Spotkanie Przewodniczących Parlamentarnych Komisji Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Łotwy i Estonii

Fot.: MSZ

– Współpraca państw V4 z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego to spójny głos na forum UE krajów Europy Środkowej i Wschodniej o wspólnych doświadczeniach politycznych i historycznych. Dzisiejsze pierwsze spotkanie przewodniczących parlamentarnych komisji Spraw Zagranicznych naszych krajów daje świadectwo wzajemnego zrozumienia i woli pogłębionej współpracy na rzecz rozwoju regionu Europy Środkowej i Wschodniej – powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w trakcie wideokonferencji przewodniczących parlamentarnych Komisji Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Łotwy i Estonii, którą zorganizowano 6 października. Tematem wiodącym dyskusji była przyszłość Europy.

Tematami dyskusji były najważniejsze wyzwania dla integracji europejskiej, bezpieczeństwo energetyczne, współpraca regionalna, w tym także w formacie V4 + Łotwa i Estonia.

Finalizacja budowy wspólnego rynku usług, jak też zdefiniowanie zasad współpracy w sektorze gospodarki cyfrowej oraz rozbudowa sieci powiązań transportowych i energetycznych w regionie Europy Środkowo – Wschodniej to – w ocenie ministra Raua – najważniejsze z zadań dla UE i naszego regionu w najbliższym czasie.  Za ważną w tym kontekście szef polskiej dyplomacji uznał Inicjatywę Trójmorza. Minister Rau podkreślił także potrzebę refleksji nad długoterminowymi celami i zagrożeniami integracji europejskiej, czemu służyć może m.in. Konferencja nt. Przyszłości Europy. – Atrakcyjność procesu integracji europejskiej wynika z umiejętności łączenia integracji gospodarczej z różnorodnością społeczno – kulturalną, przy zachowaniu silnej pozycji państw narodowych. – zaznaczył minister.

W dyskusji poświęconej polityce wschodniej, szef polskiej dyplomacji podkreślił konieczność kontynuowania działań UE na rzecz wzmacniania inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.  Na zakończenie spotkania minister odpowiadał na pytania uczestników debaty dotyczące m. in. znaczenia demokracji parlamentarnej, praworządności, mechanizmu migracyjnego i wsparcia dla procesów demokratycznych na Białorusi.

Nawiązując do trwającego od 1 lipca 2020 r. do 1 lipca 2021 r. przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej minister Rau podkreślił dążenie Polski do rozwijania współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego.

źródło: Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

3 thoughts on “Spotkanie Przewodniczących Parlamentarnych Komisji Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Łotwy i Estonii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *