Premier Mateusz Morawiecki: Dziś widzimy wyraźnie jak sprawnie zorganizowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej

Fot.: Adam Guzy/KPRM

W walce z pandemią koronawirusa rząd chce zapewnić jak największe bezpieczeństwo zdrowotne wszystkim obywatelom. Dlatego polska armia wesprze cywilną służbę zdrowia 180 wojskowymi zespołami wymazowymi. W działania zaangażowane zostaną przede wszystkim Wojska Obrony Terytorialnej.

W trosce o zdrowie i życie Polaków

Brygady WOT oraz wojska operacyjne angażują się w zwalczanie jesiennej fali epidemii. Armia wesprze cywilną służbę zdrowia co najmniej 180 wojskowymi zespołami wymazowymi. W obecne działania angażują się  przede wszystkim zespoły Wojsk Obrony Terytorialnej. W miejscach trudno dostępnych i w sytuacjach, gdzie liczy się szybkość działania pomagają mobilne punkty do pobierania próbek, tzw. „drive-thru”.

To co mogłem tu zobaczyć, to bardzo budujący obraz. Dzisiaj na bardzo wielu polach działań walki z Covidem żołnierze WOT wchodzą w pewną przestrzeń, która pozwala luzować nasze podstawowe zasoby kadrowe w służbie zdrowia – powiedział szef rządu. Dodał, że dzięki zaangażowaniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i działaniu takich punktów pobierania wymazów do badań na obecność koronawirusa, jak ten w Zegrzu, służby medyczne będą mogły być odciążone i skierowane do innych zadań.

Szef rządu pokreślił, że wydajność punktów pobrań drive-thru jest bardzo wysoka, a  stworzone w nich warunki sanitarne są odpowiednie. Dodał także, że punkty zostały  zorganizowane w taki sposób, aby w przyszłości można było dokonywać w nich szczepień.

Działania Terytorialsów na rzecz walki z COVID-19

W ramach akcji „Odporna Wiosna”, wymazy pobierało ponad 440 zespołów złożonych z żołnierzy WOT. Pobrano niemal 70 tysięcy wymazów do badań, głównie od pensjonariuszy i personelu domów pomocy społecznej, w których zdiagnozowano ogniska koronawirusa. Łącznie w placówkach opieki społecznej w czasie wiosennej akcji pobrano 52,2 tys. wymazów.

W skali  całego kraju żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomili także 54 mobilne punkty poboru „TEST&GO”. Pobierane są w nich wymazy od osób, które mogą być zakażone koronawirusem. Podczas badania pacjent przez cały czas pozostaje w swoim samochodzie. Cała procedura trwa około piętnastu minut.

Mobilne zespoły docierały także do osób przebywających na kwarantannie, pobierając niemal 28 tys. wymazów. Zespoły kontynuują i będą kontynuować swoje zadania również w ramach akcji „Trwała Odporność”.

W ramach walki z pandemią żołnierze WOT brali również udział w badaniach przesiewowych na obecność SARS-CoV-2. Badania przeprowadzono wśród górników śląskich kopalni oraz pracowników sezonowych na Mazowszu, kierując swoje siły przede wszystkim tam, gdzie odnotowano dużą liczbę osób zakażonych koronawirusem.

Wojska Obrony Terytorialnej

To piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Został utworzony 1 stycznia 2017 r. Pełni w niej służbę blisko 26 000 żołnierzy, w tym ponad 22 000 ochotników. Formacja bardzo aktywnie wpierała i wspiera nadal wojewodów, samorządy, opiekę medyczną, służby sanitarne, osoby starsze i organizacje w walce z koronawirusem. 

Obecnie Formacja znajduje się w jednym z najbardziej dynamicznych okresów budowy. Żołnierze szkolą się w ramach piętnastu brygad obrony terytorialnej na terenie wszystkich województw.

Obrona i wspieranie lokalnych społeczności to misja Wojsk Obrony Terytorialnej. Bezpośrednio z niej wynikają zadania Formacji. Na czas wojny, głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Żołnierze z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. 

Fot.: Adam Guzy/KPRM

źródło: KPRM

8 thoughts on “Premier Mateusz Morawiecki: Dziś widzimy wyraźnie jak sprawnie zorganizowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *