Polska wybrana do Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Fot.: gov.pl

Podczas dorocznej Konferencji Generalnej w Wiedniu, państwa członkowskie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wybrały Polskę do Rady Gubernatorów na kadencję 2020-2022.

Miejsce w tym gremium pozwoli umocnić nasze zaangażowanie na forum międzynarodowym w politykę nieproliferacji jądrowej i pokojowego wykorzystania energii atomowej. Polska jest aktywnym członkiem wszystkich istniejących reżimów, organizacji i inicjatyw działających w zakresie nieproliferacji nuklearnej. Wyrazem tego jest nasza istotna rola w obecnym procesie przeglądowym Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT).

MAEA powstała w 1957 r. (Polska jest członkiem-założycielem) i jest wyspecjalizowaną autonomiczną agendą systemu ONZ, powołaną do koordynacji wszelkich działań związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej na świecie. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach systemu zabezpieczeń (safeguards) i weryfikacji, MAEA pełni szczególną funkcję w ramach międzynarodowego reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. 

źródło: Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *