Na rzecz aktywnego życia

Fot.: gov.pl

Ruszył nabór wniosków do dwóch programów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik ogłosili podczas konferencji prasowej start nowych edycji programów: „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Programy skierowane są do jednostek samorządowych i finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Obydwa programy zakładają wsparcie finansowe do 100 proc. kosztów dla gmin lub powiatów w zakresie świadczenia usług.

Wsparcie dla mniej samodzielnych

Asystent pomaga osobie niepełnosprawnej np. dotrzeć do pracy, szkoły, placówki służby zdrowa, urzędu, czy kościoła. Pomoże wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Wspiera w czynnościach dnia codziennego, w nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami

Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. – Dla wielu osób takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie. Naszym celem jest, by usługa asystenta była dostępna dla każdego, kto tego potrzebuje – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program przewiduje również możliwość finansowania:

– zakupu środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie;

– zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;

– zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie;

– pokrycia kosztu ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta,
w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

Z usługi asystenta korzystać mogą dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie (ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Pomocna dłoń dla opiekunów

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin i opiekunowie muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. – Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej
w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program będzie realizowany w trzech formach:

  1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu)
  2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego (w ośrodku wsparcia,
    w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu)
  3. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Coraz więcej środków na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

– Budżet programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w edycji 2021 to 80 mln zł. Z kolei na program „Opieki wytchnieniowej” przygotowaliśmy w przyszłym roku 50 mln zł. Serdecznie zachęcamy wszystkie gminy i powiaty do uczestniczenia w obydwu programach. Wnioski można składać w biurze właściwego wojewody do 18 grudnia tego roku. – mówi Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Obydwa programy finansowane są z Funduszu Solidarnościowego, z którego tym roku na wszystkie programy resortowe przeznaczono 420 mln zł.  W ramach Funduszu do 650 tys. osób trafia także co miesiąc świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W tym roku budżet zaplanowany na to nowe świadczenie wynosi 4,5 mld zł. W sumie w tym roku wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami wyniosą ok. 27,4 mld zł, o 12 mld zł więcej niż w 2015 r.

Dodatkowy nabór

Podczas konferencji, przedstawiciel resortu poinformował także o uruchomieniu równoległych programów skierowanych do organizacji pozarządowych. – Nie wydatkowaliśmy wszystkich środków w pierwszym konkursie na „Asystenta osoby niepełnosprawnej”, więc dzisiaj ogłaszamy nabór dodatkowy dla organizacji pozarządowych – mówił Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Poinformował, że dotychczas wydatkowanych zostało 62 z 80 mln zł. Pozostałe środki pozostają do dalszego rozdysponowania.

Okiem dziecka

Pełnomocnik rządu ogłosił także plan uruchomienia konkursu dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych “Wszyscy Jesteśmy Tacy Sami”. – To konkurs w trzech kategoriach na prace poświęcone pokazaniu życia kolegów z niepełnosprawnościami lub osób dorosłych w społeczeństwie. Można nadsyłać prace plastyczne, produkcje audiowizualne, materiały dźwiękowe lub utwory literackie – tłumaczył. Informacje oraz regulamin konkursu pojawią się  na stronie pełnomocnika przed świętami.

źródło: MRiPS

99 thoughts on “Na rzecz aktywnego życia

  1. Pingback: priligy 30mg tab
  2. Pingback: ivermectin 50 mg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *