejętności ludzi.

4. Rozplenić się po całym poziomie energetycznym 4 – dominacja.

Ich błędem jest to, że widzą tylko to, co chcą widzieć. Doświadczają tego czegoś, co można nazwać – “myśleniem życzeniowym”. Oni też podlegają prawu odbicia tego wszechświata. Ich agresja przeciwko innym zwraca się przeciwko gadom. Ich kłamstwo, fałsz i oszustwo wraca do nich jako autorów tego procederu przestępczego – oni sami pozostaną oszukani, oni sami siebie oszukują.

Organizacja gadów jest bardzo rozległa i nosi nazwę ‘Orion Union’ (Związek Oriona), która składa się z gadów i ich ludzkich kolaborantów, zwanej ‘Consortium’ (Konsorcjum).

Intencją gadów jest stworzenie nowej rasy w celu sprawowania nad nią kontroli oraz kontroli nad resztą ludzkości.

Istnieją informacje, że są ludzie w pełni kontrolowani przez gady, które żyją pod powierzchnią ziemi. Takie gady nigdy nie wychodzą na powierzchnię ziemi. Pracują oni nad nowymi ciałami fizycznymi dla siebie, na czas przejścia na poziom 4 energetyczny, ponieważ ich własne ciała już ich nie satysfakcjonują.

Klonują, a także wykradają ludzkie embriony. Chcą określić, jaki jest dla nich najlepszy “pojemnik na dusze” („soul receptacle”).

Ich planem jest zmiana fizycznej rzeczywistości. Gady stworzyły “zbiorniki” i kolekcjonują w nich składniki, które będą używane do stworzenia nowej rasy. Wykorzystują do tego zaginione osoby, a szczególnie zaginione dzieci w dużej liczbie. Do tej pory, czyli do roku 2019, znikało około 25 milionów ludzi w każdym roku.

Ci ludzie byli wykorzystywani jako:

jedzenie fizyczne (krew i ciało – tak samo, jak w kultach śmierci na tej planecie, nazywanych religiami);
zasilanie energią życiową;
części zamienne;
materiał genetyczny do produkcji ciał fizycznych i do handlu z innymi rasami.
Gady każdego roku zabierają 10% więcej dzieci ludzkich, których ciała są poddawane eksperymentom mającym określić konieczne zmiany w DNA.

Gady “żywią się” tylko negatywną energią psychiczną:

strach;
lęk;
nienawiść;
zazdrość;
pogarda;
agresja oparta o nienawiść;
ludzkie cierpienie typu psychicznego lub fizycznego w połączeniu ze strachem, przerażeniem (filmy typu horrory służą również temu celowi – duża liczba osób, która ogląda takie filmy, dostarcza pożywienia energetycznego pasożytom i wrogom).
Taka ofiara ludzka wydziela dużo energii życiowej, a ciało fizyczne produkuje dodatkowo odpowiednie substancje chemiczne i komórki macierzyste. Dlatego takie miejsca, jak kulty religijne z ofiarami z ludzi w Ameryce Środkowej lub obozy śmierci (2 wojna światowa i gułagi na Syberii), to są doskonałe miejsca do zasilania się energią życiową od powoli zabijanych ludzi.

Wyznawcy religii biorą udział w rytuałach picia krwi ludzkiej i jedzenia ciała ludzkiego w postaci symbolicznej, ale energia myśli i emocji zasila energetycznie gady, ponieważ ludzie wysyłają myśli i emocje. Każda religia zawiera w sobie zabijanie człowieka i kult krwi ludzkiej.

Inny przykład to kulty religijne z ameryki środkowej – kultury typu Inkowie, gdzie był przeprowadzany kult okrutnego torturowania i powolnego mordowania ludzi, również z udziałem narkotyków i patologicznego seksu. Byty nie fizyczne mogły się nasycić (nakarmić) energią życiową ofiar z ludzi. Inny przykład to więźniowie obozów zagłady na Syberii (gułagi) i hitlerowskie obozy zagłady.

Właśnie w tym celu gady stworzyły religie dla ludzi na tej planecie. To są kulty i rytuały cierpienia, krwi i śmierci pod pozorem świętości i pod pozorem prawdy. A jest to tylko oszustwo, manipulacja i kłamstwo.

A ludzie i wyznawcy tych religii wierzą, że to jest święte i ma coś wspólnego ze Stwórcą.

Duże okrucieństwo jest niezbędne, aby uzyskiwać odpowiednie efekty. Jedna z metod to „zabawy” w polowanie na ludzkie dzieci pochodzące z handlu dziećmi i z porwań. Dzieci przerażone uciekają przed zbrodniarzami i są mordowane w taki sposób, aby zadać jak największe cierpienie dzieciom. W tym procederze biorą udział ludzie na wysokich stanowiskach, zdrajcy rasy ludzkiej i kolaboranci. Ci degeneraci moralni zasilają się energią zamordowanych przez siebie ofiar.

Porwani ludzie są poddawani torturom oraz cierpieniu aż do uzyskania powolnej śmierci ciała fizycznego w stanie przerażenia, cierpienia psychicznego i fizycznego. Celem jest wytworzenie jak największego “transferu energetycznego” oraz uzyskanie jak najwięcej energii życiowej (pedovore i adrenochrom).

Ludzie są w części kontrolowani przez gady (Reptile) – typowe opętania, często za zgodą sługi gadów w ludzkim ciele fizycznym.

Przestępcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Analogią i przykładem mogą być filmy z gatunku horrorów, gdzie przerażona ofiara powoli umiera w dużym cierpieniu psychicznym i fizycznym.

Zwierzęta też często są bardzo źle traktowane, co generuje energię cierpienia. Ta energia zasila gady i inne pasożyty energetyczne.

Istoty STS na poziomie 3 pobierają energie z istot na poziomie 1 i 2.

Ekstremalny strach i złość zwiększają pole energetyczne strachu (złości), które ma negatywną naturę. To negatywne pole złej energii psychicznej przyciąga negatywne istoty żyjące na poziomie astralnym. Nienawiść i pogarda jest paliwem (pożywieniem) dla tych istot i pozwala im dalej działać.

Przykładem jest zeznanie kapitana wojska japońskiego w czasie 2 wojny światowej, który odbierał z portu oddział żołnierzy japońskich. Ci żołnierze zostali sprowadzeni z terenu Chin, ponieważ dopuszczali się na cywilnej ludności bardzo okrutnych morderstw. Dowództwo wojsk z tego powodu wycofało ten oddział do Japonii. Kapitan zeznał, że wszyscy żołnierze mieli nieludzkie oczy, oczy z pionową źrenicą. Takie oczy mają gady (Reptile). Ci ludzie byli opętani przez gady, które ich wykorzystywały jako narzędzie do okrutnego mordowania Chińczyków – i pobierania od tych ofiar energii życiowej oraz energii psychicznej przerażenia i cierpienia.

Tak wygląda eteryczna i astralna metoda żywienia – pochłanianie energii psychicznej i życiowej ofiar. Jest to realizowane przez zaawansowaną technicznie ekstrakcję energii przez czakrę podstawy lub czakrę seksualną i często jest opisywane jako zabiegi ginekologiczne lub ekstrakcja spermy.

Odbywa się to także przez transfer (zamianę) energii eterycznej i psychicznej podczas porwań ludzi na statki bazowe znajdujące się na orbicie planety lub do podziemnych baz. Porwany człowiek jest umieszczany na stole, który pobiera do zbiorników energię życiową (eteryczną i psychiczną). Może być wpompowana w system energetyczny (ciała ponad fizyczne) człowieka syntetyczna energia eteryczna, ale nie koniecznie. Ofiara ma kasowaną pamięć i umieszczane w pamięci syntetyczne wstawki wspomnień, których nigdy nie przeżywała w życiu w celu nadpisywania oryginalnych wspomnień. To dla pewności, aby nie dopuścić do ujawnienia tego przestępczego procederu. Z reguły ofiary mają wyłączoną technicznie świadomość, są nieprzytomne, są w transie typu hipnotycznego. Stosowane są odpowiednie urządzenia techniczne.

Szaraki są sondami gadów. Naśladują funkcje pożywiania się i istnieją poprzez interakcje z duszami gadów. Realizowane jest to za pomocą technologii dużo bardziej zaawansowanej, niż cokolwiek, co ludzie mogliby dziś zrozumieć. Szaraki są nie tylko sztucznie skonstruowanymi (zmodyfikowanymi) istotami, ale także funkcjonują jako fizyczna i mentalna projekcja gadów. Mają wiele możliwości, takich samych jak gady. Natomiast różnią się całkowicie wyglądem.

Te istoty nie maja duszy za pewnymi wyjątkami, ponieważ obecność duszy powoduje szybsze reakcje u robota biologicznego. Szarzy (Grays) są tylko rozszerzeniem gadów. Te istoty są sterowane za pomocą woli i myśli na dowolny dystans. “Krew” tych istot nie jest prawdziwą krwią, jak np. ludzka. Jest substancją dającą się łatwo przechowywać, nie infekuje się, jest bardzo wydajna i ma zielony kolor.

Są również obcy (z poza tej planety) członkowie Konsorcjum, którzy operują na poziomie 3. Ale ta praca jest wykonywana głównie przez ludzi, z którymi nawiązano kontakt i którzy wybrali ścieżkę STS. Wielu uprowadzonych twierdzi, że miało pozytywne doświadczenia. Miało je, ponieważ obrazowe odczyty aury wykonywane przez istoty STS na poziomie 4 umożliwiły zidentyfikowanie ich jako potencjalnych agentów przeciwko rasie ludzi.

Istoty STO nie uprowadzają nikogo, pojawiają się na niebie i nawiązują kontakt telepatyczny. Szanują wolną wolę innych żyjących istot, w przeciwieństwie do STS. STO cechuje taktowne zachowanie, a nie prymitywne i prostackie zachowanie. STS to są bezczelni uzurpatorzy cudzej wolnej woli, cudzego życia i cudzej energii.

Nadchodzący w szybkim tempie przełom (Milenium) będzie poprzedzony zdarzeniem, które w ziemskim systemie słonecznym ma miejsce mniej więcej co 3600 lat. Chodzi o przybycie grupy komet. Klasa rządząca na Ziemi wie, że “obiekt” jest już w drodze. Jest to gromada wielu różnego rozmiaru komet (asteroid), która zbliża się do Ziemi i Słońca spiralnie, ze wszystkich stron. Ta gromada komet przyniosła już wiele zmian na Ziemi i w całym systemie gwiezdnym. Czternaście części tej gromady zderzyło się z Ziemia 27 milionów lat temu i spowodowało śmierć wielu gatunków dużych zwierząt. Gromada komet wleciała w system słoneczny w czasach “upadku”.

Upadek to historia przejęcia rodzaju ludzkiego przez gady (Reptoidy). W tym czasie cała Ziemia była Edenem. Prawdziwą tożsamością “węża” w Edenie było nadejście gadów (jaszczurów, Reptoidów). Stało się to 309 882 lat temu, czasu ziemskiego (punkt odniesienia: rok 2003 lub wcześniej). Od tamtego czasu ludzie są poddawani manipulacjom genetycznym i energetycznym w celu zlikwidowania zdolności typu telepatia, widzenie poza fizyczne, odcięcie od ducha i poziomów duchowych wyższych.

Człowiek bez łączności z duchem i sercem energetycznym, to chodząca psychika, która używa tylko umysłu świadomego (logicznego) jako jedynego narzędzia poznawczego itd. Tacy ludzie nie rozumieją szacunku, nie ma w nich uczuć wyższych.

Gady poprzez wojny i inne okoliczności studiowały rasę ludzka i manipulowały nią przez jakieś 74 000 lat. Również na poziomie genetyki oraz energetyki eterycznej i psychicznej.

Np tzw pieczęci energetyczne, czyli blokady energetyczne. Są one kopiowane na potomków, tzw grzech pierworodny, czyli brudna i przestępcza ingerencja w energetykę człowieka z równoczesnym przekazaniem ludziom przewrotnego kłamstwa, że to rzekomo kara boga i wina ludzi.

Zjedzenie owocu z “Drzewa Poznania Dobra i Zła” było symbolem zakodowania ograniczeń genetycznych, czyli uszkodzenia energetyki i genetyki człowieka przez okupanta i agresora – czyli gady.

W tym momencie zaszło kilka zmian fizycznych, włączając wykształcenie “gadziego mózgu”. Zazdrość została zakodowana i jest to przedstawione w historii o Kainie i Ablu.

Gady genetycznie zmieniły ludzi dla własnych potrzeb żywieniowych.

Innym znaczącym zdarzeniem, jakie miało miejsce w przeszłości, była destrukcja (zniszczenie) planety Kantek. Planeta ta istniała tam, gdzie teraz jest pas asteroid. Wiele istot z tej planety zostało przeniesionych na Ziemię w ramach eksperymentu genetycznego przeprowadzonego przez gady około 8 000 lat temu. Ludzie o włosach koloru blond i niebieskoocy – to są ich potomkowie. Takie jest pochodzenie rasy Aryjskiej i Celtyckiej, okrutnych i wytrzymałych ludzi.

Planeta Wenus weszła w skład układu słonecznego w wyniku grawitacyjnego ciągu gromady asteroid wspomnianych wcześniej. Wenus była “starożytnym wędrowcem” z okolic Arktura.

Trzecie wydarzenie było związane z planetą Martek, znaną obecnie jako Mars. Planeta była zamieszkała przez istoty znane jako ‘Sasquatch’ lub Wielka Stopa. Te istoty zostały zasymilowane na Ziemi do pracy na rzecz gadów.

Gady sprowadziły na Ziemię również inne istoty, znane jako Nephilim. Te istoty są egzekutorami “porządku”, ich zachowanie jest podobne do znienawidzonego gestapo podczas ziemskiej 2 wojny światowej.

Wpływ gadów (Reptili) na Hitlera był praktycznym posunięciem w przygotowaniach do czasów obecnych.

Kamienne głowy na Wyspach Wielkanocnych reprezentują Nephilim. Gady próbowały stworzyć “Rasę Panów” przez łączenie ziemskich kobiet z Nephilim, lecz te gigantyczne istoty (olbrzymy, ok. 5 metrów wzrostu, np. Goliat z Biblii) nie mogły przetrwać z uwagi na silne przyciąganie ziemskie. Jednakże Nephilim powracają.

Podziemne bazy są w Nowym Meksyku, Kolorado, Kalifornii, na wybrzeżach Florydy i w Górach Appalachach. Dudniące podwodne głosy są wynikiem powiększania podwodnych baz przy pomocy dezintegracji materii. Te bazy są tam już od dłuższego czasu.

Dzisiaj rząd próbuje dowiedzieć się czegoś o “dużym ufo”, o średnicy około 20 km, który został zauważony przy zanurzaniu się w wody Pacyfiku. Ten pojazd nie jest pod wodą, lecz pod powierzchnią dna oceanu. Zajmuje się on powiększaniem bazy przy użyciu zaawansowanych narzędzi do dezintegracji materii, co jest zapowiedzią przybycia trzech kolejnych statków z około 12 milionami Nephilim.

Na Ziemi już obecnych jest około 36 milionów gadów. Jednak oni pozostają niezauważeni przez ludzi z powodu przebywania na poziomie 4 energetycznym. Nic do tej pory nie zostało wykryte, jednak podczas prób kilka nowoczesnych pojazdów podwodnych zostało straconych.

Mariusz Bodys

2 thoughts on “Masoneria to Reptylianie pieniądz został stworzony do kontroli społeczeństwa i ludzi. Na dolarach znajdziesz też znaki Illuminati.

 1. Jest kolosalna różnica między wiara a religią. Z reguły ludzie religijni nie są pobożni, ale za to są obłudni, hipokryci, heretycy [wobec nauki Biblii] i to właśnie tacy ludzie wydali wyrok na Mesjasza, faryzeusze i uczeni w Tanach którzy nawet nie wierzyli w nauki Mojżesza, co wytknął im wiele razy Mesjasz.” Jan 5:45-47 Nie sądźcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Jest ktoś, kto was oskarża, Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. Jeśli jednak nie wierzycie jego pismom, jakże uwierzycie moim słowom? “. Ludzie religijni są okrutni i nie liczą się z nikim.
  Rożnica do religijności jest wiara w Boga i Bogu, chrześcijanie biblijni lub inaczej ruch mesjanistyczny w nich jest pobożność, nie ma religijności. Zapomniano w tym tekście dodać o Potopie. Dlaczego Bóg zesłał na Ziemię potop? Czy tylko ze względu na grzech jaki zapanował nad ludźmi.
  Grzech aniołów .[Aniołowie są na jednym z najwyższych poziomów duchowości].
  6. 1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.
  2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: “Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”. 3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: “Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”. 4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: “Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”. 5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.
  6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. 7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(…), Turiel, Jomiel, Araziel.
  8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.
  7. l Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. 2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci. 3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. 4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. 5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.
  …………………………
  3. Ja Henoch błogosławiłem Wielkiego Pana i Króla Wieczności i oto Czuwający przemówili do mnie, Henocha pisarza, i powiedzieli mi: 4. “Henochu, pisarzu sprawiedliwości! Idź, powiedz Czuwającym nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce i skalali się kobietami i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy, wzięli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi.5. Nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu,6. Albowiem nie nacieszą się swymi synami. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani, i opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie Zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju”.
  13.1. Henoch poszedł i powiedział Azazelowi: “Nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać.
  2. Nie zaznasz ani spoczynku, ani zmiłowania, ani [wysłuchania jakiejkolwiek] prośby, z powodu zła, którego nauczałeś, i z powodu wszystkich bluźnierstw, zła i grzechów, które pokazałeś synom ludzkim”. 3. Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to. Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie.”
  Szczerze mówiąc gady to nie tylko 4 poziom astralny. Są też gady fizyczne, wszyscy wywodzą się z planety Aln w Orionie, a ludzi nienawidzą dlatego że Aln została zniszczona przez Flotę Gwiezdną Lyriańskiej Federacji Galaktycznej a nieliczni ludzie ewakuowani wcześniej. To wszystko działo się na długo przed stworzeniem życia na Ziemi. Atak Federacji Galaktycznej na gadzie skupiska na Tiamat, był oczywistym wypowiedzeniem wojny całej reptiliańskiej rasie. I nie miało w tym momencie żadnego znaczenia, że ten atak, był jedynie atakiem prewencyjnym – wyprzedzającym uderzenie Gadów. Zniszczenie Tiamat (wraz z Gadami, zginęły miliardy innych zwierzęcych stworzeń, zasiedlających planetę), było oficjalnym wypowiedzeniem wojny i Federacja Galaktyczna dobrze o tym wiedziała. Tutaj do akcji wkroczyła planeta Nibiru, która skierowała w stronę Aln, potężną wiązkę energii o niespotykanej mocy. Siła tej broni, była tak wielka że przebiła skorupę Aln i dotarła do jądra planety, rozsadzając ją na kawałki. Planeta Aln – pierwotny świat Gadów, na których wyewoluowali, stworzeni przez Karian [humanoidzi z głowami psów], ich pierwotna ojczyzna – przestała istnieć. Klęska Gadów była totalna, a jeszcze większe było zaskoczenie i przerażenie tak błyskawiczną ofensywą Federacji. Nie spodziewano się ataku i nie przygotowywano się na jego odparcie. Nie oznaczało to jednak że Gady dały za wygraną. Po krótkim szoku i niepewności, rozpoczęto przygotowania do kontruderzenia. Teraz jednak, celem nie było już opanowanie jak największej liczby galaktyk (jak miało to miejsce podczas I Wojny Galaktycznej), teraz celem była – całkowita zagłada Ludzkości we Wszechświecie. Dlatego Gady nienawidzą ludzi.
  Na szczęście karma wraca.
  Na Ziemi ma się skończyć gra w tym wymiarze multiwersum. Doniesienia i przecieki od demaskatorów mówią że Ziemię czeka kilka wielkich rozbłysków słonecznych do 2024 roku. Wielkich i niebezpiecznych.
  Pozdrawiam

  1. dzięki za bardzo ciekawy komentarz. Słyszałeś może o urodzeniu się “Chrystusa” na Krymie około 1000 lat temu? O tym że religia została wymyślona by manipolować ludźmi? O tym że postać “Mari dziewicy”
   pojawia się w innych wcześniejszych religiach np egipt? Takie coś jak bóg Amun kiedyś i powód dla którego katolicy mówią amen? Myślisz że to co opisuje księga Enocha miało miejsce kiedyś na tym świecie? Jakim cudem ten opis przetrwał do czasów współczesnych, po drodze było tyle kataklizmów? dzięki za wskazówki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *