Do Polski przylecieli repatrianci z Kazachstanu

Fot.: Welcome Airport Service/gov.pl

W piątek 27 listopada 2020 roku do Polski przybyła grupa 168 repatriantów z Kazachstanu. Specjalny lot zorganizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z polską placówką dyplomatyczną w Kazachstanie oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wśród repatriantów 96 osób posiada decyzje Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji o przyznaniu miejsca w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów w Domu Polonii w Pułtusku, 61 osób zostało zaproszonych przez gminy, a 11 osób przyleciało na zaproszenie zamieszkałych w Polsce rodzin. Wśród repatriantów jest 56 dzieci.

Koszty zakupu biletów lotniczych zostały pokryte ze środków rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów”, którą dysponuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Decyzja o organizacji lotu była związana z sygnalizowanymi trudnościami z przyjazdem do Polski osób uprawnionych do repatriacji, z uwagi na zawieszenie większości połączeń lotniczych z Kazachstanu z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Organizacja przez władze polskie lotu dla repatriantów jest kolejnym tego rodzaju przedsięwzięciem w tym roku. 28 sierpnia br. w taki sposób do Polski przybyła grupa 86 repatriantów, w tym 54 osoby do ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w Środzie Wielkopolskiej.

Wsparcie dla repatriantów

Z procedury repatriacyjnej mogą skorzystać osoby polskiego pochodzenia, które zostały wysiedlone z Polski w latach 30. i 40. XX wieku na tereny byłego ZSRR, ich potomkowie oraz członkowie najbliższej rodziny. Zasady tej procedury zostały określone w ustawie z 9 listopada 2000 r. o repatriacji, istotnie znowelizowanej w roku 2017.

Aktualnie funkcjonują dwa ośrodki adaptacyjne dla repatriantów, prowadzone na podstawie umów podpisanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (ośrodek w Domu Polonii w Pułtusku) oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego „EDU-XXI” (ośrodek RODAK w Środzie Wielkopolskiej). W ośrodkach repatrianci mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kursy zawodowe oraz językowe, a także zajęcia adaptacyjne.

Pobyt repatriantów w ośrodku adaptacyjnym, pomoc finansowa udzielana repatriantom po przyjeździe, aktywizacja zawodowa repatrianta, a także wsparcie samorządów przyjmujących repatriantów są finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”.

Osoby przybywające do Polski jako repatrianci nabywają obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji. W okresie 2015-2020 do Polski przyjechało w tym trybie blisko 3000 repatriantów oraz członków ich najbliższych rodzin.

źródło: gov.pl

4 thoughts on “Do Polski przylecieli repatrianci z Kazachstanu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *