Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu maturalnego

Fot.: gov.pl

Przedstawiamy komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w czerwcu), dodatkowym (w lipcu) i poprawkowym (we wrześniu) 2020 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym i w terminie dodatkowym 2020 roku przystąpiło 260 262 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej we wrześniu 2020 roku przystąpiło 49 611 absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym (w czerwcu) i/lub w terminie dodatkowym (w lipcu) 2020 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. Tegoroczni absolwenci – 39 784 osoby – stanowili 80% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1 ww. rozporządzenia.

Tabela 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w czerwcu 2020 r.), dodatkowym (w lipcu 2020 r.) i poprawkowym (we wrześniu 2020 r.) – odsetek sukcesów.

  Wszyscy zdający w tym:
absolwenci liceum ogólnokształcącego absolwenci technikum
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych 260 262 100% 161 588 100% 98 674 100%
w tym:
osób, które zdały egzamin 212 833 81,8% 140 687 87,1% 72 146 73,1%
osób, które nie zdały egzaminu 47 429 18,2% 20 901 12,9% 26 528 26,9%

 

Tabela 2. Zdawalność egzaminów z poszczególnych obowiązkowych w terminie głównym (w czerwcu 2020 r.), dodatkowym (w lipcu 2020 r.) i poprawkowym (we wrześniu 2020 r.) dla tegorocznych absolwentów

Przedmiot Poziom egzaminu Odsetek sukcesów – wszyscy zdający w tym:
absolwenci liceum ogólnokształcącego absolwenci technikum
język polski P 94% 96% 92%
język białoruski P 99% 99%  
język litewski P 100% 100%  
język ukraiński P 100% 100%  
matematyka P 83% 88% 76%
język angielski P 94% 95% 91%
język francuski P 98% 99% 76%
język hiszpański P 96% 97% 71%
język niemiecki P 88% 92% 84%
język rosyjski P 87% 91% 82%
język włoski P 93% 92% 95%

źródło: MEN

57 thoughts on “Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu maturalnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *