Zaplanowane masowe morderstwo. To co ma miejsce obecnie, jest tylko ekspansją eugenicznego ruchu “rasy panów.”

 

Zaplanowane masowe morderstwo. To co ma miejsce obecnie, jest tylko ekspansją eugenicznego ruchu “rasy panów” , stworzonego przez Rodschildów, Rockefellerów, Harrimanów oraz inne rodziny Iluminatów. Prawa eugenicznego i przymusową sterylizację “niższych klas” wprowadzono kiedyś w szerokiej rzeszy amerykańskiej stanów na długo , zanim ich niesławny propagator, Adolf Hitler, sprawił , że przestały być publicznie “popularne”. Eugenika jednakże nie zniknęła , po prostu zmieniła nazwę retorykę. Celem eugeniki jest stworzenie “rasy panów” , poprzez kontrolowane rozmnażanie “nadrzędnych” linii krwi oraz sterylizację i zanik tych “podrzędnych”. Jest to wciąż kluczowa motywacja stojąca za globalną polityką społeczną, eutanazja, ruchem ekologicznym , “opieką zdrowotną” , naukami społecznymi i wieloma innymi czynnikami. Thomas Robert Malthus , angielski duchowny i ekonomista, zainspirował wielu , którzy podążali za jego pracą z 1798 r. , Prawo Ludzkości. Stwierdził , że jeśli wzrost populacji biednych ludzi nie zostanie zahamowany , to skończą się zapasy żywności i wtedy zaraza i wojny to rozliczą. Darwin był gorliwym propagatorem Malthusa i zawarł wiele teorii w swoim dziele o “doborze naturalnym” i rewolucji, O powstaniu gatunków, wydanej w 1859 r. ; lecz to kuzyn Darwina , Francis Galton , tak naprawdę dał początek szaleństwom Hitlera i jeszcze dalej. Galton nie był zainteresowany doborem naturalnym – chciał raczej doboru nienaturalnego , poprzez kontrolowane rozmnażanie. Galton ukuł termin eugenika , co po grecku oznacza “dobrze urodzony” , i stworzył ruch eugeniczny w 1869 r. Jego ideą było zachęcanie tych z “dobrymi genami” do rozmnażania się i “zachęcenie” tych ze “złymi” , aby się nie rozmnażali. London School of Economics, stała się bastionem eugeniki. Sidney Webb powiedział w 1909 r. : jako eugenicy musimy stare prawo biednych i jego bez krytycznym pomaganie nędzarzom i zastąpić je inteligentną strategią zmiany społecznego środowiska tak , aby zniechęcić lub uniemożliwić mnożenie się tym , którzy nieodwracalnie znajdują się poniżej narodowego minimum przydatności. Motywem Nowego wspaniałego świata jest społeczeństwo, w którym rząd produkuje wszystkie dzieci za pomocą laboratoryjnych programów hodowlanych w “wylęgarniach i centrach uwarunkowania”. Prezydentem Brytyjskiego Towarzystwa Eugenicznego był Julian Huxley. Jego dziadkiem był Thomas Henry Huxley , angielski biolog znany jako “buldog Darwina” za jego głośne poparcie dla teorii ewolucji Karola Darwina. Darwin miał duże poparcie u wpływowych osób dla jego “segregacji” , w tym Winstona Churchilla , entuzjastycznego eugenika, oraz typowych linii krwi , jak Rockefellerowie. Archibald Church, członek Parlamentu i Iluminackiego Towarzystwa Fabianskiego, starał się wprowadzić ustawę o sterylizacji w 1931 r. , która miała by zapewnić przymusową sterylizację, jak to kiedyś Church określił, ” tych , którzy w każdy sposób są ciężarem dla swoich rodziców i nieszczęściem dla samych siebie, a moim zdaniem zagrożeniem dla życia społecznego ludnosci”. Były to słowa członka Parlamentu z brytyjskiej Partii Pracy , którą stworzyło Iluminackie Towarzystwo Fabianskie i którą ono kontroluje po dzień dzisiejszy. Należą do niego: były premier , Tony Blair, jego następca , Gordon Brown oraz kluczowi ministrowie. To samo rozwijało się jeszcze szybciej w Stanach Zjednoczonych, gdzie rodziny Rockefellerów, Carnegie i Harrimanów sfinansowany ruch eugeniczny i chciały wydawać pozwolenia tym, którzy ich zdaniem mogli się rozmnażać. Prawa eugeniczne i sterylizacyjne zostały wprowadzone w 1907 r. i narzucone wszystkim tym , którzy byli ulomni i mieli niskie wyniki testów. Pisarz H.G. Wells był znanym propagatorem eugeniki, i jego kochanka , Margaret Sanger, była finansowana przez rodzinę Rockefellerów od 1923 r. , by szerzyć eugenikę w Stanach. Margaret Sanger założyła American Birth Control League (Amerykańska Liga Kontroli Narodzin) , obecnie znaną Planned Parenthood (Planowane Rodzicielstwo). Była przecudowną kobietą. Oto niektóre jej wypowiedzi : Żadna kobieta nie powinna posiadać prawa do urodzenia dziecka … bez rządowego zezwolenia na rodzicielstwo. Najbardziej litościwym czynem , jaki może wykonać rodzina wobec niemowlęcia , to je zabić. Kontrola urodzeń musi ostatecznie prowadzić do czystej rasy. Eugeniczny sterylizacja jest pilną potrzebą… Musimy zapobiec rozmnażaniu się tego podrzędnego pogłowia. Wspomnę też , pismo “Amarican Journal of Eugenics” (Amerykańskie Czasopismo Eugeniki) było poprzednio znane jako “Lucifer the Light Bearer” (Lucyfer Nosiciel Światła). Adolf Hitler i jego fanatycy “czystości rasy” inspirowali się brytyjskimi i amerykańskimi eugenikami. Opłacone przez Rockefellerów i Rodschildów horrory w Niemczech i nazistowskiej Europie były następstwem pogoni za “rasą panów”. Przed wojną Hitlerowi doradzali wiodący eugenicy z Ameryki. Zostali wysłani do Niemiec przez Rockefellerów, którzy jak wcześniej wspomniałem, sfinansowali również pracę Ernsta Rudina , czołowego “higienisty rasowego” Hitlera, w Instytucie Antropologii, Dziedziczności i Eugeniki im. Cesarza Wilhelma. Rudin był prezesem Światowej Federacji Eugeniki i globalnym członkiem ruchu eugenicznego , który nawoływał – i wciąż nawołuje – do usunięcia “pośrednich” ludzi poprzez segregację, sterylizację i eksterminację , aby stworzyć “lepszą” rasę bądź “rasę panów”. Okrucieństwa , które miały miejsce w nazistowskich Niemczech i w okupowanej Europie, powstrzymały otwartą promocję eugeniki. W roku 1952 r. założona przez Johna D. Rockefellera III , dzięki środkom z Funduszu Braci Rockefellerów i jest kolejnym przykładem na to , jak posthitlerowska eugenika przeobrazila w kontrolę populacji. Pierwszym przewodniczącym rady był Frederic Osborn, lider Amerykańskiego Towarzystwa Eugenicznego. Pisał on w 1969 r. : “Cele eugeniczne zostaną osiągnięte najprawdopodobniej pod inną nazwą niż eugenika”. Rada ma obecnie 18 biur w Nowym Jorku, Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i działa w ponad 60 państwach. Do jej międzynarodowej rady powierników należą biomedycyny, biznesu, rozwoju ekonomicznego, rzadu, zdrowia, finansów, mediów, filantropii i nauk społecznych – dziedzin , które są używane do promowania ukrytej polityki eugeniki. Pierwszym szefem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), założonej w 1945 r. był Julian Huxley, wiceprezydent Brytyjskiego Towarzystwa Eugenicznego w latach 1937 – 1944, oraz jego prezydent w latach 1959 – 1962. UNESCO było tylko kolejną podziemną operacją eugeniczną. Richard Day , wygłosił na spotkaniu lekarzy w Pittsburgu szczegółowe omówienie sposobu, w jaki świat zostanie zmieniony w globalne orwellowskie więzienie. Rodschildowie i Rockefellerowie, którzy stali za ruchem eugenicznym od samego początku, pociągają za sznurki Światowej Organizacji Zdrowia, producentów szczepionek, takich jak Novartis, Baxter International i GlaxoSmith-Kline, oraz rządów i agencji, które rzekomo mają za zadanie chronić społeczeństwo przed farmaceutycznym kartelem. Widzimy obecnie “eugenikę, ostatni front” , z wylaniajacym się ruchem , znanym jako “transhumanizm”. Rozwija on i promuje różnorakie technologie kontroli, takie jak mikroczipy, implanty mózgowe, interfejsy mózg- komputer, nanotechnologia. Słowo “transhumanizm” zostało poraz pierwszy użyte przez Juliana Huxleya, fanatyka eugeniki.

Tekst : “Słowiański Bóg”

 

One thought on “Zaplanowane masowe morderstwo. To co ma miejsce obecnie, jest tylko ekspansją eugenicznego ruchu “rasy panów.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *