Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo w szpitalach

Fot.: NFZ

Aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

  1. przeprowadzenia diagnostyki,
  2. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:

– endoprotezoplastyki dużych stawów

– dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa

– zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej

– pomostowania naczyń wieńcowych

– zabiegi wewnątrzczaszkowe

– dużych zabiegów torakochirurgicznych

– nefrektomii

– histerektomii.

Ważne!

Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Jednocześnie przypominamy, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia oraz potencjalne skutki.

źródło: nfz.gov.pl

6 thoughts on “Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo w szpitalach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *