Przestępstwa Rothschilda i ujawnienie ich – Artykuł ze strony amerykańskich emerytowanych oficerów wywiadu wojskowego.

Ukryta historia niewiarygodnie złej mafii chazarskiej: www.veteranstoday.com –

Publikujemy ze strony amerykańskich emerytowanych oficerów wywiadu wojskowego ważny artykuł autorstwa dr James’a Prestona i Mike’a Harrisa pod tytułem jak wyżej.

***

Uwaga: historia Chazarów, a konkretnie mafii Chazarskiej (dalej KM – Khazarian Mafia), największego na świecie Syndykatu Zorganizowanej Przestępczości, w który oligarchia chazarska przemieniła się poprzez rozmieszczenie babilońskiej magii pieniądza (BM-M – Babilon Money-Magic), została niemalże całkowicie usunięta z książek historycznych.

Babilońska Magia Pieniądza (BM-M) została prawie całkowicie usunięta z książek historycznych.

Współczesna KM wie, że nie może funkcjonować ani istnieć bez nikczemnej (podłej) tajemnicy, dlatego też wydała mnóstwo pieniędzy na usunięcie tego faktu  z książek historycznych, aby uniemożliwić obywatelom świata poznanie ich „zła przekraczającego wyobraźnię”, co legalizuje tę największą na świecie Zorganizowaną Przestępczość Kabal.

Autorzy tego artykułu zrobili, co w ich mocy, aby wskrzesić tę zaginioną, tajną historię Chazarów i ich dużego Międzynarodowego Syndykatu Zorganizowanej Przestępczości, powszechnie zwanego Chazarską Mafią (KM) i udostępnić tę historię światu za pośrednictwem Internetu, który jest nową prasą Gutenberga.

Niezwykle trudno było zrekonstruować tę ukrytą tajną historię KM, więc proszę wybaczyć wszelkie drobne niedokładności lub błędy, które są niezamierzone i wynikają z trudności w odkopywaniu prawdziwej historii Chazarii i jej mafii.

Zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby ją zrekonstruować.

To Mike Harris połączył fakty i dokonał rzeczywistego odkrycia obecności tajnej historii Chazarskiej Mafii i przysięgi krwi, by zemścić się na Rosji za pomoc Amerykanom w wygraniu wojny o niepodległość i wojny domowej, a także przysięgę zemsty na Ameryce i Amerykanach za zwycięstwo w tych wojnach i utrzymanie Unii.

Na konferencji syryjskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o zwalczaniu terroryzmu i ekstremizmu religijnego, w swojej prezentacji w programie Keynote, po raz pierwszy redaktor i dyrektor Veterans Today, Gordon Duff, ujawnili publicznie, że światowy terroryzm jest w rzeczywistości wynikiem dużej międzynarodowej organizacji przestępczości zorganizowanej związanej z Izraelem.

To ujawnienie wywołało falę wstrząsów na konferencji i niemal natychmiast na całym świecie, ponieważ prawie każdy światowy lider otrzymał raporty o ujawnieniu historycznym Gordona Duffa tego samego dnia, niektórzy w ciągu kilku minut.

A fale uderzeniowe z tego historycznego przemówienia w Damaszku,  po dziś dzień rozbrzmiewają się po całym świecie.

A teraz Gordon Duff poprosił prezydenta Putina o uwolnienie rosyjskiego Intela, który ujawni około 300 zdrajców w Kongresie za ich poważne seryjne przestępstwa oraz ustawodawcze szpiegostwo w imieniu Chazarskiej Mafii (KM) przeciwko Ameryce i wielu narodom Bliskiego Wschodu.

Wiemy teraz, że Chazarska Mafia (KM) opłaca tajną wojnę przeciwko Ameryce i Amerykanom prowadzoną za pomocą terroryzmu False-flag (fałszywa flaga) w stylu operacji Gladio (włoska tajna struktura wojskowa z lat 50. XX w.- przyp.tłum) oraz za pośrednictwem nielegalnego i niekonstytucyjnego systemu rezerw federalnych, IRS, FBI, FEMA, Homeland Security i TSA (kolejno: urząd podatkowy, służby specjalne, federalna agencja zarządzania kryzysowego oraz agencje bezpieczeństwa wewnętrznego USA – przyp. tłum).

Wiemy na pewno, że KM była odpowiedzialna za przygotowanie ataku False-flag w stylu Gladio na Amerykę w dniu 11 września 2001 r., a także bombardowanie budynków Murrah 19 kwietnia 1995 r. (federacyjny budynek w Oklahoma CityUSA – przyp.tłum.).

Ukryta historia niesamowicie złej mafii chazarskiej

autorzy : Preston James i Mike Harris Preston James i Mike Harris

 Ukryta historia niesamowitego  zła Chazarskiej Mafii

Autorstwa James’a Prestona i Mike’a Harrisa

100-800 ne – w Chazarii powstaje niesamowicie złe społeczeństwo :

100-800 AD – niesamowicie złe towarzystwo pojawia się w Chazarii:

Chazarzy przekształcają się w naród rządzony przez złego króla, który praktykował  starożytne babilońskie sztuki czarnej magii i miał okultystycznych oligarchów pełniących funkcję jego dworu.

W tym czasie Chazarzy stali się znani okolicznym krajom jako złodzieje, mordercy, bandyci grasujący na drogach, by mordować podróżnych i przyjmować ich tożsamość, jako normalną praktykę zawodową i sposób życia.

800 AD – Ultimatum wydane przez Rosję i inne sąsiednie kraje:

Przywódcy okolicznych narodów, zwłaszcza Rosji, przez wiele lat otrzymywali skargi od swoich obywateli, że jako grupa doręczają ultimatum królowi chazarskiemu.

Wysyłają komunikat do króla Chazarów, nakazujący wybranie dla jego ludu jednej z trzech Abrahamowych religii, uczynienie jej oficjalną religią państwową oraz wymaganie od wszystkich obywateli Chazarów oraz ich dzieci, aby praktykowali tę wiarę.

Chazarski król otrzymał wybór między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem.

Chazarski król wybrał judaizm i obiecał pozostać w granicach wyznaczonych przez otaczającą konfederację narodów pod wodzą rosyjskiego cara.

Pomimo swojej zgody i obietnicy, król Chazarów i jego wewnętrzny krąg oligarchów kontynuowali praktykę starożytnej babilońskiej czarnej magii, znanej również jako tajny satanizm (Secret Satanism).

Tajny satanizm obejmował ceremonie okultystyczne z ofiarami z dzieci, po „wykrwawieniu ich”, wypiciu ich krwi i zjedzeniu serc.

Głębokim mrocznym sekretem okultystycznych ceremonii było to, że wszystkie opierały się na starożytnym Kulcie Baala, znanym także jako kult Sowy.

Aby zmylić przewodzoną przez Rosję konfederację narodów, które obserwowały Chazarię, Chazarski król połączył lucyferiańskie praktyki czarnej magii z judaizmem i stworzył tajną satanistyczno-hybrydową religię, zwaną Talmudyzmem babilońskim.

Stało się to narodową religią Chazarii, na bazie której pielęgnowano to samo zło, z którego  Chazaria słynęła wcześniej.

Niestety, Chazarzy kontynuowali swoje złe obyczaje, okradając i mordując tych z okolicznych krajów, którzy podróżowali przez Chazarię.

Chazarscy rabusie często próbowali przejmować tożsamość po zamordowanych podróżnych stając się mistrzami przebrań i fałszywych tożsamości – praktyki, które trwają do dziś, wraz z ceremoniami okultystycznymi poświęcania dzieci, które w rzeczywistości są starożytnymi kultami Baala.

1200 AD – Rosja i otaczające narody mają już dość i podejmują działania:

Około 1200 r. Rosjanie z grupą otaczających narodów najechali na Chazarię, aby powstrzymać zbrodnie Chazarów przeciwko ich ludom, w tym porywaniu ich małych dzieci i niemowląt na ceremonię składania ofiar z krwi dla Baala.

Król Chazarów i jego dwór przestępców i morderców stali się znani wśród ościennych krajów jako mafia Chazarska (KM).

Chazarscy przywódcy mieli dobrze rozwiniętą sieć szpiegowską, przez  którą zostali ostrzeżeni i uciekli z Chazarii na zachód do europejskich narodów, zabierając ze sobą ogromną fortunę w złocie i srebrze.

Ukryli się, przegrupowali, przybierając nowe tożsamości.

W tajemnicy kontynuowali swoje satanistyczne obrzędy z krwi ofiarnych dzieci, ufając Baalowi, że da im cały świat i wszystkie jego bogactwa, twierdząc przy tym, że im to obiecał, dopóki będą poświęcać mu krwawe ofiary z dzieci i niemowląt.

Król Chazarów i jego mafijny dwór knuli wieczną zemstę na Rosjanach i otaczających ich narodach, które najechały Chazarię i odebrały im władzę.

Mafia Chazarów najeżdża Anglię po tym, jak została wydalona na setki lat:

Aby dokonać inwazji, wynajęli Olivera Cromwella, by zamordował króla Karola I i sprawił, że Anglia znów będzie bezpieczna dla ich bankowości.

Dało to początek angielskim wojnom domowym, które szalały przez prawie dziesięć lat, w wyniku czego poniósł śmierć król i członkowie jego rodziny oraz setki prawdziwej angielskiej szlachty.

Tak powstało City of London jako bankowa stolica Europy i dało początek imperium brytyjskiemu.

Prawdziwa żydowska ojczyzna to Chazaria na Kaukazie, gdzie nastąpiły masowe konwersje na judaizm w 8. wieku n.e.

Ci ludzie, bez żadnych związków z starożytnym Izraelem, przenieśli się do Wschodniej i Zachodniej Europy – a następnie ruszyli na Stany Zjednoczone i Izrael, by stać się populacją współczesnych Żydów. (popatrz, ludzka rasa wstaje z kolan)

David Icke, przed setkami innych, był pierwszym, który odważnie i publicznie zdemaskował Rothschildów.

To oczywiście czyni go międzynarodowym bohaterem. Potrzebujemy więcej ludzi z jego odwagą, aby ujawnić ukrywającą się Chazarską Mafię i położyć kres ich globalnej bezprawnej władzy.

Chazarska Mafia (KM) postanawia zinfiltrować i przejąć kontrolę nad całą bankowością światową za pomocą Babilońskiej Czarnej Magii, znanej również jako Babilońska Magia Pieniądza lub tajna sztuka zarabiania pieniędzy z niczego, wykorzystująca również moc szkodliwej lichwy do gromadzenia odsetek.

KM wykorzystali swoją ogromną fortunę, aby wejść do nowego systemu bankowego, opartego na sekretnej babilońskiej czarnej magii, której – jak twierdzili – nauczyli się od złych duchów Baala, w zamian za swoje liczne dziecięce ofiary dla niego.

Ta babilońska magia pieniądza polegała na zastąpieniu papierowych certyfikatów kredytowych depozytami złota i srebra, co pozwoliło podróżującym przemieszczać się z pieniędzmi w formie, która oferowała łatwą wymianę, gdyby stracili certyfikaty lub gdyby ich okradziono.

Ciekawe, w jaki sposób sam problem, który stworzyli Chazarowie, został przez nich samych rozwiązany?

Ostatecznie król Chazarów i jego mały dwór zinfiltrowali Niemcy wraz z grupą, która wybrała nazwę „Bauers of Germany”(bogaci chłopi z Niemiec – przyp.tłum.), aby reprezentować ich i kontynuować swój system zła oparty na Baalu.

Nazwa „Bauers of the Red Shield” (Chłopi Czerwonej Tarczy – przyp.tłum.), która symbolizowała ich tajne praktyki krwawych ofiar z dzieci, zmieniła nazwę na Rothschild (inaczej „child of the rock, Satan”).

The Rothschilds jako „frontowi mężczyźni” w Chazarskiej Mafii (KM) infiltrują i przejmują Brytyjską bankowość, by następnie zdobyć kontrolę nad całym narodem Anglii:

Bauer / Rothschild miał pięciu synów, którzy przeniknęli i przejęli europejską bankowość oraz System Centralnej Bankowości Miasta Londyn, poprzez różne sprytne tajne operacje, w tym fałszywe doniesienia o zwycięstwie Napoleona nad Brytyjczykami podczas, gdy w rzeczywistości on przegrał.

To pozwoliło Rothschildom na wykorzystywanie oszustw w celu kradzieży bogactwa angielskiej szlachty i ziemiaństwa, którzy dokonywali inwestycji biznesowych w londyńskich instytucjach bankowych londyńskiego City.

Hello, my name is Jackob Rothschild. Moja rodzina warta jest 500 bilionów dolarów. Posiadamy niemal każdy bank centralny świata. Finansowaliśmy obie strony każdej wojny od czasów Napoleona. Mamy w garści twoje wiadomości, media, ropę i twój rząd.

Rothschildowie stworzyli prywatny system bankowy „fiat money”[1], który specjalizował się w tworzeniu fałszywego pieniądza z niczego – naliczając Brytyjczykom zgubną lichwę, narzucał im to, co miało być ich własnym pieniądzem.

To była czarna sztuka babilońskiej magii pieniądza;

Twierdzili wtajemniczonym, że taka technologia i tajna władza nad pieniądzem została im przekazana  przez Baala, z powodu ich częstych krwawych rytuałów poświęconych Baalowi.

Po tym, jak zinfiltrowali brytyjski system bankowy, zmieszali się rasowo z brytyjską rodziną królewską oraz zinfiltrowali i przejęli całą Anglię oraz wszystkie jej główne instytucje.

Niektórzy eksperci uważają, że Rothschildowie dokonali ludobójstwa na członkach rodziny królewskiej, organizując potajemnie zarządzane, nielegalne i cudzołożne hodowle z własnymi Chazarami, aby zastąpić rodzinę królewską swoimi własnymi pretendentami do tronu.

Chazarska Mafia opłaca międzynarodowe starania, by wytępić królów, którzy rządzą przez prawa Boga Wszechmogącego:

Ponieważ KM twierdzi, że ma osobiste partnerstwo z Baalem (zwanym też Diabłem, Lucyferem, Szatanem) z powodu swoich poświęceń dla niego.

Nie znoszą żadnych królów, którzy rządzą pod autorytetem Boga Wszechmogącego, ponieważ większość z nich czuje się odpowiedzialna za to, aby ich naród był chroniony przed infiltratorami i zdradzieckimi „wrogami w bramach”.

W 1600 roku KM morduje brytyjskich królów  i zastępuje ich własnymi podróbkami.

W 1700 roku mordują francuskie królów.

Tuż przed I Wojną Światową mordują, austriackiego arcyksięcia Ferdynand (następcę tronu –red), aby rozpocząć I Wojnę Światową.

W 1917 r. zgromadzili swoją armię KM, bolszewików, zinfiltrowali i przejęli Rosję, z zimną krwią zamordowali cara i jego rodzinę, bagnetem zabili ich ukochaną córkę i skradli całe rosyjskie złoto, srebro i wszystkie dzieła sztuki..

Tuż przed drugą wojną światową zamordowali austriackie i niemieckie rodziny królewskie.

Następnie pozbywają się chińskich królów i pozbawiają władzy japońskiego władcę.

Ogromna nienawiść Chazarskiej Mafii do każdego, kto wyznawał wiarę w jakiegokolwiek Boga, ale nie w ich boskiego Baala, zmotywowała ich do mordowania królów i członków rodzin królewskich aby dać im pewność, że nigdy nie będą mogli rządzić.

Zrobili to samo z amerykańskimi prezydentami – prowadząc skomplikowane tajne operacje, aby ich osłabić..

Jeśli to nie działało, KM organizowali na nich zamachy, tak jak zrobili to z McKinley, Lincolnem i J. F. Kennedym.

KM chce wyeliminować silnych władców lub wybranych urzędników, którzy odważą się oprzeć  babilońskiej magii pieniądza lub ich ukrytej sile, uzyskanej dzięki rozmieszczeniu ich ludzkiej sieci kompromisów.

Rothschildowie tworzą międzynarodowy handel narkotykami w imieniu KM:

Rothschildowie potajemnie prowadzili Imperium Brytyjskie i stworzyli podstępny plan, aby przejąć ogromne ilości złota i srebra, które Brytyjczycy płacili Chinom za wysokiej jakości jedwab i przyprawy, które były niedostępne gdzie indziej.

Rothschildowie, poprzez swoją międzynarodową sieć szpiegowską, dowiedzieli się o tureckim opium i jego właściwościach uzależniających.

Zorganizowali tajną operację, by kupić tureckie opium i sprzedawać je w Chinach, uzależniając miliony od opium, w wyniku czego złoto i srebro wróciło do kufrów Rothschildów, ale nie Brytyjczyków.

Uzależnienie Chińczyków od opium, stworzone przez sprzedaż Rothschilda, tak bardzo zaszkodziło Chinom, że Chiny dwa razy podjęły wojnę, by ją powstrzymać.

Te wojny były znane jako Powstania Bokserów lub Wojny Opiumowe.

Pieniądze, które Rothschildowie zyskali ze sprzedaży opium, były tak ogromne, że stali się oni  bardziej uzależnili od łatwych pieniędzy, niż Ci uzależniani od opium.

Rothschildowie stali za finansowaniem powstania amerykańskich kolonii, poprzez włączenie firmy Hudson Bay Company i innych firm handlowych, aby eksploatować Nowy Świat obu Ameryk.

To Rothschildowie zarządzili masową eksterminację i ludobójstwo rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, aby umożliwić eksploatację ogromnych zasobów naturalnych kontynentu.

Rothschildowie również realizowali ten sam plan biznesowy na Karaibach i w azjatyckim subkontynencie Indii, co doprowadziło do zamordowania milionów niewinnych osób.

Rothschildowie rozpoczynają międzynarodowy handel niewolnikami za pomocą przedsiębiorstw, które postrzegały porwanych ludzi jako zwykłe zwierzęta –pogląd ten Chazarzy przenieśli na wszystkich ludzi na świecie, którzy nie byli częścią ich złego kręgu, który nazywano „Starą Czarną Szlachtą”.

Kolejnym wielkim projektem Rothschildów było rozpoczęcie handlu niewolnikami na całym świecie, kupowanie niewolników od przekupnych wodzów plemiennych w Afryce, którzy pracowali dla nich, by porywać członków konkurencyjnych plemion na sprzedaż jako niewolników.

Handlarze niewolnikami Rothschildów zabierali porwanych ludzi na swoje statki, umieszczali w ciasnych celach i wywozili ich do Ameryki i na Karaiby, gdzie byli następnie sprzedawani.

Wielu umierało na morzu z powodu złych warunków.

Bankierzy Rothschildów- wcześnie zorientowali się, że wojna byłaby świetnym sposobem na podwojenie ich pieniędzy w krótkim czasie, poprzez pożyczanie pieniędzy obu walczącym stronom.

Aby jednak uzyskać zagwarantowaną zbiórkę pieniędzy, musieli ustanowić prawo podatkowe, które mogłoby zostać użyte do wymuszenia płatności.

Obracający prywatnym, sfałszowanym pieniądzem (Fiat Money  vide przyp. tłum 1Banksterzy Chazarskiej Mafii Rothschildów uknuli spisek wiecznej zemsty przeciwko amerykańskim kolonistom i Rosji, która pomogła im wygrać wojnę rewolucyjną.

Prywatny bankrut KM-Rothschilda, Fiat Counterfeit, planuje wieczną zemstę przeciwko amerykańskim kolonistom i Rosji, którzy pomagali im wygrać wojnę rewolucyjną:

Utraciwszy wpływ na amerykańską Rewolucję Rothschildowie obwinili rosyjskiego cara i Rosjan o pomoc kolonistom poprzez blokowanie brytyjskich statków.

Przysięgali wieczną zemstę na amerykańskich kolonistach, tak jak wtedy, gdy Rosjanie i ich sojusznicy zmiażdżyli Chazarię w 1000 roku.

Rothschildowie i otaczająca ich angielska oligarchia, przygotowywali plany odzyskania Ameryki, i to stało się ich główną obsesją.

Ich głównym planem było utworzenie amerykańskiego banku centralnego z babilońską magią pieniądza i tajnym jego fałszowaniem.

The Rothschild KM próbuje odzyskać Amerykę w 1812 roku w imieniu Chazarskiej Mafii, lecz nie udaje się im po raz kolejny z powodu rosyjskiej ingerencji:

Ta porażka tak rozwścieczyła Rothschild KM, że po raz kolejny knują wieczną zemstę zarówno przeciwko Rosjanom, jak i amerykańskim kolonistom oraz planują infiltrację i przejęcie zarówno narodów, jak i skarbów państw, wprowadzenie tyranii, a następnie mordowanie populacji całych narodów.

Próby utworzenia prywatnego amerykańskiego banku centralnego przez KM są blokowane przez prezydenta Andrew Jacksona, który nazwał ich Satanistami i poprzysiągł im wyprowadzić ich przez łaskę i moc Wszechmogącego Boga.

Banksterzy Rothschilda przegrupowują się i kontynuują tajne próby zainstalowania własnego babilońskiego banku magicznego pieniądza w Ameryce.

W końcu w 1913 r. Rothschildowskiemu KM udało się stworzyć wielki przyczółek w Ameryce – i nikczemny wróg wszystkich Amerykanów wkracza do bram Ameryki:

W 1913 r. Rothschild KM był w stanie ustanowić przyczółek, przekupując , zdradzieckich członków Kongresu, by w dniu Bożego Narodzenia uchwalili nielegalną, niekonstytucyjną ustawę o rezerwach federalnych bez wymaganego kworum.

Akt został podpisany przez nieuczciwego, przekupionego prezydenta, który był zdrajcą Ameryki, podobnie jak członkowie Kongresu, którzy za tym głosowali.

Rada Rezerwy Federalnej USA – 1917 r.

Napisy w „chmurkach” od lewej:

„Więc, ilu będzie musiało umrzeć, abyśmy mogli wymusić nasz mały „schemat Ponziego” (piramida finansowa – przyp.tłum.)

„Kilkaset milionów”

„Nieźle, zupełnie nieźle!”

Następnie Rothschild KM tworzy nielegalny system podatkowy w Ameryce:

KM wprowadziła nielegalny, niekonstytucyjny system podatkowy, aby upewnić się, że Amerykanie będą musieli zapłacić wysokie stawki na wydatki ochrony US (USG – United States Guard – przyp.tłum.), zatwierdzone przez przekupione kongresowe i prezydenckie marionetki, wprowadzone przez skorumpowaną kampanię finansowaną przez KM.

KM łatwo jest zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, by wybrać kogo chcą, bo kiedy kontrolujesz bank, który jest tajnym głównym fałszerzem, masz wszystkie pieniądze, które są tobie potrzebne.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy stworzyli swój nielegalny system podatkowy w Ameryce, przekupili także członków Kongresu, aby zatwierdzili Internal Revenue Service (obsługa dochodu wewnętrznego – przyp.tłum), która jest ich prywatną agencją windykacyjną zarejestrowaną w Puerto Rico.

Wkrótce potem założyli Federalne Biuro Śledcze, aby chronić swoich banksterów,  finansować ich ukryte potrzeby i uniemożliwić kiedykolwiek ukaranie ich za rytuały ofiarne na dzieciach oraz działania pedofilskie;

a także służyć jako ukryta operacja wywiadowcza w ich imieniu.

Zauważ, że FBI nie ma żadnych oficjalnych uprawnień, zgodnie z Biblioteką Kongresu, i nie ma prawa do istnienia lub wypłaty wynagrodzeń.

Rothschild KM rozpętała rewolucję bolszewicką w Rosji, aby wykonać niewiarygodnie krwawą zemstę na niewinnych Rosjanach, którą knuli od wielu lat, odkąd Chazaria została zniszczona:

KM Rothschildów wstępnie przygotowała i zaprojektowała rewolucję rosyjską, używając swoich banków centralnych, aby zapłacić za bolszewicką infiltrację Rosji i ich działania rewolucyjne w imieniu Chazarskiej Mafii (KM).

„Musisz zrozumieć, że wiodący bolszewicy, którzy przejęli Rosję, nie byli Rosjanami. Oni nienawidzili Rosjan. Nienawidzili chrześcijan. Rozpaleni etniczną nienawiścią, torturowali zabijali miliony Rosjan bez cienia ludzkich wyrzutów sumienia. Nie można tego przecenić. Bolszewizm popełnił największą ludzką rzeź w dziejach. Fakt, że większość świata jest nieświadoma i obojętna na tę ogromną zbrodnię dowodzi, że globalne media pozostają w rękach winowajców” –  Alexander Solzhenitsyn

Bolszewicy zostali faktycznie stworzeni i rozmieszczeni przez Chazarską Mafię (KM) jako zasadnicza część ich długo planowanej zemsty na rosyjskim carze i niewinnych Rosjanach za rozbicie Chazarii w około 1000 AD z powodu ich powtarzających się rabunków, morderstw i kradzieży tożsamości podróżnych z krajów otaczających Chazarię.

Ten mało znany fakt tłumaczy skrajną przemoc wobec Rosji, jako odwieczną zemstę kontrolowanej przez Rothschildów mafii Chazarów (KM).

W dobrze zaplanowanej bestialskiej rzezi, która wstrząsnęła światem, Rosjanie zostali zaszczuci bolszewikami przez KM pragnących zemsty.

Było to planowane od czasu zniszczenia Chazarii.

Bolszewicy, pod kierunkiem KM Rotszylda, gwałcili, torturowali i masowo zamordowali około 100 milionów Rosjan, w tym kobiety, dzieci i niemowlęta.

Niektóre tortury i upuszczanie krwi były tak ekstremalne, że nie będziemy o tym wspominać w tym artykule.

Ale czytelnicy, którzy chcą to poznać, mogą przejrzeć Internet w poszukiwaniu tematu „Czerwony terror” lub „Bolszewicka Czeka” lub obejrzeć klasyczny film „Czeckist” dostępny na stronie http://www.youtube.com.

Checkist 1992 – Russian Film – eng sub (pełna)

https://youtu.be/X_RSDqBn0bA

Mafia Chazarów (KM) pod Rothschildami po raz kolejny zdecydowała się oczyścić się infiltrując i przejmując cały judaizm:

KM Rothschildów stworzył główny plan kontrolowania judaizmu i jego wyznawców.

KM Rothschildów przejął judaizm, wzorując go na talmudyzmie babilońskim ( lucyferianizm lub satanizm) i zyskał kontrolę nad bankowością i całym Wall Street, Kongresem oraz głównymi środkami masowego przekazu;

wraz z większością bogactw i ekonomicznych środków sukcesu.

W ten sposób KM Rothschildów mógł przekazać bogactwo i sukces tym wyznawcom judaizmu, którzy się im podporządkowali i służyli jako marionetki, narzędzia w ich rękach oraz sayanims[2].

W ten sposób Rothschildowie przejęli judaizm.

Finansowanie izraelskiego Knesetu i jego budowa z wykorzystaniem elementów masońskiego okultyzmu w architekturze, ukazały ich zaangażowanie w okultyzm i talmudyzm babiloński oraz towarzyszące mu całe zło, w tym poświęcania dzieci dla tajemnego boga Baala.

Ustanowili system NWO o nazwie Światowy Syjonizm, który nauczał i wpajał podatnym wyznawcom judaizmu paranoiczne złudzenie wyższości rasowej, zakładające, że „goje” zamierzają masowo wymordować judaików.

Architektura masońska została wykorzystana w budynku Knessetu i izraelskiego Sądu Najwyższego (na zdjęciu).

Nazwali tę rasowo-paranoicznym, masowym żydowskim złudzeniem podboju świata, „światowego syjonizmu”, który w rzeczywistości jest formą ukrytego talmudyzmu babilońskiego lub lucyferianizmu, nieznanego dla głównego nurtu judaistycznego.

System wymyślono po to, aby używać judaików jako osłony, ale także by namaszczać ich babilońską siłą pieniądza, aby używać ich jako marionetek, a później składać w ofierze Lucyferowi w dwóch etapach.

Pierwszym etapem była planowana przez nich II Wojna Światowa – w nazistowskich obozach pracy,  na skutek odcięcia od dostaw śmierć poniosło z głodu i chorób 200 000 Judaików, a także około 90 000 nie-judaistycznych więźniów z tych samych przyczyn (zgodnie z oficjalnymi danymi Czerwonego Krzyża).

Ta liczba to 5% tego, co twierdzi Chazarska mafia (zwana także światowymi syjonistami).

Druga wielka ofiara byłaby ostateczna, kiedy to ich Król Nowego Lucyferiańskiego Porządku zostałby dopuszczony do władzy, po tym jak wszystkie trzy religie Abrahamowe zostałyby wytępione – zwłaszcza judaizm, który byłby obwiniony za wszystkie wojny i zniszczenie świata.

Do tego czasu Rotszyldowie znów przemieniliby się w zupełnie nową tożsamość niezwiązaną z judaizmem w jakiejkolwiek formie, nawet światowym syjonizmem.

Ważne jest, aby uświadomić sobie, że Chazarska mafia Rothshildów doprowadziła Niemcy do ruiny po I Wojnie Światowej, stworzyła próżnię dla faszyzmu, a następnie odbudowała je, tworząc nazizm i osadzając Hitlera jako przeciwwagę dla rosyjskiego bolszewizmu.

Hitler stał się problemem dla KM, gdy uwolnił się i zaczął działać w interesie narodu niemieckiego i wolnych ludzi na świecie oraz rozwinął własny system bankowy wolny od Rothschildów.

Hitler wprowadził system finansowy wolny od lichwy i korzystny dla klasy robotniczej.

To upoważniło całkowite zniszczenie Niemiec i narodu niemieckiego, ponieważ Rothschildowie i Chazarzy nigdy nie mogli pozwolić na istnienie systemu ekonomicznego, który nie zależałby od lichwy.

Dziś widzimy to samo z chazarską wojną przeciwko islamowi, ponieważ islam zabrania lichwy.

Właśnie dlatego Izrael jest tak głośny i agresywny, że niszczy islamskich ludzi na całym świecie.

KM oczekiwało, że będzie to wielka II Wojna Światowa, a kiedy wsparli obie strony, uznali iż można by to wykorzystać do uprzemysłowienia całego świata i zmaksymalizowania swojej potęgi banksterskiej.

Następnie KM przekupiła i nakłoniła członków Kongresu do wysłania amerykańskich żołnierzy na zorganizowaną przez nich I Wojnę Światową:

 

 

W ramach kontynuacji sprawdzonego modelu finansowania obu stron w każdej wojnie w celu maksymalizacji zysków, przejęcia większej ilości federalnych pieniędzy podatkowych i zwiększenia międzynarodowej potęgi, Rotszyldowscy Chazarowie po raz kolejny przekupili, szantażowali i nakłaniali członków Kongresu do ogłoszenia wojny przeciwko Niemcom tak jak w 1917 roku.

Zostało to ułatwione przez atak fałszywej flagi (ang. false-flag) CM, który doprowadził do zatonięcia Lusitanii.

Od tego czasu Rotszyldowska KM opracowała schemat działań dywersyjnych pod fałszywą flagą, jako standardową procedurę nakłaniania Amerykanów do prowadzenia wojen dla mafii Chazarów.

Po zakończeniu II Wojny Światowej Rotszyldowska KM rozpoczęła Zimną Wojnę i wykorzystała ją jako pretekst do sprowadzenia nazistowskich naukowców i ekspertów od kontroli umysłu do Ameryki w ramach operacji Paperclip.

To pozwoliło im na stworzenie ogólnoświatowego systemu szpiegowskiego, który dał im znacznie większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach tego nowego systemu, nadal infiltrują i kontrolują wszystkie amerykańskie instytucje, w tym różne amerykańskie systemy kościelne, masonerię (szczególnie rytu: szkockiego i nowojorskiego), amerykańskie wojsko, amerykański wywiad i większość prywatnych producentów broni, sądownictwo i większość agencji ochrony USA, w tym większość urzędów państwowych, a także obie główne partie polityczne.

Międzynarodowi bankierzy doszli do wniosku, że nie są w stanie utrzymać swojego monopolu na pieniądze w nieskończoność. Dlaczego wielkie narody nie miałyby płacić miliardów odsetek od kredytów, które bankierzy stworzyli z niczego (tu „thin air” -rozcieńczonego powietrza)?

Dlatego też międzynarodowi bankierzy muszą kontrolować polityków, media i szkolnictwo każdego kraju. Ponadto, muszą powołać światowy rząd na wypadek, gdy jeden kraj próbowałby odrzucić ich „dług”. Komunizm, ze swą fałszywą obietnicą powszechnego braterstwa, był ideologiczną przykrywką dla NWO. Feminizm, różnorodność, wielokulturowość i globalizm są największą maskaradą dla tego faszystowskiego programu

Rothschild KM zakłada nazistowskie obozy pracy jako pretekst do późniejszego manipulowania aliantami w celu przyznania im własnej prywatnej kolonii w Palestynie, wykorzystując ziemię skradzioną Palestyńczykom:

Rotszyldowska KM zakłada nazistowskie obozy pracy, jako pretekst do późniejszego manipulowania swoimi Aliantami w celu przyznania im własnej prywatnej kolonii w Palestynie, wykorzystując ziemię skradzioną Palestyńczykom:

Rotszyldowska KM była w stanie wykorzystać ich własny, niewłaściwie nazwany, tak zwany „holokaust”, aby uruchomić kontrolę umysłu oraz pokrzyżować i oprzeć się wszelkiej krytyce ich syjonistycznych metod.

Prawda była taka, że to KM Rothschilda zorganizowała nazistowskie obozy pracy, by czerpać ogromne zyski dla swoich korporacji, które prowadziły swoje obozy pracy i wspomagały ich nazistowską machinę wojenną.

Kiedy Rotszyldowska KM uzyskała swoją własną prywatną ojczyznę w Izraelu w 1947 r. poprzez swoje tajne manipulacje polityczne, zaczęła potajemnie postrzegać całą Palestynę jako swoją nową Chazarię i knuć spisek, w jaki sposób zrealizować ludobójstwo wszystkich Palestyńczyków i kradzież całej Palestyny dla siebie.

Ich plany obejmują fantazję o budowie „większego Izraela”, poprzez przejęcie całego Bliskiego Wschodu i manipulację głupimi amerykańskimi gojami, walczącymi i umierającymi w ich imieniu, oraz zajęcie wszystkich arabskich ziem dla Izraela i Chazarskiej Mafii (KM), aby mogły pozbawić ich bogactw i zasobów naturalnych, a  zwłaszcza ich ropy naftowej.

Ostatnia recenzja badania genetycznego Johna Hopkinsa opublikowana przez szanowane pismo medyczne „Judaic MD” pokazuje, że 97,5% Żydów żyjących w Izraelu absolutnie nie ma starożytnego hebrajskiego DNA, dlatego nie są Semitami i nie mają w ogóle starożytnych więzi krwi z krajem Palestyny.

W przeciwieństwie, 80% Palestyńczyków nosi starożytne hebrajskie DNA, a zatem są prawdziwymi Semitami i mają starożytne więzy krwi z Ziemią Palestyńską.

Oznacza to, że prawdziwymi antysemitami są Izraelczycy, którzy kradną ziemie palestyńskie w celu budowy osiedli izraelskich, i to Izraelczycy tyranizują i masowo mordują niewinnych Palestyńczyków.

Genetyczne pochodzenie Żydów: około 80 – 90% to Żydzi z Aszkenazu – konwertyci z okresu 700 A.D. z Kaukazu, Gruzji, odległych o około 800 mil od Izraela. Oni przeszli na judaizm nie będąc Semitami. Rzeczywiste semickie geny należą do tego samego plemienia, co Palestyńczycy.

Ten niewygodny moment: kiedy uzmysłowisz czym jest  syjonizm, państwo Izraela i, że ludobójstwo narodu palestyńskiego opiera się na kłamstwach stworzonych przez Wielką Brytanię i Amerykę, popełniających te same okrucieństwa, co holocaust, by czerpać korzyści z konfliktu na Bliskim Wschodzie.

KM Rothschilda postanawia ponownie przemienić się i rozszerzyć ich szeregi:

W międzyczasie KM Rothschilda zdała sobie sprawę, że nie mogą pozostać dłużej w ukryciu przed publicznością, chyba że znowu się zmaterializują i poszerzą tajne przywództwo.

Więc ciężko pracowali, aby dalej infiltrować oraz przejmować masonerię i jej tajne odgałęzienia, by wprowadzić najlepszych członków do ich sieci pedofilów i rytuałów składania dzieci.

Również kluczowi członkowie Kongresu zostali wprowadzeni do ich sekretnej sieci satanistycznej, dając im specjalną władzę, wysokie pozycje w ochronie USA, wojsku i wywiadzie, w połączeniu z ogromnymi nagrodami pieniężnymi i wysokim statusem.

Ogromne fronty szpiegowskie KM przy użyciu izraelsko-amerykańskich „pierwszy Izrael” podwójnych obywateli, jako ich marionetki, zostały utworzone w Ameryce, aby kierować fałszywe pieniądze chazarskich banksterów do polityków na kampanie wyborcze, aby je posiadać i kontrolować, gdy zostaną wybrani.

Amerykańsko-Izraelski Komitet do Spraw Publicznych (amerykańskie proizraelskie lobby)

KM Rothschilda decyduje się kontrolować umysły amerykańskich mas, aby znacznie łatwiej manipulować nimi, by akceptowali ich nielegalne, niekonstytucyjne, niesprowokowane, nieogłoszone, niemożliwe do wygrania, wieczne wojny potrzebne do osiągnięcia wielkich zysków i zdobycia większej potęgi światowej:

Dlaczego mamy wojny? Ponieważ rządzą nami grupy psychopatów, którzy posiadają banki kontrolujące rządy i media. Oni finansują obie walczące strony dla zysków i zdobywają zgodę społeczną poprzez medialną propagandę.

KM Rothschilda postanowiła uzyskać pełną kontrolę nad całą edukacją publiczną poprzez utworzenie Departamentu Edukacji oraz tworzenie globalistycznych i socjalistycznych programów nauczania opartych na politycznej poprawności, różnorodności i poglądzie, że „perwersja jest normą”.

Fluor jest dodawany do publicznej wody i pasty do zębów, a stomatolodzy są poddawani kontroli umysłów, aby wierzyć, że fluor zapobiega powstawaniu ubytków i nie jest szkodliwy dla funkcji mózgu ani tarczycy, a faktycznie szkodliwy jest.

Dodanie fluoru do publicznej sieci wodociągowej i pasty do zębów powoduje ospałość Amerykanów poprzez przeciętne obniżenie operacyjnego ilorazu inteligencji i sprawienie, by ludzie byli o wiele bardziej posłuszni niż byliby normalnie.

Stworzono programy opracowywania i wdrażania szczepień w celu otumaniania dzieci i tworzenia przyszłych chronicznych problemów zdrowotnych.

Lekarzy poddano kontroli umysłu i zmylono przez stronnicze badania, które zostały im podane „na wiarę”, ignorując badania o negatywnych wynikach, które właśnie dlatego w większości włączono do stosowania.

 

Wszystkie linie komórkowe szczepionek są zanieczyszczone SV-40, znanym rakotwórczym wolno działającym wirusem.

KM wykorzystał swoją potęgę monetarną do przejęcia kontroli nad wszystkimi alopatycznymi[3] szkołami medycznymi, a także założył i nadzorował Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (American Medical Association) i inne towarzystwa medyczne, aby upewnić się, że ich program oparty na kłamstwach i oszustwach był kontynuowany .

Częścią tego olbrzymiego planu tumanienia i kontrolowania umysłów mas amerykańskich był zakup przez KM wszystkich amerykańskich środków masowego przekazu i konsolidacja w sześć głównych, kontrolowanych środków (CMMM – Controlled  Major Mass Media), będących własnością i kontrolowanych przez ich marionetki w ich imieniu.

CMMM funkcjonuje jako nielegalny kartel informacyjny i powinien zostać rozbity na podstawie przepisów antymonopolowych, a także za uprawianie szpiegostwa i nielegalnej propagandy jako narzędzi walki przeciwko narodowi amerykańskiemu.

Wodzowie Rothschild KM decydują, że nadszedł czas, aby wykorzystać Amerykę do ukończenia ostatecznego przejęcia w okupację całego świata poprzez wprowadzenie poważnego ataku „False Flag” w Ameryce, aby obwinić islamistów i spowodować, aby niesłusznie zostali zaatakowani przez Amerykanów w ich imieniu:

W związku z tym wodzowie KM wykorzystują swoich czołowych izraelskich Amerykanów, „pierwszych Izraelczyków”, którzy mieszkają w Ameryce (znanych też jako PNACers i najlepsze marionetki NeoCon[4]), aby zaplanować poważny atak nuklearny na Amerykę w dniach 11.09.2001 r.

Bibi Netanjahu, szef operacyjny KM, rozmieścił Mossad i tych podwójnych obywateli, aby zorganizowali i przeprowadzili atak na Amerykę, o który mieli być obwinieni muzułmanie przez kartel medialny CMMM.

Poinformowali swoich najlepszych rabinów i „Przyjaciół światowego syjonizmu”, aby tego dnia nie lecieli i nie mieszkali w Nowym Jorku, podobnie jak „Larry Silverfish”, jeden z głównych mężczyzn zaangażowanych w operację.

Użyli swojego głównego „wyłącznika” w DOD (ang. Department of Defense- departament obrony), aby zwabić badaczy Able Danger (Stan Zagrożenia) do sali konferencyjnej Pentagon Naval Intel (Wywiadu Marynarki Wojennej), gdzie zostali  zamordowani przez pocisk samosterujący Tomahawk, który został wystrzelony z izraelskiej łodzi podwodnej Diesel z Dolphin, kupionej w Niemczech.

Trzydziestu pięciu badaczy Able Danger, którzy prowadzili dochodzenie i śledzili izraelską kradzież 350 wycofanych nuklearnych prętów W-54 Davy’ego Crocketta przez tylne wejście do Pantex w Teksasie, zostało zamordowanych przez wybuch tego Tomahawka, któremu nastawiono czas detonacji bomb i umieszczone w skrzydle Naval Intel, które zostało niedawno zahartowane bezskutecznie.

911 Cały materiał filmowy Pentagonu z uderzeniem pocisku nigdy nie pokazywany publicznie 2

https://youtu.be/zze32ZEjt30

Wyciekające nowe nagrania dowodzą, że Pentagon uderzył w pociski! Zanim nadejdą wiadomości

https://youtu.be/pKB-38VaveQ

Firma przykrywająca izraelski Mossad – Urban Moving Systems – została wykorzystana do przetransportowania mini-nukes (małych ładunków broni jądrowej – przyp. tłum.) wykonanych ze skradzionych prętów jądrowych W-54 firmy Pantex  (i oryginalnie wyprodukowanych w zakładzie przetwórczym w Hanford), które były przechowywane w ambasadzie Izraela w Nowym Jorku i przewiezione do Bliźniaczych Wież (ang. Twin Towers) w celu przeprowadzenia detonacji w dniach 9-11.09.2001 r.

Baal znany jako Moloch, Lucyfer, Szatan.

Pomyśl, że to ten sam zły duch, który chce masowo mordować wszystkich ludzi.

W zamian za wykonanie swojej „brudnej roboty” nagradza tych, którzy pozwalają mu porwać ich dusze, dając im niesamowite bogactwa, sławę i moc.

To jest tajemna umowa o nazwie  „sprzedawanie duszy”.

Niezwykle Zła Tajna Centrala Chazarskiej Mafii (KM) została  teraz publicznie ujawniona po raz pierwszy przez Gordona Duffa z portalu Veterans Today.

Teraz wiemy, że Bibi Netanjahu przeprowadził atak nuklearny na Amerykę w dniach 11.09.2001r. i zrobił to za całą Centralę Chazarskiej Mafii (KM).

Trzymaj się swojego krzesła, to bardzo wielka tajemnica i wyjaśnia wiele wydarzeń w Ameryce, wszystkie spowodowane przez Izrael i Chazarską Mafię (KM), które zinfiltrowały prawie wszystkie amerykańskie instytucje rządowe i społeczne.

Teraz, po raz pierwszy, ujawniona zostanie bardzo specyficzna, tajemnica, niewiarygodnie złej Centrali Chazarskiej Mafii (KM), dzięki wywiadowi, jaki Mike Harris przeprowadził ze starszym redaktorem i dyrektorem portalu Veterans Today, Gordonem Duffem,  w swoim talk-show „ Krótki koniec drążka „w dniu 10.03.2015 r.

Przez te wszystkie lata słyszałem wiele szokujących poufnych tajemnic, ale ta naprawdę jest najważniejsza i wyjaśnia dokładnie, co Izrael i jego sługusi w Ameryce zrobili dla nas w imieniu Rothschildowskiej Chazarskiej Mafii (KM), która spieprzyła prawie każdy aspekt naszego życia, tworząc ubogą gospodarkę, dużo bezrobocia i niepełnego zatrudnienia, masową przestępczość, alkoholizm i narkotyki, spieprzyła szkoły by ogłupiać dzieci, różne programy eugeniczne, takie jak fluor w publicznej wodzie i pastach do zębów, i rtęć w szczepionkach, które są wielkim oszustwem oraz spowodowała szerzącą się korupcję polityczną.

Ten wywiad wysyła teraz fale sejsmiczne wstrząsów dookoła świata, a kiedy weźmiesz pod uwagę treść, którą Gordon Duff ujawnił po raz pierwszy publicznie, będziesz zszokowany.

I zrozumiesz, że Bibi Netanjahu jest Operacyjnym szefem Chazarskiej Mafii (KM) i był tym, który zamówił i nadzorował izraelski Atak Nuklearny w Ameryce 11.09.2001 r.

W tym wywiadzie Gordon Duff ujawnił pisemny zapis tego, co zostało powiedziane na spotkaniu między Bibi Netanjahu, a amerykańskim zdrajcą i niektórymi innymi szpiegami w 1990 roku. Gordon Duff ujawnił, że Netanjahu był szpiegiem KGB, takim jak Jonathan Pollard.

I wiemy teraz, że Izrael rozpoczął swój byt jako satelita bolszewickiej Rosji i był bardzo nieszczęśliwy, gdy upadł Związek Radziecki.

Benjamin Netanjahu spotykał się w barze Finks w Jerozolimie, znanym „wodopoju”  Mossadu.

Oto co powiedział jako wzięty bezpośrednio z transkrypcji nagrania, którego dokonał świadek ; tekst został w 100% w pełni uwierzytelniony:

„Jeśli nas złapią, po prostu zastąpią nas osobami z tej samej gliny”.

Więc nie ma znaczenia, co robisz, Ameryka jest Złotym Cielcem, a my wyssiemy ją do sucha, posiekamy i sprzedamy kawałek po kawałku, dopóki nie pozostanie nic poza największym na świecie państwem opiekuńczym, które stworzymy i będziemy kontrolować.

Ponieważ jest to wola Boża, a Ameryka jest wystarczająco duża, by ją wziąć jednym uderzeniem, ale możemy to zrobić raz za razem.

Właśnie to robimy wobec krajów, których nienawidzimy.

Zniszczymy ją bardzo powoli i sprawimy, że będą cierpieć z powodu odmowy bycia naszymi niewolnikami . 

Właśnie to robiła Rothschildowska Chazarska Mafia (KM) Ameryce od czasu, gdy udało jej się przeniknąć i przejąć Amerykę w 1913 roku. Wiedza o tym, co Bibi powiedział w imieniu Chazarskiej Mafii Rothschildów (KM), powinna nas wszystkich rozwścieczyć i zmotywować do wypędzenia tych złych stworzeń z Ameryki i odzyskania naszej wspaniałej Republiki.

Kiedy Bibi Netanjahu wspomina wolę Bożą, ma na myśli Baala (znanego również jako Wielka Sowa lub Moloch),w którego wierzą ci Chazarzy. Wymaga od nich wielbienia poprzez ciągłe upuszczanie krwi i bolesne ludzkie ofiary oraz masowe morderstwa, a jeśli „sprzedają swoje dusze” Baalowi (zwanemu także Lucyferem lub Szatanem), dzięki temu zostaną nagrodzeni niezwykłymi bogactwami, sławą i wielką mocą.

Kiedy „sprzedają swoje dusze”, to rzeczywiście dzieje się tak, że ich dusze zostają porwane , a oni stają się bezdusznie nieludzcy i przybierają cechy Baala, czyli stają się coraz bardziej psychopatyczni i źli.

To, o czym dyskutował Bibi Netanjahu, to nadchodzący atak nuklearny na Amerykę w dniach 11.09.2001 r., a kiedy wspomniał „oni po prostu nas zastąpią”, odnosił się do czołowego Kręgu Dwunastu, grupy, której on odpowiada, że ten felietonista z portalu Veterans Today i gospodarz talk show Stew Webb ujawnili światu poprzez identyfikację 11 z 12 osób, które nazywają siebie „Iluminatami” lub „uczniami Szatana”. Ci mężczyźni czynią z półrocznego dziecka rytualną ofiarę w Denver i jedzą serca dzieci, piją ich krew po dokonaniu na nich pedofilskich aktów.

Ludzie, musimy przekazać tę informację każdemu, komu możemy, a następnie zjednoczyć i wyprowadzić te bezduszne, czczące Baala szumowiny z każdego zakątka i kryjówki Ameryki i oddać  ich wszystkich w ręce sprawiedliwości i ostatecznego sądu za całe ich niewiarygodne zło.

Każdy, kto rozumie, co Bibi Netanjahu myśli o Amerykanach jako złotym cielcu do obdarcia ze skóry i uboju, powinien być rozwścieczony i gotowy do organizowania społeczności oraz politycznych działań przeciwko izraelskiemu szpiegostwu w Ameryce za pośrednictwem Systemu Rezerwy Federalnej (ang. Federal  Reserve System) , Amerykańsko-Izraelskiego  Komitetu ds. Publicznych (ang. AIPAC -proizraelskie lobby), Żydowskiego Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Ameryki (ang. JINSA), Rady Polityki Obronnej (ang. Defense Policy Board) , Komitetu Stosunków Międzynarodowych (ang. CFR) i tym podobnych.

_________ _________

Oszukańcza (w oryginale „szwindlowata”) Rothschildowska KM posiada 25 głowic atomowych w głównych amerykańskich miastach i innych dużych miastach w Europie w celu szantażowania stowarzyszonych rządów.

Odnosi się to do ich „opcji Samsona” i po raz pierwszy zostało odkryte i ujawnione przez Seymoura Hersha:

KM Rothschilda zdobyła także kilka głowic S-19 i S-20 od skorumpowanego członka Kongresu, który zlecił wykupienie ukraińskich MIRV w imieniu ochrony USA (ang. USG) w celu ich likwidacji.

 

 

Zamiast tego sprzedał je Izraelczykom i podzielił pieniądze z innymi kluczowymi kongresmanami.

To jest zdrada stanu i przestępstwo kapitałowe zagrożone karą śmierci.

Zaraz po ataku na Amerykę, Rothschildowska KM poinformowała administrację amerykańską, że będą detonować bombowce nuklearne o rozmiarach miejskich w niektórych amerykańskich miastach, w tym w DC, jeśli administracja odmówi zezwolenia Izraelowi na stworzenie ich własnego państwa z dużymi policyjnymi siłami okupacyjnymi wewnątrz Ameryki, w oparciu o konsolidację wszystkich amerykańskich systemów egzekwowania prawa i alfabetów w pod jedną centralną izraelską kontrolą.

Te nowe izraelskie siły okupacyjne, zwane Homeland Security (DHS), początkowo były prowadzone przez podwójnych obywateli i zboczeńców.

Była dyrektorka DHS Janet Napolitano jest pozwana za molestowanie seksualne mężczyzn pracujących w DHS, którym nakazała przenieść swoje biura do toalety dla mężczyzn.

Zdrajca o podwójnym obywatelstwie, Michael Chertoff, (imię przetłumaczono z rosyjskiego jako „syn diabła”), był przestępcą, który założył DHS, wraz z byłym szefem wschodnioniemieckiej Stasi, Marcusem Wolfem, który został zatrudniony jako specjalny konsultant i umarł tajemniczo, gdy tylko jego misja została zakończona.

Rothschildowska KM nigdy nie myślała, że zostaną ujawnieni podczas ataku nuklearnego na Amerykę w dniach 11.09.2001 r., ale popełnili jeden z największych błędów taktycznych w historii i nadużyli los z powodu nadmiernej pychy, bazując na zbyt łatwym sukcesie ze względu na ich ekstremalną siłę pieniądza w przeszłości.

Wkrótce główny nurt Ameryki będzie wiedział, że Bibi Netanyahu i jego partia Likud przeprowadziły atak na Amerykę w dniu 11.09.2001 r. w imieniu KM Rothschilda:

Sądzili, że mają pełną kontrolę nad CMMM i mogą zapobiec, aby jakiekolwiek tajne dochodzenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (ang. IAEA) i Sandia Labs (amerykański instytut badawczy) zostaną kiedykolwiek ujawnione amerykańskiej publiczności.

Popełnili poważny błąd taktyczny, ponieważ teraz prawda o ich roli w ataku na Amerykę w dniu 11.09.2001 r. jest publikowana w Internecie , nowej światowej prasie Gutenberga.

To, czego nie zrozumiała KM Rothschilda, to potęga Internetu i to, w jaki sposób ziarna prawdy publikowane i nadawane na ich temat rezonują z ludźmi tego świata i rozprzestrzeniają się jak błyskawica, z prędkością światła.

Prawda jest wszędzie rozpraszona wśród mas.

Ten niewiarygodny błąd taktyczny KM jest tak wielki, że faktycznie skazuje ich na całkowitą ekspozycję ujawnienia i ostateczne zniszczenie, na jakie zasługują.

Polecenie Bibi Netanjahu, aby przygotować i przeprowadzić nuklearny atak na Amerykę w dniu 11.09.2001 r., przejdzie do historii jako jeden z największych błędów KM, i ten, który będzie obwiniony za narażenie na niebezpieczeństwo i zniszczenie świata, który teraz przeciwko nim (N.B. i KM – przypis tłum.) podnosi się.

Rosjanie przejęli pliki IAEA i Sandia Labs oraz Able Danger, które dostarczył im Edward Snowden.

Wkrótce wszystkie te pliki zostaną udostępnione wszystkim Amerykanom i światu za pośrednictwem Internetu i nie można będzie tego zatrzymać.

Wielu Rosjan w wysokim dowództwie wojskowym w Rosji i na najwyższych stanowiskach kierowniczych w rosyjskim rządzie zdało sobie sprawę, że to ta sama Kabała zorganizowanej przestępczości, która sformowała Chazarów w bolszewików masowo mordujących 100 milionów niewinnych Rosjan – i chcą wypłaty odszkodowań.

Dlatego upewniają się, że banksterzy Rotszylda zostaną wyrzuceni z biznesu, co odcięłoby Chazarską Mafię od niekończącego się procederu, elastycznej podaży fałszywego pieniądza.

Właśnie dlatego powstał Bank Rozwoju BRICS, który zastąpi amerykański Petro Dollar jako światową walutę rezerwową, ale ten, w odróżnieniu od amerykańskiego Petro Dollara, jest oparty na złocie, srebrze i realnych towarach, bez dozwolonego fałszowania.

CMMM zawodzi, a większość Amerykanów nie wierzy już w żadne narodowe historie w „prime-time” (godziny najwyższej oglądalności), szczególnie w niecałe trzydzieści osób, które wybierają fakty z Internetu i konstruują własne wierzenia.

Tak wielu internautów odrzuca informacje z kartelu  CMMM, że prawda o atakach Izraela na Amerykę 11.09.2001 r. staje się coraz łatwiejsza do uwierzenia.

Wkrótce cała mainstreamowa Ameryka będzie wiedziała, że Bibi Netanjahu, jego Mossad i podwójni obywatele przeprowadzili atak z 11 września 2001 r.

Amerykańskie Dowództwo Wojskowe wie, że Bibi Netanjahu nakazał swojemu Mosadowi i  osobom z podwójnym obywatelstwem zaatakowanie Ameryki za pomocą broni nuklearnej w dniu 11.09.2001 r. w imieniu Rothschildowskiej Chazarskiej Mafii (KM):

Obecnie na całym świecie wdrażane są różne tajne operacje odkrywania zasłon, aby ukazać i odciąć KM Rothschilda od niekończącej się, elastycznej podaży pieniądza.

Ich dni antyhumanitarnej siły są policzone.

Tajny, świetnie wyszkolony zespół amerykański, zwany „Zjadaczami Nuklearnego Węża” (ang. Nuclear Snake Eaters), teraz ciężko pracuje, przeszukując wszystkie przychodzące izraelskie  dyplomatyczne paczki i przesyłki;

nurkowanie i loty nad synagogami i ambasadami izraelskimi oraz bezpiecznymi domami Mosadu z zaawansowanymi technologicznie wykrywaczami promieniowania gamma i helu-3;

 i używanie ultra-zaawansowanych technologicznie, dostosowanych i ukierunkowanych satelitów do wyszukiwania jakichkolwiek magazynów jądrowych, a także ciężko pracują, aby odzyskać wszystkie skradzione przez Izraelczyków głowice nuklearne w dowolnym miejscu na świecie poza Izraelem.

Ten superelitarny zespół  ostrzegł przez telefon Michaela Shrimptona – MI-6, informując go, że w pobliżu stadionu olimpijskiego został umieszczony izraelski „City Buster”.

To połączenie niesłusznie zostało utajnione.

The „City Buster”  został odzyskany przez „Nuclear Snake-eaters”, który wszedł do Anglii, wykrył i rozbroił wielkiego pogromcę miasta.

Niestety, MI-6 (Secret Inteligence Service – wywiad wojskowy USA – przyp.tłum.), chciał, aby ta broń nuklearna została zdetonowana, aby zyskać więcej mocy dla Chazarskiej Mafii w Anglii – ich głównej bazy w Dzielnicy Finansowej City of London – ponieważ szybko traci znaczenie.

My, Naród,

stojący razem, aby podtrzymać naszą Konstytucję

Tajną nazwą dla  Wodzów KM, którzy rządzą  większością świata poza City of Londyn, są Gog i Magog[5], pomimo tego, że wielu historyków uważa, iż pod tą nazwa kryje się Rosja, ale nie jest to prawdą.

Ta tajna nazwa „top” KM najwyraźniej wskazuje skąd oni pierwotnie pochodzą.

Tajna ekipa super elitarna „Nuklearnych Pożeraczy Węży” jest gotowa do rozlokowania w Izraelu w każdej chwili, jeśli naród upadnie po tym, jak większość europejskich korporacji odejdzie z Izraela, a USA odetnie wszelką pomoc, aby dostosować się do amerykańskiego prawa.

Nielegalne jest udzielanie pomocy krajom, które mają broń nuklearną i które nie podpisały Umowy o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Izrael ma bomby atomowe wykrywalne z satelitowych czujników Helium-3, ale nigdy do tego się nie przyznał, ani nie podpisał umowy o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Wszyscy musimy domagać się od Kongresu i Administracji przestrzegania prawa i natychmiastowego odcięcia wszelkiej pomocy pieniężnej i wojskowej dla Izraela oraz aresztowania wszystkich izraelskich dyrektorów szpiegowskich AIPAC, JINSA, Rady Polityki Obronnej, „Jointu” w Nowym Jorku (,American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) – największa „humanitarna” żydowska org.) oraz ADL (American Defamation League – żydowska organizacja lobbystyczna, i.in. związana z “holocaust” biznes), itp.

Nie jest to informacja jawna, ale podejrzewa się, że znaczna liczba tych skradzionych głowic  broni jądrowych została już odzyskana.

Dobrze poinformowani donieśli, że bardzo uroczysta wiadomość zostało zakomunikowana Bibi Netanjahu i jego likudystom, jak również wszystkim najważniejszym członkom izraelskich frontów szpiegowskich w Ameryce, takich jak AIPAC, JINSA, Rada Polityki Obronnej, ADL i im podobne.

Co było tym poważnym ostrzeżeniem?

Jeśli informacje poufne są dokładne, ludzie ci zostali poinformowani, że jeśli zostanie przeprowadzony jeszcze jeden atak fałszywej flagi, za którym będzie stał Izrael, to ci, którzy go zamówili lub byli zaangażowani, będą ścigani w ramach amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego i wyeliminowani, a izraelskie struktury obronne związane z taką rolą, będą obrócone w proch.

Pozostała część historii KM Rothschilda będzie prawdopodobnie zakończona przez CIEBIE:

Przyszłość KM Rothschilda będzie prawdopodobnie określona przez czytelników „Veterans Today” i „We The People”, którzy poznają sekret, zakazaną historię Mafii Chazarów, która została usunięta z książek historycznych i bibliotek przez KM, aby chronić ich złą historię, której nikt nie zaakceptowałaby, gdyby była znana.

Podziel się tą historią z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami i potraktuj ją jako ostrzeżenie wirusowe.

Bądź pewny – jeśli KM nie będzie w stanie działać w skrajnej tajemnicy, zostanie zaatakowana ze wszystkich stron i zniszczona na zawsze.

Więc odrzuć ich tajność, ujawniając tę ukrytą historię dla wszystkich Amerykanów, aby ją poznać i zrozumieć.

To dlatego tak ciężko pracowali, aby wykupić i kontrolować CMMM i masową edukację publiczną, w tym uczelnie i uniwersytety, aby upewnić się, że ludzie na świecie nigdy nie dowiedzą się o ich tajnym złu, które jest tak nieludzkie, tak zbrodnicze, że cały świat  napadłby na nich i zaatakował ich ze wszystkich stron na każdym poziomie, na którym się znajdują.

Pozostaje wielki znak pytania: czy prawdziwa przyczyna niewiarygodnego zła i dzikości Chazarskiej Mafii w stosunku do rasy ludzkiej, była produktem ubocznym, naturą czy wychowaniem?

Niektórzy uważają, że to kolosalne pasożytnictwo i skłonność do masowych morderstw, angażowanie się w pedofilię oraz upuszczanie krwi dzieci i ofiary z dzieci, są rezultatem toksycznej kultury, najlepiej opisanej jako złośliwy Trybalizm, charakteryzujący się grupową paranoją  złudzeń o wyższości rasowej.

Inni uważają, że przywódcy KM to krew Kaina, to znaczy „dzieci Kaina”, które są własnością Diabła i nie mają absolutnie żadnej duszy, ani ludzkiego sumienia, ale są czystymi drapieżnikami, jak dzikie zwierzę – podczas gdy w tym samym czasie są niesamowicie dwulicowi i potrafią nałożyć na siebie dobrą maskę oraz miłą twarz na zewnątrz.

Być może, działają tu oba czynniki.

W każdym razie czas wyjawić to zło, największe zło, jakiego doświadczył świat.

Nadszedł czas, aby świat wspólnie pracował nad wyeliminowaniem tego problemu, teraz i na zawsze, za pomocą wszelkich niezbędnych środków.

_________ _________

Mike Harris jest redaktorem finansowym w Veterans Today, prezenterem radiowym, byłym szefem GOP Finance, kandydatem na gubernatora w Arizonie i wiceprezesem Adamus Defence Group w Szwajcarii.

Mike jest ekspertem od mieszanych sztuk walki.

Jego wieloletnie doświadczenie w takich dziedzinach przyniosło mu wiele szacunku i przydomek „Żelazny Mike”.

Mike był członkiem grupy Veterans Today, która uczestniczyła w konferencji w Damaszku w celu zwalczania terroryzmu i ekstremizmu religijnego.

Mike udzielił około dwudziestu pięciu telewizyjnych wywiadów, które były transmitowane do milionów widzów w Syrii, Iraku, Libanie i Iranie.

W tych wywiadach Mike podkreślał i wspierał historyczną deklarację Keynote Speaker’a (głównego  mówcy), starszego redaktora Veterans Today i przewodniczącego Gordona Duffa, że prawdziwym problemem stojącym za Światowym Terroryzmem jest duży Syndykat Zorganizowanej Przestępczości.

118 thoughts on “Przestępstwa Rothschilda i ujawnienie ich – Artykuł ze strony amerykańskich emerytowanych oficerów wywiadu wojskowego.

 1. Lcb 25:3 Izrael przylgnął do Baal-Peora, i gniew Jahwe zapłonął przeciw niemu. Jer 2:8 Kapłani nie mówili: “Gdzie jest Jahwe?” Uczeni w Piśmie nie uznawali Mnie; pasterze zbuntowali się przeciw Mnie; prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy.
  Jer 3:24 Baal pochłaniał od zarania naszej młodości owoc pracy naszych przodków, ich drobną trzodę i bydło, ich synów i córki.
  **************************
  Od wyjścia z Egiptu kapłani Izraelscy nie byli stali w nauce Jahwe. Ciągle i nieustannie drażnili Boga oddając cześć Baalowi. Więc mają co niektórzy z nich z ich potomków którzy skorzystali z tych odstępstw mają praktykę w bałwochwalstwie. Wg Apokalipsy Jana Izrael który był pierwszym któremu ujawnia się Mesjasz i głosi ewangelie ale jej nie przyjął i nie uwierzył, będzie też ostatnim który – z wszystkich narodów-nawróci się do Boga.
  Zakładając że ucisk zaczął się od 2020 roku i ma trwać 3,5 roku [zgina rzesze naśladowców Mesjasza] do pochwycenia kościoła Boga, więc światu nie zostało już wiele czasu.

 2. Tekst daje sporo użytecznej wiedzy, ale cała geneza mafii chazarskiej jest tak koncertowo spieprzona, że jedynie naraża całe Veterans Today na pośmiewisko. To tylko w dużym przybliżeniu leciało tak, jak opisali. W rzeczywistości był to bardziej perfidny spisek grupy nazywanej Sektą Babilońską mający za punkt wyjścia ideę, która pojawiła się natychmiast po potopie, i wynikający wprost z treści Tablic Sumeryjskich: zmanipulować i wyzyskać wszystkich innych w celu osiągnięcia władzy równej bogom, i w celu uratowania się przed kolejnym kataklizmem kosztem reszty ludzi.

 3. Dla mnie nic nowego. Te wiadomosci sa dostepne w sieci juz odndawna. Nie sadze, ze Ci co sa za kurtyna sa prawdziwymi Hazarami, Kazarami, prawdopodobnie podszyli sie pod prawdziwych Kazarow, tak jak podszyli sie pod Germanow, Anglikow, Francuzow czy Rosjan i innych Narodow. Osobiscie uwazam, wedlug licznych badan, ze jakas grupa przejela wtajemniczenia wielkich wyzszych praw i zrobila na swoj uzytek Czarna magie, Kbale itp. PRZENIKLA DO WSZYSTKICH WARSTW SPOLECZNYCH I ETNICZNYCH pod pozorem rdzennych osob. Jako przyklad podam tzw. Dynastie ROMANOW i falszywej historii budowy Pietrogradu przez Wielkiego Piotra. Zapraszam do porownania portretow z ze specyficzna , liczna symbolika ( palce, postawa, obiekty) tch wszystkich wladcow , Krolow i dzisiejszych falszywych elit. Historia jest kompletnie skazona, poczytajcie Fomenko. Dla mnie jest bardzo zastanawjajacy fakt podobienstwa licznych osob: Feliks Dzierrzynski z Napoleonem III, Car (Star, gwiazda) Mikolaj II i Grzegorz V… sa glosy i dochodzenia ,ze to ten sam wladca… zadnego mordu na Mikolaju nie bylo i ze to on przygotowal wojne Rosji z Japonia, rewolucje i mordy na rdzennych Rosjanach prze armie czerwonych w wiekosci azjatow (uzbrojonych przez niego). Dzisiaj jestesmy swiadkami wielkiej migracji mlodych mezczyzn do Europy , w jakim celu? Kto ich sciaga i oplaca? Ci co ich zapraszaja i im daja prawa i przywileje. Cel wydaje mi sie jasny.
  Pozdrawiam

 4. Karol Ludwik Napoleon Bonaparte, jako cesarz Napoleon III (ur. 20 kwietnia 1808 w Paryżu, zm. 9 stycznia 1873 w Chislehurst) – prezydent Francji w latach 1848–1852, cesarz Francuzów (fr. Empereur des Français) w latach 1852–1870.
  Feliks Edmundowicz Dzierżyński, ps. Jacek, Jakub, Franek, Astronom, Józef, Domański (ros. Феликс Эдмундович Дзержинский, ur. 30 sierpnia?/ 11 września 1877 . 11 wrzesnia , to nie przypadek..

 5. Pingback: 20mg for sale
 6. Pingback: generic canadian
 7. Pingback: priligy for men
 8. Pingback: priligy for ed

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *