Dwustronne polsko-czeskie konsultacje w obszarze dyplomacji ekonomicznej i współpracy regionalnej

Fot.: Daniel Piekarski/MSZ

Wzmocnienie dwustronnej współpracy gospodarczej, rozwój działań w obszarze dyplomacji ekonomicznej, polskie priorytety w ramach przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, realizacja projektów infrastrukturalnych w regionie Europy Środkowej, jak też przyszłość Inicjatywy Trójmorza były wiodącymi tematami dwustronnych konsultacji na szczeblu wiceministrów odpowiedzialnych za dyplomację ekonomiczną Polski i Czech (Praga, 23 – 24 września). Polskie ministerstwo spraw zagranicznych reprezentował podsekretarz stanu Paweł Jabłoński.

W trakcie dwudniowych konsultacji w Pradze wiceminister Jabłoński przeprowadził rozmowy ze swoim czeskim odpowiednikiem, Martinem Tlapą. Wśród głównych tematów rozmów znalazły się: nowe wyzwania gospodarcze w obliczu pandemii COVID-19, dwustronna współpraca gospodarcza,  wzmacnianie korzystnego klimatu dla rozwoju wzajemnych inwestycji i wymiany handlowej, współdziałanie na forum UE i innych organizacji międzynarodowych na rzecz umacniania konkurencyjności regionu Europy Środkowej, jak też rozwój strategicznych projektów infrastrukturalnych i regionalnych, w szczególności Inicjatywy Trójmorza.

Wiceszef polskiej dyplomacji spotkał się także z czeskim wiceministrem transportu Janem Sechterem, który wcześniej pełnił funkcję Ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby rozwijania projektów infrastrukturalnych wzmacniających atrakcyjność gospodarczą  i potencjał konkurencyjny naszego regionu. Omówili także współpracę w dziedzinie dwustronnych oraz regionalnych projektów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Spotkanie z Prezesem Czech Trade Radomilem Doležalem  było okazją do wymiany doświadczeń w obszarze budowania skutecznej odpowiedzi na nowe wyzwania, wsparcia przedsiębiorstw i promocji gospodarczej w nowych uwarunkowaniach spowodowanych pandemią COVID-19. 

W trakcie wizyty w Pradze wiceminister Jabłoński otworzył również debatę poświęconą czeskim priorytetom w ramach Inicjatywy Trójmorza zorganizowanej przez czeski think-tank Instytut ds. Politycznych i Społecznych przy współpracy z Ambasadę RP oraz Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Pradze.

W agendzie wizyty wiceministra Pawła Jabłońskiego w Pradze znalazło się także spotkanie z polskimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terytorium Republiki Czeskiej. Uczestnicy dyskusji omówili uwarunkowania działania pod kątem istniejących możliwości i barier aktywności na rynku czeskim. – Polscy przedsiębiorcy są najlepszymi ambasadorami naszego kraju i polskiej marki za granicą. – podkreślił wiceminister Jabłoński zwracając się do przedstawicieli polskiego biznesu. Zwrócił także uwagę, że w dobie pandemii COVID-19 bliska współpraca biznesu i administracji jest jeszcze ważniejsza dla budowania pozycji gospodarczej Polski poza granicami kraju i zapewnienia miejsca dla polskich produktów i usług w globalnym łańcuchu dostaw. – Jesteśmy otwarci na Wasze potrzeby i oczekiwania. – zaznaczył wiceminister Jabłoński.

Czechy pozostają ważnym partnerem handlowym Polski w regionie. W 2019 r. wg danych GUS był to dla polskiego biznesu 2. rynek eksportowy (14,4 mld EUR) i 7. rynek importowy (7,8 mld EUR).

źródło: Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

36 thoughts on “Dwustronne polsko-czeskie konsultacje w obszarze dyplomacji ekonomicznej i współpracy regionalnej

  1. Pingback: priligy amazon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *