Obecnie do depopulacji i kolejnego resetu cywilizacji ludzkiej, są w użyciu następujące plany wieloaspektowe:

Poniższy tekst będzie pracą zbiorową przesłaną mi droga prywatną na maila która nawiązuje do ksiąg religijnych takich jak biblia oraz przedstawia historię ludzkości jako walkę dobra ze złem a zło ilustrowane jest tutaj jako odwieczna walka narodu stworzonego przez boga z demonicznymi siłami których emanacją jest naród żydowski zwany plemieniem żmijowym za które najwyraźniej sam się uważa używając takowej symboliki np w Polskim sejmie który jest organem ustawodawczym w praktyce opanowanym przez tą nację a ustawodawstwo produkowane przez tę grupę jest typowo antypolskie i działa wbrew interesom narodu Polskiego.


Ilustracja tego iż grupa ta faktycznie odczuwa przynależność do tak zwanego “plemienia żmijowego” znajduje się poniżej :

Poniższy tekst niema na celu nawoływania do nienawiści a jest tekstem religijnym którego rolą jest wytłumaczenie naszej jako Słowian, Polaków roli w zastanym przez nas w świecie w którym naród żydowski oficjalnie poprzez działania różnego rodzaju sekt wyraża otwarta nienawiści do grupy społecznej jaką są Słowianie wprost planując jego depopulacje czemu dał wyraz jeden z rabinów pewnej grupy żydowskiej który jest przez społeczność żydowską osobą uznawaną i której się nie wyrzekają :

Obszerny artykuł na temat wypowiedzi tego szanowanego przedstawiciela społeczności żydowskiej oraz niuansów z tym związanych znajduje się tutaj :

LINK DO ARTYKUŁU 

“To przemówienie Menachem Mendel Schneerson wygłosił w 1994. Toczy się wiele dyskusji nad jego prawdziwością, tak jak o prawdziwości „Protokołów mędrców Syjonu”, ale bezsporne jest to, że niemal wszystkie cele wyłożone przez Schneersona zostały już zrealizowane. To przemówienie jest tylko zastosowaniem Talmudu w odniesieniu do Ukrainy i Rosji. Talmud mówi: Żydzi powinni mordować i zniewalać Gojów na Ukrainie i w Rosji. Tak, przemówienie Schneersoa jest potworne. Dla zwykłego człowieka jest trudne do uwierzenia, żeby religijny lider mógł być MORDERCĄ, i żeby religia mogłaby być IDEOLOGIĄ MORDU. To z tego powodu tekst tego eseju zawiera każdy zbrodniczy fragment przemówienia obok zbrodniczego fragmentu Talmudu. Twarz syjonistycznego mesjasza również mówi sama za siebie: jest to twarz TERRORYSTY, pełna nienawiści i grozy”.Nie wchodząc w dalsze szczegóły pragnę zauważyć iż naród żydowski w przeważającej mierze wyznaje Talmud który jest księgą religijną skrajnie szowinistyczną i wprost namawiającą do stosowania przestępstw wobec grupy nazywanej tak zwanymi “gojami”.

Kilka fragmentów z tej zacnej księgi :

Talmudyczny judaizm :

Sanhedryn 59a:

„Zabicie Goja to jak zabicie dzikiego zwierzęcia”.

Tosefta. Aboda Zara B,5:

„Jeśli Goj zabije Goja albo Żyda, odpowiada za to; ale jeśli Żyd zabije Goja, NIE odpowiada za to”.

Hilkkoth Akum X1:

„Nie okazuj litości Gojowi”.

Seph. Jp., 92,1:

„Bóg dał Żydom władzę nad dobytkiem i krwią wszystkich narodów”.

Libbre David 37:


„Powiedzenie czegokolwiek Gojowi o naszych relacjach religijnych, to tak samo jak zabicie wszystkich Żydów, bo gdyby Goje wiedzieli czego o nich uczymy, otwarcie by nas zabili”.


Dalszych fragmentów raczej niema sensu cytować bo nie jest celem tego artykułu wzbudzanie nienawiści w stosunku do tej kompletnie spaczonej grupy osób która wyznaje tego typu szowinistyczne nauki tylko wskazanie na to iż skoro grupa ta oficjalnie posługuje się takimi prawami(Talmud który dla wyznającej go grupy stanowi podstawę prawa jakim należy się posługiwać), to również i my Słowianie którzy nie utożsamiamy się z tego typu “naukami” mamy prawo odnieść się do tego typu ideologii na płaszczyźnie religijnej podobnie jak żydzi wyznający Talmud z uwielbieniem zaczytają się w swoich naukach tak my mamy prawo do wytłumaczenia sobie tak wyglądającej rzeczywistości ze swojego punktu widzenia.


Zapraszam do zapoznania się z tekstem który opisuje nieco sytuację jaka dzieje się na świecie od jego zarania.


Historia ludzkości, od jej powstania, poprzez obecne wydarzenia w Polsce i na
świecie, po prognozy na przyszłość (w największym możliwym skrócie, czyli w 12
punktach).


1. Źródła wiedzy przydatne do odtworzenia historii ludzkości i odkrycia jej fałszerzy.
Poniższe wiadomości zostały wyłuskane z wielu różnych źródeł tj. z różnego rodzaju przekazów,
mitologii, baśni, religii, filozofii i tradycji poszczególnych kultur oraz z udokumentowanych relacji
historycznych, od najstarszych manuskryptów po współczesną wiedzę tzw. „naukową”. Niniejszy artykuł
jest pracą zbiorową. Jest to próba przedstawienia, najkrócej jak to możliwie, całej historii ludzkości, od jej
powstania do chwili obecnej i jej przyszłych losów. Na kilkunastu stronach jest trudne, gdyż spośród
milionów puzzli, trzeba wybrać tylko te puzzle, które mogą ukazać nieco większy obraz. Dlatego autorzy
z konieczności, artykuł ograniczyli do kilkudziesięciu wątków, nieraz jedynie zasygnalizowanych
hasłowo.


Główne cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia, która wcale nie jest żydowska, lecz jest prasłowiańskim
źródłem wiedzy (Wedy), tak samo jak Bagawatgita. Niezrozumiałość Biblii wynika najczęściej z tego, że
przypowieści nieraz nie odnoszą się do codziennych czynności i sytuacji, lecz do ogromnych cykli i
różnych procesów „kosmicznych”. Natomiast ze źródeł żydowskich wskazywane są Protokoły Mędrców
Syjonu, gdyż stanowią one kwintesencję tego w jaki sposób żydzi planują eksterminować Słowian, aby
zawładnąć i ukraść Bogu i ludziom całą planetę. W artykule występują oznaczenia cytatów biblijnych, są
to; skróty nazw poszczególnych ksiąg, numery rozdziałów i numery wersetów. Natomiast cytaty z
Protokołów Mędrców Syjonu są oznaczane: PMS, rzymski nr protokołu, nr paragrafu. Do ważniejszych
fragmentów jest dołączany link do oryginałów. Cytaty są napisane kursywą.


Starożytne pisma, z których część wchodzi w skład Biblii w obecnej jej formie, były ukradzione przez
żydów oraz przez tych, którzy udają żydów – (Ap 2,9) „Znam twój ucisk i ubóstwo … i [znam] obelgę
wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”.
Tak czy inaczej obydwie nacje, swoje kłamstwa i kradzieże wyssali z mlekiem matki, więc jest to dla nich
powszechność w okradaniu całych narodów. Aby nie być gołosłownymi, autorzy przytaczają tu chociaż
jedną relację biblijną, która opisuje w jaki sposób cały naród żydowski dokonał okradzenia ze złota i
srebra naród egipski – (Wyj 3,21-22) „Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie
pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od
pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie
Egipcjan».


https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=53 oraz (PMS IV, § 6) „Kult złota” i (PMS V, § 5) „Złoto silnikiem
mechanizmów państwowych”.


Więcej informacji o żydowskich kradzieżach i fałszerstwach jest zawartych m. in. w filmie historyka Pawła
Szydłowskiego pt. „13.Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów, czyli jak ciemni są
religijni Żydzi”. https://www.youtube.com/watch?v=yk11IMyOjtc


Podobny mechanizm okradzenia ludzkości z całej jej wiedzy, polegał na okradzeniu Biblioteki
Aleksandryjskiej z całej zgromadzonej w niej ludzkiej wiedzy i ukrycie bezcennych zwojów w
podziemiach Watykanu. Następnie, aby zatrzeć ślady kradzieży, okupanci bibliotekę spalili, (ale tylko
pusty budynek) i ogłosili, że cały intelektualny dorobek ludzkości spłoną raz na zawsze. Tego rodzaju
fałszywe flagi są stosowane powszechnie, szczególnie przez jezuickie i żydowskie różne służby
specjalne, tajne zakony i loże. Oryginały pism zostały dobrze ukryte, a kopie zostały zawłaszczone przez
religie i wielokrotnie fałszowane, mieszane i odwracane. Zrabowana ludzkości wiedza została
„pogrzebana”, ale wybrane jej fragment zostały udostępnione, lecz jako kpina z ludzkości nazwana,
testamentem (starym i nowym). Mimo to, wytrwali badacze mogą z tej demonicznej zupy, wyłowić
prawdziwe jej fragmenty.


Jednak największym, wręcz galaktycznym złodziejem jest żyd Albert Einstein,
który najpierw okradł urząd patentowy w którym pracował, a następnie ukradł Bogu i ludzkości 95%
materii wszechświata. Wystarczyło sfałszowanie wzoru i teorii względności oraz usunięcie eteru z tablicy
Mendelejewa. Skutkuje to tym, że wiele współczesnych nauk jest całkowicie fałszywych


(PMS II, § 3)
„Powodzenie kierunków destrukcyjnych (niszczycielskich) w nauce” oraz


(PMS IX, § 11)

„Fałszywe
teorie. Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w
zasadach, znanych nam, jako fałszywe lecz wpajanych przez nas”.


Biblia jest powszechnie dostępna, także w Internecie, dlatego dla ułatwienia, dla samodzielnych
poszukiwaczy, przy cytatach autorzy zamieścili link do rozdziału zawierającego przywołany cytat. Po
ostatniej depopulacji w XIX w. jezuita Joseph Justus Scaliger sfałszował największą część Biblii, co u
jezuitów (największych zwyrodnialców jakich nosiła Matka Ziemia) jest poczytywane za wielką zasługę.


Generalnie to stawianie pomników, ustanawianie patronatów czy nawet nadawanie nazw ulic,
przyznawanie wielkich nagród, tytułów itp. nie dotyczy ludzi, lecz tylko i wyłącznie przysługuje demonicznym
hybrydom oraz tym, którzy dla sławy, władzy lub pieniędzy już zaprzedali swoje dusze.


Dotyczy to m. in.
religii, nauki, prawa, medycyny, farmacji, mediów, polityki, biznesu – szczególnie rozrywkowego, który
jak sama nazwa wskazuje służy do rozrywania ludziom duszy.


2. Skąd się wzięli ludzie na Ziemi i co powoduje upadki kolejnych cywilizacji ludzkich?


W Biblii są przedstawiane dwie rasy. Pierwsza to „Dzieci Niewiasty” czyli ludzie, przedstawiani także jako
dobre ziarno pszenicy. Księga Rodzaju jest wyjątkowo poprzeplatana demonicznymi fałszerstwami, wiec
autorzy wskazują jedynie te jeszcze nie zmanipulowane:


Rdz 1,27 „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz …”


Rdz 1,29 „I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie
drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem” –


– werset ten jest ważny bo z
niego wynika pierwszy upadek człowieka trwający od czasu Raju (Edenu) do dnia dzisiejszego.


https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1&slowa=stworzenie%20cz%B3owieka


Upadek człowieka wynika z przyjęcia wszelkich destrukcji wyrażonych najogólniej w dwóch głównych
nurtach:


– Pierwszy to bunt przeciwko Bogu i boskiemu porządkowi na płaszczyźnie biologicznej i ideologicznej,
co jest
wyraźnie widoczne do dnia dzisiejszego np. jako powszechne zabijanie zwierząt, zjadanie ich mięsa i
picie
ich krwi, używanie ich skór na odzież i obuwie oraz własne destrukcyjne systemy, ideologie i religie.


– Drugi nurt techniczny i technologiczny, to sięgnięcie po owoc zakazany, czyli wszystko co sztuczne,
nienaturalne, spoza Boskiej Matrycy Stworzenia. Nurt ten symbolizuje nadgryzione zatrute jabłko, czyli
zatrute
wszystkie pięć żywiołów tj. zatruta woda, zatrute powietrze, zatruta ziemia i jej płody (czyli sztuczne
martwe
jedzenie), zatruty żywioł ognia (jako powszechne sztuczne oświetlenie), zatruty żywioł eteru –
przestrzeni
(przez wszechobecne zabójcze promieniowania w pełnym ich spektrum).


W tak zatrutym całym środowisku, zachowanie zdrowia i dłuższe przeżycie są dla większości populacji
wręcz niemożliwe.


Ludzie czystej rasy mają wrodzone Boskie dary m. in. życie wieczne ciała biologicznego, jasnowidzenie,
jasnosłyszenie, telepatia, teleportacja, materializacja i wiele innych, ale dali się zwieść demonom i
skosztowali owocu z drzewa poznania dobra i zła (Rdz 1,16). Nadgryzione zatrute jabłko symbolizuje
demoniczne zatrute destrukcyjne technologie. Stąd ostrzeżenie, aby nie spożywać (nie wdrażać i nie
używać) owoców technologii, bo gdy je „spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 1,17). Dotyczy to
także codzienne diety. Biblijny podział na pokarmy czyste i nieczyste został sfałszowany, ale prawdziwy
jest zakaz spożywania wieprzowiny i picia krwi, bowiem świnia to zhybrydyzowany w ok. 99% człowiek.


Hybryda ta miała zaspakajać
demoniczne potrzeby m. in zapotrzebowanie na organy (jako namiastkę ludzkich), na ofiary krwi, ofiary
całopalne itp. Zakaz ten jest do dnia dzisiejszego przestrzegany przez różne kultury i religia.


Jednak Słowianie są celowo naprowadzani na różne formy kanibalizmu, czyli spożywania podobnego DNA, w
formie biologicznej lub rytualnej (sakramentalnej). Dlatego prawdziwa piramida żywieniowa wynikająca z
poziomu świadomości jest przed ludźmi ukrywana. Najprościej można to wytłumaczyć na przykładzie
tradycyjnego polskiego kotleta schabowego. Kotleta można zjeść np. w siedem minut, ale oczyszczenie
ciała z tego haniebnego czynu trwa aż siedem lat, bo tak długo żyją ludzkie komórki. Oznacza to, że w
pamięci komórkowej, aż do ich śmierci, pozostają informacje w jaki sposób traktujemy swoje ciała, które
są przecież świątynią Ducha Świętego. Pamięć tą można w wielkim uproszczeniu porównać do podpisu
aurycznego danego człowieka. Sygnatura ta, niczym linie papilarne, czy wszelkie dane biometryczne jest
widoczna z daleka, jest jak wizytówka i przepustka. Toteż obłudnicy, którzy ładnie mówią, a czynią
rzeczy ohydne, z taką przepustką mogą trafić wyłącznie do otchłani śmierci.


Obecnie śmierć ta jest już
bardzo wyraźnie widoczna niemal we wszystkich aspektach życia współczesnego człowieka, z
ostatniego pokolenia.


(Mt 24,34) „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się wydarzy”.


https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?
id=269&slowa=przeminie%20pokolenie,%20wszystko%20si%EA%20wydarzy


Z jednej strony, są więc jeszcze ludzie, którzy w młodości nie korzystali z banków i ich kredytów, aptek,
telefonów komórkowych, telewizorów i w wielu innych tzw. „dobrodziejstw cywilizacyjnych”, które przez
rabunkową gospodarkę, doprowadziły planetę na skraj przepaści. Zaś z drugiej strony pozostaje

nieliczna garstka ludzi świadomych, którzy nie chcą posiadać np. telewizora, telefonu komórkowego,
rutera Wi Fi, konta bankowego i kart płatniczych, którzy nie przynależą do żadnej demonicznej religii,
którzy nie używają jakichkolwiek „leków” chemicznych, którzy nie piją alkoholu, nie piją kawy, nie palą
papierosów itp. itd.


3. Skąd się wzięła na Ziemi druga rasa i co powoduje ich wzajemną walkę (dobra ze złem)?


W niebie nastąpił bunt – https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1100
(Ap 12,7)


„I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do
walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został
strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą
ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie”.


Druga rasa na Ziemi jest określana m. in. jako plemię żmijowe, jako chwasty, kąkol lub plewy. Wąż
zwiódł ludzi, więc Bóg, już w Edenie ustanowił nieprzyjaźn pomiędzy swoimi dziećmi, a plemieniem
żmijowym.


https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=3


(Rdz 3,14-15) „Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich
zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni
twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a
potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę»”.


Obecnie plemię żmijowe jest reprezentowane są przez prostytutkę zwaną “Wielką Nierządnicą”, która
skupia m. in. całe; duchowieństwo, politykę, finansjerę, prawników, dziennikarzy, lekarzy, farmaceutów,
naukowców, nauczycieli i in. Obydwie rasy mają żyć na Ziemi wspólnie, aż do czasu “żniw”, które
oddzielą dobre ziarno od żydowskich (Ap 3,9) plew (Mateusza 13,24-30), więc “Wielka Nierządnica” oraz
“Bestia”, którą jest państwo Izrael, zostaną raz na zawsze zniszczone (księga – Apokalipsa, rozdziały 17
i 18). Uczniowie pytający kiedy nastąpi czas żniw otrzymali odpowiedź – poznacie po znakach. A znaki
te widoczne obecnie na całym świecie i wyraźnie wskazują, że to już „dni ostatnie” starego
demonicznego systemu.


4. Cele i sposoby gadów na wdzieranie się ludzkiej owczarni i znikające ciąże?
Bóg zrzucił na Ziemię zbuntowane upadłe anioły, co spowodowało wielkie zepsucie moralne ludzkości.


https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=6&slowa=c%F3rki%20cz%B3owiecze


Upadłe anioły (Rdz 6,1-4) „… widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie,
jakie im się tylko podobały. … A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy … zbliżali
się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych
czasach”.


Wnika z tego, że u zarania dziejów, gwałcenie córek człowieczych było jawne.
Rasa ludzka jest także przedstawiana w Biblii jako owczarnia. Naturalne zapłodnienie i poród jest
legalnym wejściem do ludzkiej owczarni, ale tylko w obrębie danej rasy. Rozwieranie szyjki macicy jest
otwieraniem bramy na świat, do ludzkiej owczarni. Dlaczego ta brama jest tak ważna wskazuje Biblia (J 10,1 i J 10,10):
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną
drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. … Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć”.


https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=349 oraz (PMS XI, § 4) „Goje to barany. Goje to stado baranów, my
zaś jesteśmy wobec nich wilkami …”.


Po niezliczonych demonicznych krzyżówkach z ludźmi, coraz trudniej jest rozpoznać, czy ciało
człowiecze zasiedla człowiek, czy inny demon lub jego hybryda. W związku z tym zmieniły się
demoniczne techniki rozsiewaniu chwastów np. nienaturalne in vitro. Dlatego banki dawców są objęte
tajemnicą, aby ludzie nie odkryli, że dawcy to demony. A z drugiej strony usilnie przekonują ludzi czystej
krwi do oddawania krwi, szpiku kostnego, organów itp. gdyż są one niezbędne do przeżycia wszelkiego
rodzaju gadzich pasożytów. Zawsze jest to propagowane pod fałszywym pretekstem ratowania życia
„ludzkiego”.


Mechanizmy działania transplantologii, krwiodawstwa oraz prawa telegonii, czy np. gadziego
prawa pierwszej nocy są objęte ścisłą tajemnicą, aby ludzkość nie poznała prawdy i aby całkowicie
zapomniała o kulturze poczęcia i zachowania swojej czystej krwi i swojej Boskiej rasy. Służą temu m. in.
alkohol, pornografia, prostytucja i ruchy LGBT. Kobiety zapłodnione, zwykle nieświadomie, przez istoty
demoniczne, rodzą np. gady. Bezpłodność, czy poronienia to nie są żadne choroby, lecz brak zgody na
płodzenie obcych. Wg. terminologii biblijnej są to wilki w owczych skórach (Mt 7,15-16 i Dz 20,29), które
pod płaszczykiem np. zawodów społecznego zaufania „wejdą między was wilki drapieżne, nie
oszczędzając stada”.


Bywa, że ciąże mnogie lub tzw. zagrożone nagle znikają, gdyż gady chcą zdążyć przed poronieniem i
przejąć swoje płody, zanim naturalny immunologiczny układ obronny kobiety, nie odrzuci jakiegoś gada.
Współczesne badania (ukrywane przed ludźmi) m. in. o pojawiających się i znikających ciążach
niewiadomego pochodzenia, wyraźnie wskazują, że niemal wszystkie problemy matki i płodu w okresie
prenatalnym i w czasie porodu wynikają z różnego rodzaju ingerencji demonów, które ciała kobiet
wykorzystują do orgii seksualnych lub je zapładniają jako surogatki i to w różnym wymiarze „czasu pracy”
np. tylko; do poczęcia, tylko do porodu lub do wychowywania swoich pasożytniczych demonów i hybryd,
aż do ich śmierci, aby wygenerować w rodzinach maksymalną ilość, szeroko rozumianego cierpienia,
pomimo, że w już okresie prenatalnym można wykryć różne nienaturalne, bo obce, wady płodu. Innymi
skrajnymi aspektami takiego cierpienia jest np. uporczywe “leczenie” podtrzymujące życie dzieci, czy
odmawianie starcom prawa do samostanowienia w sprawie swojej spokojnej naturalnej śmierci, bez
sztucznego podtrzymywania życia ciała zwykle, już bez duszy, bo najczęściej przejętego przez demony.


Do tego dochodzi aspekt finansowy reprezentowany przez tzw. lekarzy, którzy najpierw wszczepiają
dziecku jakąś patologię, a następnie oświadczają, że tak straszną chorobę to można wyleczyć tylko w
„wyznaczonych” klinikach, ale kosztuje wiele milionów, więc media zachęcają Słowian do organizowania
zbiórek pieniędzy, aby demoniści mieli środki na dalszą eksterminację. Innym aspektem tego samego
demonicznego mechanizmu są zbiórki na tzw. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, np. na respiratory
do ratowania – (czytaj zabijania).


5. Jaka jest prawdziwa rola porodówek oraz lekarzy położników, położnych i farmaceutów?
Szeregowi lekarze i farmaceuci w ogóle nie znają lub udają, że nie znają praw duchowych. Nieliczni,
którzy mają większą wiedzę, wiedzą także kim są, więc także i oni przenigdy nie powiedzą o tym
ciężarnej, gdyż sami są demonami lub ich hybrydami ukrytymi w ludzkim ciele. Większość trucicieli, czyli
lekarzy i farmaceutów, spod znaku jadowitego węża, wygląda jak ludzie, ale nimi nie są.Tak jak Sanepid
nie jest polską instytucją, lecz niemiecką firmą., która ma zupełnie inne cele niż oficjalne.
Główne cele medycyny i farmacji są w Biblii wskazane w słowie “czary”, czyli w tłumaczeniu Biblii z

greckiego, “farmakeia” oznacza – trucicielstwo, czary, magia. Zaś “farmakos”, wg słownika grecko-
polskiego to – truciciel, guślarz, magik. Prawdziwe znaczenie tych wyrazów jest celowo fałszowane, więc

Biblia wyraźnie wskazuje, że demoniczna Wielka Nierządnica, kierowana przez żydostwo, obejmuje m.
in. religie, bankowość, medycynę, farmację. Ze względu na pochodzenie, tę prostytutkę, „z którą
nierządu się dopuścili królowie ziemi” (Ap. 17:1) Biblia nazywa także “Babilon Wielki” i „nakazuje wyście
z niego, abyście nie mieli udziału w ich grzechach” (Ap 18,4), gdyż jego przedstawiciele wg. (Ap 9,21)


“nie odwrócą się od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży”.
Działania zbrodniczej żmijowej mafii lekarsko-farmaceutycznej, już od narodzin, koncentrują się na
dwóch kierunkach tj. chronieniu płodów plemienia żmijowego oraz podstępnej eksterminacji Słowian,
która trwa od zarania dziejów. Od czasów faraona, wśród żydów, noworodki były mordowane przez
położne, co w nowoczesnej formie trwa do dnia dzisiejszego, ale teraz w niewidoczny, skrytobójczy
sposób m. in. przez szczepionki


(PMS X, § 18) „Szczepienie chorób oraz inne podstępy żydowskie”.
Ogólnie, PMS to krótka instrukcja eksterminacji Słowian.
Kto da się zaszczepić i zignoruje ostrzeżenie, że „na pewno pomrzecie” stanie się biorobotem, czego
przykładem są szaraki, które w przeszłości straciły swoje ludzkie dusze i stały się automatami do
wykonywania poleceń reptilian, więc nieustannie eksperymentują na ludziach i mają złudną nadzieję, że
uda im się wykraść Boską matrycę i odzyskać utraconą duszę. Dbałość o czystość rasy wykazywali
także starożytni grecy (dawni słowianie), którzy noworodki z widocznymi cechami demonicznymi zrzucali
ze skały do morza. Wydawać się to może brutalne, ale w królestwie zwierząt jest to także praktykowane
np. ptaki wyrzucają z gniazda te pisklęta, których nie są w stanie wykarmić.


6. Skąd się biorą różnego rodzaju zwyrodnialcy?
Wg tradycji żydowskiej, w Raju pierwszą „żoną” Adama była demonica o imieniu Lilith, która szybko
porzuciła Adama i oddała się rozpuście z demonami i rodzeniem demonicznych potomków. Adam zaś na
pocieszenie otrzymał Ewę, ale prawem telegonii był już skażony, a dodatkowo mściwa Lilith obłożyła
klątwą potomstwo Adama i Ewy. Lilith jest więc sprawczynią problemów w czasie ciąży oraz nagłych
niewyjaśnionych śmierci noworodków określanych współcześnie jako tzw. śmierć łóżeczkowa. Tak więc
niszczenie „nasienia niewiasty” przez demony trwa od czasu stworzenia pierwszych ludzi. Był początek
wzrostu populacji gadziej, określanej w m. in. jako chwasty, pomiot szatański, nasienie węża, plemię
żmijowe itp. Nieco później zaczęło się wykorzystywanie niczego nieświadomych córek człowieczych, do
rodzenia różnych demonicznych hybryd.


Urodzenie takiej hybrydziej istoty w ludzkim ciele jest określane
przez niektórych jako odpad ewolucyjny. Może się on objawić na różnych poziomach np. jako czysty
reptilianin lub inny gad, insekt, płaz itd. lub pasożyt z zespołem Downa lub hybryda całkowicie niezdolna

do samodzielnego przeżycia. W sytuacji, gdy ciężarna podejmuje wiadomość, że płód ma poważne
wady, ma prawo sądzić, że jest to skutkiem zapłodnienia przez demona i powinna mieć prawo do
decyzji, czy takie nasienie węża:


– usunąć poprzez aborcję,


– nie robić nic (gdy ciężarnej wgrali taki demoniczny program karmiczny),


– czy też nastawić gadom drugi „policzek”.


Nie jest przypadkiem, że żyd Adolf Hitler obsesyjnie dbał o „czystość” swojej rasy, przy jednoczesnej
eksterminacji Słowian. Ma to odzwierciedlanie w nazistowskich przepisach aborcyjnych. Aborcja Niemki
była zagrożona karą śmierci, a w okupowanej Polsce, Generalny Gubernator Hans Frank ustanowił
całkowitą bezkarność wobec aborcji Słowianek. Tajne nazistowskie eksperymenty na słowiankach w
obozach zagłady, były pod patronatem dr Josefa Mengele, który w Oświęcimiu prowadził badania m. in.
nad ciążą mnogą, dziedzicznością oraz cechami rasowymi. Badania trafiały do Instytutu Badań
Antropologicznych i Biologiczno-Rasowych, którego celem były metody wykradzenia Bogu tajemnicy
Boskiej Cząstki, posiadanej przez Słowian.


W Biblii jest przedstawione jako próba zmieszania „twardego
demonicznego, niemieckiego żelaza” z „miękką słowiańską gliną”, z której został ulepiony Adam. Ma to
odniesienie do biologii, technologii, demografii, rasizmu, militaryzmu i polityki.


(Dn 2,41) „To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, [oznacza, że]
królestwo ulegnie podziałowi; … To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że]
zmieszają się on przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie
da pomieszać się z gliną”.


https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=754


Inaczej mówiąc połączenie demonicznych bezdusznych hybryd tworzonych przez sztuczną inteligencję i
technologię, z Boskim naturalnym, organicznym, biologicznym człowiekiem jest sprzeczne z naturalnym
prawem Boskim. Są też inne tego aspekty np. odnosi się to także do Unii Europejskiej, która jest jak
kolos na glinianych nogach, gdyż twarde „żelazne” bezduszne nacje zgniłego zachodu, nie łączą się z
Boskimi narodami słowiańskimi. Więc UE lada chwila się rozpadnie


(Dn 2,34) „Patrzyłeś, a oto odłączył
się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał
je. … tak że nawet ślad nie pozostał po nich”. Patrz także (PMS III, § 1) „Żmija symboliczna i jej
znaczenie”.


7. Cóż to za psychopaci ustanawiają prawa dla ludzi i po czym ich rozpoznać?
Skąd się bierze bałagan prawny wyjaśnia (PMS VIII, § 1) „Dwuznaczne korzystanie z kodeksu praw”.


Ustawa “aborcyjna” jak i całe prawo stanowione przez prawników udających ludzi, nie jest prawem
ludzkim, lecz demonicznym prawem morskim i jest wprowadzane przez demony i ich hybrydy ukryte w
ciałach niemal wszystkich prawników. Głównym celem ich pracy jest stopniowe obracanie praw
naturalnych i resztek rodowych norm społecznych o 180 stopni i takie ich zagmatwanie, aby tylko oni
mogli w tym bagnie lawirować dla osiągnięcia swoich demonicznych celów.


Jednym z przykładów niech
będzie zmanipulowany sens i podprogowy przekaz biblijnego przykazania “Nie zabijaj”.
Dla kogo są prawa i czy są one przestrzegane, daje odpowiedź Jarosław Kaczyński, który jest prezesem
największej partii, który ma większość sejmową, który ma „swojego” prezydenta, a więc bez problemu
mógłby przywrócić w Polsce suwerenność i praworządność, ale zamiast tego w dn. 18.11.2020 r. z
mównicy sejmowej wygłasza pięć bardzo wymownych zdań; o symbolice maseczek z błyskawicą, o
przestępcach zasiadających w ławach sejmowych i o praworządności – cytuję prawnika, który chyba wie
co mówi: … „zdejmijcie te błyskawice esesmańskie” … „Macie krew na rękach. Łamiecie art. 165 (KK).
Powtarzam, nie powinno was być w tej izbie. Dopuściliście się zbrodni. Jeśli w Polsce będzie
praworządność, to wielu z was będzie siedzieć.”


A dlaczego nie siedzą wyjaśnia (PMS III § 15) „Nietykalność naszych. Naszych tłumy nie tkną, chwila
bowiem napadów będzie nam wiadomą i będą przedsięwzięte środki zapewnienia bezpieczeństwa” oraz
(PMS III § 19) „Przyczyny nietykalności żydostwa”.
Skoro Jarosław Kaczyński nie podejmuje żadnych realnych działań legislacyjnych związanych z
przywróceniem w Polsce praworządności i sprawiedliwości to może oznaczać, że:


a) jest przerażony, zastraszony lub szantażowany – wariant najbardziej prawdopodobny,


b) ma zupełnie inne zadanie, polegające na całkowitym zniszczeniu obecnego systemu.


Wariant b jest paradoksalny, gdyż np. żeby budować w tym samym miejscu nowy budynek, trzeba
najpierw całkowicie wyburzyć stary, ale tu jest także pułapka, gdyż nowy budynek, jest jak nowa cela, ale
jednak w starym niewolniczym świecie.
Jakiekolwiek są jego prawdziwe intencje, to warto wiedzieć, że (PMS 8,11) „Polityka nie ma nic
wspólnego z moralnością”, ale nie trzeba tym zbytnio przejmować, bowiem jest napisane, że (Ps 37,28-
29) „… nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione.


Sprawiedliwi posiądą ziemię i

będą mieszkać na niej na zawsze”. Jednak absolutnie nie można tego mylić z obecną partą polityczną
pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość, która jest wręcz szyderczym zaprzeczeniem zarówno prawa jaki i
sprawiedliwości.


Jeśli „polskie” partie i rząd tego nie umieją, to wystarczy spojrzeć za wschodnią granicę i brać przykład.
Chwała więc Prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence, który pomimo wściekłych ataków
zachodniej agentury, nie uległ korupcji i jako ostatni prawdziwy słowiański bohater uchronił swój naród
przed zadaniem Słowianom ostatecznego śmiertelnego ciosu przez demoniczną zachodnią cywilizację
śmierci.


Jak ich rozpoznać, gdy zasłaniają się maskami. Mimo to można ich rozpoznać na różnych
płaszczyznach m. in. po znakach, barwach i po ich owocach. Na płaszczyźnie urzędowej także po
PESEL-u czy wielokrotnie zmienianych nazwiskach. Na płaszczyźnie biologicznej po kształcie czaszki,
po oczach, powiekach, uszach, szczękach i uzębieniu, po grupie krwi oraz haplogrupie. Na
płaszczyznach subtelnych np. eterycznej, astralnej po aurze, po braku sumienia i wstydu.


Po duszy lub
jej całkowitym braku, co jest zauważalne i określane jako bezduszność lub bezwstydność. Na
płaszczyźnie społecznej niemal nigdy nie przepracowali zawodowo ani jednego dnia przy jakiejkolwiek
pracy fizycznej, społecznie użytecznej. Natomiast zawsze i wszędzie wykazują się postawą
pasożytniczą, czyli korzystają (zwykle podstępnie) z owoców pracy innych ludzi.


Wobec powyższych
wskazówek, może warto szerzej zapoznać się z prawami duchowymi, w oparciu o które następuje
materializacja w świecie widzialnym (3D). Protestowanie jest w Polsce odgórnie sterowane i to pod
znamiennym znakiem błyskawicy, czyli Szatana (Łk. 10,18), który pełnił funkcję lucyfera, więc jego misją
było nieść z niebios na Ziemię światło (oświecenie) dla ludzi. Jednakże jego pycha, spowodowała jego
upadek


(Iz 14,12) „Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię”.


Upadek ten zamiast oświecenia ludzkości, przyniósł podziały, nienawiść i zniszczenie.


8. Na co wskazuje symbolika, grafiki, kolorystyka używana przez degeneratów i partie polityczne?


Pojedyncza błyskawica (S) jest symbolem łagodnego zwyrodnienia, zaś podwójna błyskawica to już
zwyrodnienie całkowite np. SS, co jest znane jako; Gestapo, Szwadrony Śmierci, Synagoga Szatana,


paragraf (§ = SS) symbolizujący nie naturalne, lecz demoniczne prawo i in. Ponadto błyskawica
symbolizuje żywioł eteru i ognia, którym jest także promieniowanie. Przekaz maski z błyskawicą jest
prosty. Jest to m. in. trudności z oddychaniem spowodowanym promieniowaniem mikrofalowym (5G),
które nie jest żadnym dobrodziejstwem, lecz niewidzialną i cichą bronią masowej zagłady.


W starożytnej
Grecji piorunami jako bronią posługiwał się Zeus. Łatwo jest więc rozpoznać kto kim jest i spod jakiego
jest znaku lub flagi, a najpewniej, nie po słowach, lecz po jego owocach


(Mt 7,15-20). Warto także
wiedzieć, że czarno-czerwone barwy Szatana mają najniższą możliwą wibrację. Natomiast tęcza jest
ukradziona Bogu przez LGBT. Boska tęcza symbolizuje doskonałość i pełnię, czyli 7 kolorów, zaś tęcza
LGBT ma tylko 6 kolorów, więc w szerokim zakresie społecznym reprezentuje tzw. „ohydę
spustoszenia”, zarówno wobec swojego ciała, które ma być świątynią ducha świętego, jak i wobec
otoczenia, które odczytuje tę ohydę m. in jako grzech zgorszenia. (Rz 1,26-32), bo 6, 66, 666 itd.
symbolizuje demoniczną (i ludzką) niedoskonałość (Ap 13,18). Także barwy różnych organizacji i partii,
ich loga i symbole nie są przypadkowe. To samo dotyczy ich siedzib, które można rozpoznać z daleka m.
in. po kształtach budynków, stylów i elementów architektonicznych, elementów wystroju, używanych
przedmiotach użytkowych, a nawet po elementach odzieży, po używanych insygniach jak np. różnego
rodzaju łańcuchy zakładane na szyję, od najzwyklejszych krawatów po masywne łańcuchy metalowe.
Symbolika jest zawsze taka sama tzn. elity choć kierują i nadzorują ludzkość, to same nie są wolne, lecz
na krótkiej smyczy demonów. Powszechnie używany kolor czarny w odzieży i obuwiu, pokazuje nie tylko
przynależność do czarnych demonicznych struktur, ale także absolutną pustkę, czyli brak duszy, brak
jakiegokolwiek boskiego światło.


Przykłady to czarne togi prawników, rektorów, garnitury polityków czy
sutanny księży. U księży (synów księżyca, księcia ciemności itp.) jedyny maleńki biały element odzieży
to tzw. koloradka, umieszczana na czakrze gardła, ale tylko po to, aby ładnie mówić i aby taki
„duszpasterz” mógł zwodzić swoje owieczki, czyli parafian. Zaś parafianin wg słownika języka polskiego,
to człowiek zacofany, ograniczony, chociaż jest to prawda, to współcześnie bardziej właściwym
określeniem byłoby – śpiący, zahipnotyzowany, zaprogramowany.


Warto wiedzieć, że hipnoza kościelna
jest powszechnie stosowanym narzędziem, zaś u służb specjalnych jest to kontrola umysłu. W Biblii jest
wielka ilość przykładów stosowania kontroli umysłów przez demony podające się za bogów.


Przedstawiciele ciemnych struktur są w języku potocznym nazywani ciemni, ciemnota, czarni (od czar-ta)


– chociaż iluminaci, masoneria, żydostwo i in. mają wgrany demoniczny program, że to właśnie oni są
oświeceni, reszta określana przez nich jako goje, zwierzęta lub bydło.


Tymczasem genetyka wskazuje
na coś wręcz przeciwnego, a mianowicie, że to ludzie czystej rasy mają w sobie Boskie światło, zaś
demony i ich hybrydy, z wieloma najróżniejszymi obcymi genami nie są nosicielami Boskiego światła,
więc je wieloma sposobami kradną ludziom, co jest nieco bardziej znane jako np. wampiryzm,

kanibalizm, rytuały, ofiary całopalne i in. oraz tzw. sakramenty – czyli dosłownie święte menty (lub
inaczej, współcześnie – męty społeczne).


Obecne działania na całym świecie są skoordynowane i zmierzają do zaszczepienia ludzkości szczepem
śmierci, czyli jednym ze znamion Bestii (Ap 16.2) „Ruszył zatem pierwszy anioł i wylał swoją czaszę na
ziemię. Wtedy na ludziach, którzy przyjęli znamię bestii i pokłonili się jej podobiźnie, wystąpiły złośliwe i
bolesne wrzody.”


A co czeka wszelkich zboczeńców LGBT wskazuje (1 Kor 6,9-10) „Czyż nie wiecie, że
niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani
cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani
oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego”.


Większość degeneratów, czyli niemal całą
tzw. demoniczną elitę łatwo jest rozpoznać, gdyż oni sami różnymi nienaturalnymi gestami nieustannie
pokazują, wręcz publicznie manifestują swoją przynależność np. do masonerii. W obecnym
niewolniczym systemie wielką rolę odgrywają partie polityczne i politycy, toteż poświęcenie im kilku zdań
jest konieczne do ogólnego ogarnięcia tego wszystkiego co się obecnie dokonuje na naszych oczach.


Zacząć wypada od rozszyfrowania znaczenia słowa „polityk”. W tłumaczeniu dosłownym łacińsko-
angielskim, poli-tyk oznacza: poli to wielość, mnogość, a tyk od angielskiego tick, czyli kleszcz. W

wolnym tłumaczeniu to wielofunkcyjny, wszechstronny kleszcz. Wyraz ten można potocznie przedstawić
m. in. jako; pasożyt, krwiopijca z wieloma mackami, którymi nic nie tworzy, lecz zagarnia całą ludzką
krwawicę, czyli czerpie wiele korzyści z wielu dziedzin, zwykle z całego otoczenia, w którym się pojawi.


Gdy zdrowy organizm rozpozna pasożyta to natychmiast próbuje go zwalczyć i wydalić. Dlatego
wszelkiego rodzaju pasożyty oraz tzw. pasożydy, żeby przetrwać muszą oszukać swojego żywiciela. To
jest przyczyną tego, że politycy, czyli pasożydy nieustanie okłamują ludzi; zawsze, wszędzie i we
wszystkim, by ludzie nie rozpoznali, że to nie są ich dobroczyńcy, lecz podstępne pasożydy. Więc robią
tak, bo to jest warunek ich przetrwania. Jedyna różnica pomiędzy dwoma rodzajami krwiopijców polega

na tym, że kleszcz naturalny jak się krwi napije to sam odpada od żywiciela. Natomiast kleszcze poli-
tyków nie robią tego przenigdy, więc wysysają ze społeczeństwa całą krwawicę.


Stąd wywodzi się

zmanipulowane przysłowie, że będą trwać przy ofierze „do ostatniej kropli krwi”. Ten sam mechanizm
wykorzystują demoniczne korporacje, co potocznie wyraża się tym, że wyciskają pracownika jak
przysłowiową cytrynę, a jak już wycisną, to wyrzucają dosłownie „na bruk”. Inne stare powiedzenie
pasożydów „nasze kamienice, a wasze ulice” jest w tym czasie wyjątkowo aktualne, gdyż poziom
zadłużenia Słowian w żydowskich bankach jest nieprawdopodobnie wysoki. Wg PMS jest to celowa
działalność żydostwa, aby pozbawić Słowian absolutnie wszystkiego co mają, a następnie ograbić,
zawłaszczyć i zniewolić całą Matkę Ziemię.


Zagrożenia technologiczne także są jawnie pokazywane jako symbole, ale są one widoczne głownie dla
tych, którzy zechcą je odczytać lub odkodować. Jednym z przykładów jest zatrute nadgryzione jabłko. W
dawnych baśniach czarownica zatruła jabłko, ale współczesne wydarzenia wyraźnie pokazują, że
„zatrute” szczepionki tak nachalnie przepychane przez Billa Gatesa i zbrodniczą organizację zwaną
ONZ, są tym samym, a nawet gorszym, gdyż niewielkie ilości trucizny organizm może wydalić i się
oczyścić. Jednak gdy białka zawarte w szczepionkach tzw. kwasy nukleinowe mRNA połączą się trwale
z DNA zaszczepionego człowieka, to od tego momentu przestaje on być człowiekiem, a staje się
nienaturalną demoniczną hybrydą.


Proces ten jest nieodwracalny, gdyż wbudowane struktury białkowe
tworzą nową matrycę, której nie da się usunąć, ani w tym, ani w następnych pokoleniach.


A więc
zaszczepieni ludzie są straceni na zawsze. Bóg szanuje wolną wolę swoich dzieci, więc pozwala na
pozwala na przyjęcie szczepionki, ale ostrzega, że nie przebaczy tym, którzy dobrowolnie przyjmą
znamię Bestii. Ostrzeżenia tego nie należy odczytywać jako jakiś akt zemsty, lecz bardzo ważną
informację, że proces ten jest nieodwracalny.


Szczególnie dotyczy to nowej szczepionki, ze szczepem
śmierci. Wg psychologii słowa dwukrotnie powtórzone są szczególnie ważne (zaś w magii trzykrotnie),
dlatego Boże ostrzeżenie o „Dwóch drogach” nieprzypadkowo zostało zawarte w Księdze Powtórzonego
Prawa.


(Pwt 30,15 i 19) „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. … Biorę
dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i
przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo”. Trzeba być ślepym lub
niespełna rozumu, aby sądzić, że demoniczne procedury „leczenia lub leków” spod znaku jadowitego
węża mogą służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu.


Innym znanym symbolem jest np. logo koncernu Apple. Nadgryzione jabłko pokazuje, że nawet nie
musisz zjeść całego zatrutego jabłka, bo nieraz wystarczy jeden kęs, aby złapać człowieka w tę
demoniczną pułapkę.


Wprowadzanie technologii (zawsze dla „dobra” ludzi), związanych z radiofonią, telewizją,
telekomunikacją komórkową, radarów, radioterapii, energetyki atomowej itp. zawsze wywoływały
epidemie, gdyż to one zmuszają układ immunologiczny do naturalnej obrony. Warto też dodać, że
wirusy, to nie są żadne obce organizmy, lecz własne komórki, które zostały zdegenerowane lub
uszkodzone. Uszkodzenie komórek mogą powodować różne czynniki: mentalne, biologiczne, chemiczne

i fizyczne. Oddziaływania fizyczne jako promieniowanie o wysokich częstotliwościach np. Wi Fi jest
niewidzialną bronią do depopulacji ludzi.


Może więc, zamiast to ludobójstwo wspomagać, warto wycofać
się z używania łączy bezprzewodowych i powrócić do łączy kablowych. Aby nie było co do tego żadnych
wątpliwości autorzy wspomną tylko, że technologie radiacyjne nie są nowe, gdyż historycznie
udokumentowane kroniki, nawet z przed naszej ery, opisują używanie przez bogów tej broni przeciwko
ludzkości, aby (zależnie od częstotliwości i mocy) wywołać plagę, zarazę lub śmierć, albo powolną, albo
śmierć natychmiastową na danym obszarze.


9. Na czym polega mechanizm okresowych depopulacji ludzkości.
Kolejne resety, czyli totalne depopulacje ludzkości były dokonywane wielokrotnie. W momentach
osiągnięcia przez ludzkość dojrzałości, czyli większej świadomości, następują żniwa.


Żniwiarze muszą
ocenić stan ziarna, a do sprawdzenia które jest już dorodne i dobre do zbioru, potrzebują narzędzi.
Narzędzia te są nazywane najczęściej prawami kontrastu, rezonansu lub w terminologii biblijnej m. in.
wielkim uciskiem, czasem próby, czasem prawdy (Mt 24,21) „Będzie bowiem wówczas wielki ucisk,
jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt
by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony” lub (Ap 14,15) „I wyszedł … anioł
ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: «Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj,
bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!»”


Żniwa mają dwa aspekty. Pierwszy rozdzielenie linii czasowych oraz rozdzielenie ludzkości i odsianie
tych, którzy chcą dalej ewoluować wg Planu Bożego. Są to ci, którzy posiądą Ziemię. Pozostali mają
dwie możliwości:


a) Ci, którzy nie są jeszcze gotowi na dalszą ewolucję na swojej płaszczyźnie, są fizycznie likwidowani
na obecnej płaszczyźnie i mogą się wcielać w innych przestrzeniach, odpowiednich do ich wibracji, gdzie
będą mogli kontynuować swoją ewolucję, wśród takich samych jak oni.


b) Ci, którzy przyjęli na rękę lub na czoło Znamię Bestii oraz ci, którzy stanowią zagrożenie dla demonów
okupujących Ziemię są fizycznie likwidowani raz na zawsze.


(Ap 14,9) ”… «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również
będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu …”.


Przyjęcie Znaku Bestii oznacza, że może się to odbyć na płaszczyźnie materialnej, którą symbolizują
ręce oraz na płaszczyźnie mentalnej, którą symbolizuje głowa. Do pierwszej należą np. materializm i
technologie, zaś na drugiej, jest to, co przyjmujemy do głowy np. religie, różne ideologie, fałszywe nauki,
niskowibracyjne pragnienia itd.


Zawsze po dokonanym ludobójstwie, były likwidowane wszelkie dowody na istnienie wcześniejszych
wysokorozwiniętych cywilizacji ludzkich. Toteż głównym celem matriksowych historyków i archeologów,
nie jest odkrywanie prawdy, lecz wręcz przeciwnie ich ukrywanie. Wcześniejsze cywilizacje znane m. in.
pod nazwami: Pangea, Mu, Hiperborea, czy najbliższa nam czasowo Atlantyda nadal istnieją i żyją obok
nas, ale w swoich oddzielnych światach, z którymi nie mamy bezpośredniego połączenia.


Znajduje to
odzwierciedlenie m. in w


(J 14:2) „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.”


https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=353


Po resecie danej cywilizacji ludzkiej, nad jej płaszczyzną jest tworzona kolejna płaszczyzna, nie jako
kula, lecz płaski pierścień, otoczony ścianami lodu i umieszczony koncentrycznie na osi gwiazdy
Polarnej. Wygląda to podobnie do wielopoziomowej patery do owoców lub ciastek.


Wklejamy
przykładowy link do takiej patery, gdyż jej widok pozwala łatwiej wyobrazić sobie na czym polega
wielopoziomowość Ziemi, z jej kolejnymi światami.


https://active-company.pl/patery-wielopoziomowe/28786-patera-3-stopniowa-do-owocow.html


Proces ewolucyjny jest naturalny i zgodny z Planem Bożym. Aby ułatwić ogarnięcie tego procesu
ewolucyjnego wskazujmy kilka pomocniczych wersetów:


– Ap 21,1 „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”.


– Ap 21,5 „I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». I mówi: «Napisz: Słowa te
wiarygodne są i prawdziwe».


– 2 P 3,4-7 „ … wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali
według własnych żądz … Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia,
która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony.


A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby
bezbożnych ludzi”.


Pamiętać trzeba, że po wejściu do królestwa Niebieskiego (5D) czeka kolejna próba „charakteru”. Dla
wielu próba ta może się okazać barierą nie do pokonania. Najprościej mówiąc, w 5D kreacja i
materializacja jest natychmiastowa, co oznacza, że ludzie, którzy w chwilowym porywie serca zdołają
wejść do 5D, ale jak nie zdołają się w tym Wymiarze zakotwiczyć, mogą natychmiast zostać cofnięci z

powrotem do 3D. W formie prostej „Przypowieści o uczcie królewskiej” ukazuje to


(Mt 22,1-14)
„…«Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc
swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. … Wszedł król, żeby się
przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego:
Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.


Głównymi manipulantami, pracującymi dla ras drako, są tzw. szaraki. Szaraki oraz inne rasy
„kosmiczne”, wcale nie są kosmiczne tylko z innych przestrzeni tej samej Ziemi.


Szaraki są ludźmi z
przyszłości. Są tymi, którzy wbrew ostrzeżeniom, sami na własne życzenie odcięli się energii
Stworzyciela, bo sięgnęli po zakazany owoc jakim jest m. in. technologia, genetyka, cybernetyka,
mechatronika itp. Szaraki od eonów badań na ludziach, próbują odzyskać utraconą Boską iskrę życia.


Horrory jakich dokonywali naziści w obozach koncentracyjnych, na powierzchni, są jedynie czubkiem
góry lodowej, namiastką tego, co wyprawiały z ludźmi, szaraki i inne demoniczne rasy w podziemiach
pod obozami.


Różne techniki odzyskiwania pamięci prowadzą do ujawnienia prawdziwych działań i intencji wszystkich
demonicznych ras. W tych sesjach najczęściej pojawiają się szaraki, gdyż to one specjalizują się w
manipulacjach genetycznych. Najczęściej to one porywają ludzi w celu przeprowadzania manipulacji
genetycznych. Najczęściej robią na statkach kosmicznych lub w podziemnych bazach. Po dokonanej
manipulacji wymazują człowiekowi pamięć. Jeżeli są to zapłodnione kobiety, to w określonym czasie
ponownie porywają (np. we śnie) taką kobietę, aby odebrać swój płód, który może być niemal wszystkim,
zależnie od celu danego eksperymentu genetycznego.


Nasi okupanci poprzez fałszywe przekazy wmawiają ludziom, że pochodzą z kosmosu, a tymczasem
mieszkają dosłownie obok nas. Ziemia jest bowiem wielokrotnie większa niż obszar, który oficjalnie jest
przedstawiany jako zamieszkała kulista Ziemia. To co znamy jest małym fragmentem ogromnej
wielowymiarowej planety. A inne światy, nie znajdują się w żadnym kosmosie, lecz na tej samej Ziemi.


Ziemia na której żyjemy to niewielka niecka z otworem na biegunie północnym i otoczona wokół
Antarktydą, czyli wielkimi górami (ścianami lodu). Nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzy, że specjalne
jednostki wojskowe bez ostrzeżenia ostrzeliwują wszystkie zbliżające się jednostki pływające oraz
powietrzne, aby nikt niczego nie zobaczył. Skoro niczego oprócz stada pingwinów tam nie ma, to
dlaczego wojska z tak nadzwyczajną czujnością strzegą tych terenów. Wokół okręgu Antarktydy, nad
zamieszkałą ziemią są nałożone kolejne kopuły energetyczne, aż do sfery znanej pod nazwą Siódme
Niebo.


Niezależnie od sfer (kopuł) naturalnych, demony nałożyły na nie swoje wielofunkcyjne siatki
energetyczne, aby nas całkowicie odciąć i generować niskie wibracje i kraść ludzką energię (lusz).
Nasza sfera na wysokości ok. 98 km jest nakryta szklaną kopułą zwaną najczęściej firmamentem,
szkłem nieba lub linią Karmana. Na tymże obrotowym firmamencie są wyświetlane różne światełka, które
„uczeni” nazywają gwiazdami. Całą obłudę współczesnych nauk, szczególnie astronomii i astrofizyki
obnaża „Kosmologia Wedyjska”. Zaś na ziemi pojawiają się doniesienia różnych polarników (oszustów),
którzy zdobywają bieguny a nawet zatykają flagi na biegunach (których nie ma). Co do tzw. biegunów, to
na starych mapach są wskazane przejścia pomiędzy naszą ziemią, a innymi światami – planetami.
Ziemia ma kilka odrębnych płaszczyzn, które posiadają inne od naszych częstotliwości. Co powoduje, że
niektóre z tych częstotliwości są poza spektrum światła widzialnego, dlatego mogą być (jeszcze)
niewidzialne dla ludzkiego oka.


Jako ciekawostkę można dodać, że naziści znaleźli podmorskie tunele do „innych światów”. W bardzo
tajemniczy sposób zniknęła niemal cała potężna flota okrętów podwodnych. Tajne mapy nazistów z
okresu II wojny światowej ukazują pozycję, założonej przez hitlerowców Nowej Szwabii. Poza tym
odkrycia na Antarktydzie pozostałości po poprzednich cywilizacjach, w zdumiewający sposób
przyciągają delegacje głów państw oraz pielgrzymki najwyższych hierarchów kościelnych. Całe to
zakłamane demoniczne towarzystwo już zaczyna przyzwyczajać ludzkość do planowanego kontaktu i
ujawnienia. Wszystko to musi się dokonać, bowiem jest napisane, że wszystko co skrywane, będzie
ujawnione


(Łk 8,16) „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz
stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie
miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”. Z wersetu tego
wynika, że „zadaniem uczniów” jest rozświetlanie, skrywanych prawd. Stąd ten artykuł.


10. Jakich metod planują użyć gady do kolejnej depopulacji.
Do depopulacji używają różnych żywiołów, głównie wody, ziemi i ognia. Dzięki Biblii jest dosyć
powszechnie znana depopulacja zwana potopem, ale już np. wypalenie wszelkiego życia na ogromnych
obszarach została dość skutecznie wyciszona i wymazana z historii. Choć doniesienia o miejscowym

użyciu tej broni pochodzą jeszcze z przed naszej ery. Jeden z przykładów to doniesienie Józefa
Flawiusza, żydowskiego historyka z I w. n.e., który na podstawie słów Chaldejczyka Berozusa
(Berossosa), prawdopodobnie żyjącego w III w. p.n.e. relacjonuje: „Kiedy zaś Senacheirimos /Sanherib/,
wracając z wojny egipskiej, podążył pod Jerozolimę, zastał tam wojsko [zagrożone zarazą] pod wodzą
Rapsakesa /Rabsaka/;


Bóg bowiem zrzucił na jego armię tak okropną zarazę, że podczas pierwszej
nocy oblężenia wyginęło sto osiemdziesiąt pięć tysięcy wojowników wraz z dowódcami i oficerami”


https://docs.google.com/file/d/0B5giCM6FqoSZUmN6NFprdTFrQW8/edit


Wydanie papierowe „Dawne dzieje Izraela” tom 2, X, I, 5 str. 683-685.
Wiele bardzo szczegółowych opisów przerażającej mocy broni używanych przez bogów jest
Bagawatgita.


W wielu przekazach jest ujawniany plan o najeździe „kosmitów” na Ziemię, ale jest to fałszywa flaga,
czyli wyświetlana na niebie holograficzna inwazja. Prawdziwy najazd byłby także ich końcem, więc
zostawiają go jako plan ostateczny, zgodnie z ich taktyką spalonej ziemi, a nawet zemsty z za grobu.


Demony mają swoje plany, ale wiedzą także, że Boski plan ewolucji jest nadrzędny. Wiedzą co ich
czeka, więc zaplanowali zemstę z za grobu, czyli automatyczne uruchomienie zapalników i całkowite
rozsadzenie Ziemi, przez wcześniej zainstalowane bomby o przerażającej mocy. Brak sygnału
potwierdzającego obecność kontrolerów ma być impulsem do detonacji.


Mechanizm ten nie jest żadną
nowością, gdyż był planowany w przypadku rozpoczęcia wojny atomowej. Do tej pory nie był on
wykorzystany, ale w skali lokalnej skutecznie zadziałał np. przy wyburzeniu kilku wież WTC, które już
podczas budowy miały zabetonowane w fundamentach specjalne ładunki. Więc nie był to żaden
muzułmański atak terrorystyczny, lecz szczegółowo zaplanowany mord rytualny, którego data była
publicznie pokazywana i to od dziesięcioleci.


Obecnie do depopulacji i kolejnego resetu cywilizacji ludzkiej, są w użyciu plany wieloaspektowe: np.
użycia kobiet muzułmańskich i innych nachodźców, aby swoimi brzuchami, poprzez znacznie większą
dzietność, zdominować zaatakowane nacje. Natomiast mężczyźni jako wariant zbrojny są szkoleni w
podziemnych miastach wyposażonych w odpowiednie ilości broni do wybicia białej rasy. Zaś prawdziwy
najazd miał nastąpić poprzez jak najszybsze testowanie całej ludzkości na zarazę, czyli zarażanie
poprzez nos, a w drugim etapie do natychmiastowego i jednoczesnego zaszczepienia całej populacji
gadzimi matrycami genetycznymi.


Są to dwa główne cele tj. kontrolowanie i sterowanie całą populacją, u
mężczyzn ma to być całkowita bezpłodność, zaś u kobiet inkubowanie gadziej matrycy, aby to one
rodziły najróżniejsze demoniczne wielorasowe potworne hybrydy. Aby plan taki się udał zapłodnienie
wszystkich kobiet ma być jednorazowe, gdyż już po pierwszych porodach ludzkość by się zorientowała,
na czym polega atak, więc te płody węża zaczęłyby usuwać poprzez aborcję.


Dlatego w Polsce
zaostrzone przepisy aborcyjne, nie są żadnym przypadkiem, lecz precyzyjnym demonicznym planem.
Właśnie teraz jest czas na kolejny reset. Dlatego na portalach poruszających tą tematykę warto je
wklejać ten artykuł jako całość lub krótkie komentarze, gdyż algorytmy demonicznej cenzury go
rozpoznają, więc teksty te kasują, rozpraszają lub blokują. Jednak autorzy uważają, że trzeba
zasygnalizować ludziom, co spowoduje, że przestają być ludźmi. Wiemy, że nie da się uratować
wszystkich, tym bardziej, że imiona wielu z nich nie są zapisane w Księdze Życia,


(Ap 20,15) „Jeśli się
ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”. To jest śmierć druga, czyli
nie tylko przejściowa śmierć obecnego ciała fizycznego, ale i duszy, co oznacza całkowite i ostateczne
unicestwienie. Autorzy uważają, że nie należy nad tym ubolewać, gdyż ci, którzy żyją sobie wręcz
luksusowo, wcale nie chcą żadnego przebudzenia i wzniesienia. Jedyne czego pragną to, „żeby było, tak
jak było”. Jest to ich akt wolej woli, więc nie ma dla nich ratunku.


11. Od czego obecnie zależy przetrwanie ludzkości.
Wiadomość kluczowa do przetrwania ludzkości w obecnej formie biologicznej zależy w tym czasie
głownie od tego czy przyjmiemy demoniczne szczepionki biologiczne oraz technologie mikrofalowe.
Bowiem niemal wszystkie techniki medyczne oparte lub wspierane różnymi sztucznymi aspektami,
głównie broniami a, b, c, d, e itd., czyli; atomowymi, biologicznymi, chemicznymi, demograficznymi,
eterycznymi.


Wcześniejsze skutki działania tych broni widać na całej zamieszkałej Ziemi np. w
warstwach popotopowych, czy wielkich pustyniach, powstałych w polu rażenia, pozbawiając ogromne
tereny wszelkiego życia.
Wyzwolenie ludzkości z odwiecznej demonicznej nie jest sprawą szybką i łatwą, gdyż wykracza ona
poza płaszczyznę fizyczną, widoczną dla ludzkiego oka. Z tym co jest widoczne można walczyć
mieczem, ale to także jest pułapka, bowiem „kto mieczem walczy, od miecza zginie”. Biblia poucza, aby
schować miecz, bo wobec demonów jest on nieskuteczny, bo nie walczysz ciałem i krwią, lecz z
demonicznym i zwierzchnościami z poza tego wymiaru, więc są one niewidoczne i niewrażliwe na bronie
materialne. Jeśli mamy walczyć mieczem, to nie ma to być miecz metalowy, lecz miecz Ducha.


Biblia

poucza, wręcz „Zachęca do walki duchowej” (Ef 6,10), ale do tej walki konieczne jest założenie Pełnej
Zbroi Bożej .(Ef 6,11-17) „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych
zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw
Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach
niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i
ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy
pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.


W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski
Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”.


https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1033


12. Podsumowanie.
Reasumując, bez znajomości praw życia i kreacji, np. protestowanie “przeciwko” powoduje skutek
odwrotny, czyli zasilenie tego, przeciwko czemu się protestuje, a destrukcyjne egregory i tak zniszczą
swoich żywicieli. Jeżeli już ktoś ma pragnienie manifestowania, to znacznie lepiej jest zamiast “przeciw”,
opowiadać się “za”, czyli świadomie kreować tzn. nasycić przestrzeń świadomości zbiorowej tym czego
pragniemy. Myśl ta zawiera się w słowach – “proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7-8).


Obecne zamieszanie na Ziemi to celowa polaryzacja społeczna, gdyż w dniach ostatnich jest ona konieczna, bo
działa prawo rezonansu (kontrastu), więc nie można; mieć dwóch panów, służyć Bogu i mamonie, być
zimnym draniem, a mieć gorące serce itp., czyli każdy musi, nie słowami, lecz swoim życiem, wykazać
po której jest stronie, aby odpowiednio otrzymać „Pieczęć Bożą” (Ap 7,2-3) lub „Znamię Bestii” (Ap
13,16-17) za swoje uczynki (2 Tm 3,1–5).


Warto też pamiętać, że jesteśmy na progu przejścia do nowego wyżej wibracyjnego wymiaru 5D,
zwanego w Biblii Królestwem Niebieskim. Jednak wejść tam można tylko przez wąską bramę, co
oznacza, że mamy ostatnie chwile, aby uwolnić się od całego balastu starego świata 3D, którego nie da
się przemycić do nowego świata. Balasty i kotwice to m. in. materializm, przywiązania, żądze i. in.
Nagromadzone rzeczy materialne oraz uczynki duchowe, tworzą dorobek człowieka, w Biblii wskazane
jako skarby na ziemi i skarby w niebie (Mt 6,19-21). W czasach ostatnich jest to sprawa najważniejsza,


„Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. A zatem bogacze ziemscy (obciążeni różnymi
starymi nisko wibracyjnymi przywiązaniami) nie przejdą przez “ucho igielne” i nie wstąpią do nowego
świata. (Mt 19,23) „Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego,


Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do
królestwa niebieskiego”. Ucho igielne to wąska brama (Mt 7, 13-14) „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo
szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią
wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją
znajdują!”.


Koniec
Uwagi! Niniejszy artykuł jest pracą zbiorową. Autorzy nie obejmują go jakimikolwiek prawami autorskimi,
gdyż pragną, aby był on własnością publiczną, więc ten artykuł, jako całość lub dowolny fragment, każdy
kto zechce może kopiować, cytować, przetwarzać, linkować, wklejać do swoich treści lub wklejać w
całości jako swój, lub ogólnie korzystać z niego w sposób całkowicie dowolny. Autorzy wręcz zachęcają
do takiego wykorzystania, szczególnie do kopiowania i rozpowszechniania, gdyż algorytmy demonicznej
cenzury już go rozpoznały i go kasują.

Dodatek ode mnie odnośnie tego w jaki sposób działają siły demoniczne :

 

1. Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze.

2. Ci, którzy je dostrzegą będą uważani za szaleńców.

3. Utworzymy oddzielne fronty, aby zapobiec rozpoznaniu połączeń z nami.

4. Będziemy się zachowywać tak, jakbyśmy nie mieli z tym nic wspólnego, aby kontynuować to oszustwo.

5. Celem będzie stawianie małych kroków w czasie, uchroni to nas przed podejrzeniami. To także zabezpieczy nas przed zauważaniem zachodzących zmian.

6. Zawsze będziemy stali ponad relatywnym polem ich doświadczeń, ponieważ sekrety są absolutne.

7. Będziemy zawsze razem pracować i będziemy związani poprzez krew i sekret.

8. Śmierć spotka każdego, kto zacznie to wyjawiać.

9. Będziemy utrzymywać ich przy życiu krótko wraz ze słabościami ich umysłów, podczas kiedy będziemy udawać, że czynimy odwrotnie.

10. Będziemy używać naszej wiedzy naukowo-technologicznej w subtelny sposób, tak ze nigdy nie połapią się, co się dzieje.

11. Będziemy używać metali lekkich, przyspieszaczy starzenia się oraz środków odurzających w pokarmie, wodzie oraz w powietrzu.

12. Będą pod parasolem trucizn, w którąkolwiek stronę się skierują.

13. Lekkie metale będą powodować utratę zmysłów.

14. Będziemy obiecywać lekarstwa na wielu frontach, jednakże będziemy im dodawać jeszcze więcej trucizn.

15. Trucizny będą absorbowane poprzez skórę i usta, będą one niszczyć ich umysły oraz narządy rozrodcze.

16. W wyniku tego będą się rodzić martwe niemowlęta, a my będziemy ukrywać te informacje przed nimi.

17. Trucizny będą ukryte we wszystkim, co ich otacza, co piją, jedzą, wdychają i noszą.

18. Musimy być genialni w rozprowadzaniu trucizn, ponieważ mogą to dostrzec.

19. Będziemy ich przekonywać, że trucizny są dobre, połączymy to z wesołymi obrazkami i muzyką.

20. Tych poszukujących pomocy zwerbujemy, aby dalej rozpowszechniali nasze trucizny.

21. Będą widzieć nasze produkty w filmach i będą rosnąć, akceptując je i nigdy się nie dowiedzą o rzeczywistych ich efektach.

22. Podczas porodów będziemy wstrzykiwać trucizny do krwi ich dzieci przekonując ich, że to dla ich pomocy.

23. Będziemy rozpoczynać wcześnie, kiedy ich umysły będą młode, będziemy atakować dzieci tym, co one najbardziej lubią, słodyczami.

24. Kiedy ich zęby będą próchnieć, wypełnimy je metalami, które będą zabijać ich umysły oraz okradać je z ich przyszłości.

25. Kiedy ich zdolności do nauki zostaną naruszone, będziemy tworzyć lekarstwa, który uczynią ich jeszcze bardziej chorymi i spowodują inne choroby, dla których będziemy tworzyć jeszcze więcej lekarstw.

26. Będziemy czynić ich uległymi i słabymi przed nami poprzez naszą moc.

27. Będą one wzrastać w depresji, powolni i otyli, a kiedy przyjdą do nas o pomoc, damy im więcej trucizny.

28. Będziemy koncentrować ich uwagę ku pieniądzowi oraz ku dobrami materialnymi, nie będą w stanie zachować wewnętrznej samokontroli.

29. Będziemy odwracać ich uwagę nierządem, zewnętrznymi przyjemnościami oraz grami, więc nie będą w stanie się jednoczyć.

30. Ich umysły będą zawsze należeć do nas i oni zawszę będą posłuszni naszym poleceniom.

31. Jeżeli odmówią nam, znajdziemy sposoby na technologię kontroli umysłu w ich życiu.

32. Będziemy wykorzystywać strach jako naszą broń.

33. Ustanowimy ich rządy oraz ustanowimy także opozycję.

34. Będziemy kontrolowali obie strony.

35. Zawsze będziemy ukrywać nasze cele, ale zawszę będziemy realizować nasz plan.

36. Będą wykonywać pracę dla nas, a my będziemy ich wynagradzać za ich trud.

37. Nasze rodziny nigdy nie będą się z nimi mieszać.

38. Nasza krew musi być zawsze czysta, taka jest nasza droga.

39. Spowodujemy, że będą się zabijać wzajemnie, kiedy tylko będzie to w naszym interesie.

40. Będziemy ich separować od siebie za pomocą dogmatów i religii.

41. Będziemy ściśle kontrolować wszystkie aspekty ich życia i będziemy nimi kierować, co mają myśleć i jak myśleć.

42. Będziemy nimi kierować delikatnie i grzecznie, pozwalając im myśleć, że są samodzielni.

43. Będziemy siać nieprzyjaźń pomiędzy nimi poprzez nasze frakcje.

44. Kiedy światło wiedzy zaświeci pomiędzy nimi, wygasimy je poprzez szyderstwo lun śmierć, którekolwiek nam będzie bardziej pasowało.

45. Spowodujemy, że będą sobie wyrywać serca i zabijać własne dzieci.

46. Uzyskamy to używając nienawiści jako naszego sprzymierzeńca i gniewu, naszego przyjaciela.

47. Nienawiść oślepi ich całkowicie i oni nigdy się nie zorientują, że z ICH konfliktów wyłonimy się MY jako ich władcy.

48. Będą zbyt zajęci wzajemnym zabijaniem się. Będą się kąpać we własnej krwi i zabijać swoich bliźnich tak długo, jak długo uznamy to za konieczne.

49. Osiągać będziemy z tego wielkie korzyści, dlatego że oni nas nie widzą, ponieważ nie mogą nas widzieć.

50. Nasze korzyści z ich wojen i ich śmierci będą kontynuowane.

51. Będziemy to powtarzać tak długo, dopóki nasz ultymatywny cel nie zostanie osiągnięty.

52. Będziemy kontynuować kontrolę ich życia w strachu i gniewie poprzez obrazy i dźwięk.

53. Użyjemy wszelkich dostępnych środków, aby to uzyskać.

54. Narzędzia te zostaną stworzone ich pracą.

55. Będą nienawidzić siebie i bliźniego.

56. Zawsze będziemy ukrywać świętą prawdę przed nimi, że my jesteśmy wszyscy jedno.

57. Tego oni nie mogą się nigdy dowiedzieć. Nigdy nie mogą się dowiedzieć, że kolor jest iluzją, zawsze muszą myśleć, że nie są równi.

58. Krok po kroku będziemy zdążali do celu.

59. Zabierzemy ich ziemię, środki do życia i bogactwo i będziemy posiadać totalną kontrolę nad nimi.

60. Oszukamy ich, aby zaakceptowali prawa, które ograbią ich z tych fragmentów wolności, jaką jeszcze będą posiadać.

61. Ustanowimy system monetarny, który uwięzi ich na stałe, utrzymując ich oraz ich dzieci w długach.

62. Kiedy zaczną się jednoczyć, oskarżymy ich o przestępstwa oraz ukażemy odmienny bieg wydarzeń światu, ponieważ będziemy właścicielami mediów.

63. Będziemy używać mediów w celu kontroli biegu informacji oraz uczuć, które my faworyzujemy.

64. Kiedy powstaną przeciw nam, zgnieciemy ich jak insekty, ponieważ są mniej warte niż one.

65. Będą bezbronni bez możliwości działania, ponieważ nie będą posiadali broni.

66. Powołamy niektórych z nich, aby realizowali nasze plany, obiecamy im życie wieczne, ale oni nigdy tego nie otrzymają, ponieważ nie należą do nas.

67. Rekrutów nazywać będziemy „zainicjowanymi” i będą tak indoktrynowani, aby wierzyć w fałszywe rytuały oraz pisma wyższych sfer.

68. Członkowie tych grup będą myśleć, że są z nami ale nigdy nie będą znali prawdy.

69. Oni nigdy nie mogą poznać prawdy, ponieważ mogą się odwrócić przeciwko nam.

70. Za ich pracę będą nagradzani ziemskimi rzeczami oraz wielkimi tytułami, ale oni nigdy nie staną się nieśmiertelnymi i nigdy się z nami nie połączą, nigdy nie otrzymają światła i nigdy nie będą podróżować ku gwiazdom.

71. Nigdy nie osiągną wyższych realiów, ponieważ zabijanie własnego rodzaju zastopuje ich postęp w kierunku oświecenia.

72. Prawda będzie ukryta przed nimi, bijąc jednocześnie wprost w ich twarze, tak ze nie będą w stanie skupić się na niej, zanim nie będzie za późno.

73. O tak, będzie wielka iluzja wolności, że oni nigdy nie zauważą tego, że są naszymi niewolnikami.

74. Kiedy wszystko osiągniemy, rzeczywistość, którą utworzymy dla nich będzie znaczyła, że jesteśmy ich właścicielami.

75. Rzeczywistość będzie ich więzieniem.

76. Będą żyli we własnych snach.

77. Kiedy osiągniemy nasz cel, rozpocznie się nowa era dominacji.

78. Ich umysły będą powiązanie z ich wierzeniami, wierzeniami, które my ustaliliśmy od dawien dawna.

79. Ale kiedy zorientują się, zniszczymy ich.

80. ONI NIGDY TEGO NIE MOGĄ WIEDZIEĆ.

81. Jeżeli kiedykolwiek oni znajdą tę prawdę, że będą w stanie nas zniszczyć, to zaczną działać w tym kierunku.

82. Nigdy nie mogą się dowiedzieć, co uczyniliśmy, ponieważ jeżeli się dowiedzą, nie mamy dokąd uciec i będzie im łatwo widzieć, kim jesteśmy, kiedy zasłona zostanie usunięta.

83. Kiedy nasze działania ujawnią, kim jesteśmy, będą nas ścigać i nikt nie da nam ochrony.

84. To jest tajemnicze przymierze, poprzez które będziemy żyli teraz oraz w przyszłości, ponieważ owa rzeczywistość następowała poprzez wiele pokoleń.

85. To przymierze jest opieczętowane krwią, naszą krwią.

86. My jesteśmy tymi, którzy zstąpili z nieba na ziemię.

87. To przymierze NIGDY, PRZENIGDY nie może być znane.

88. NIGDY PRZENIGDY nie może być spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje straszny gniew GŁÓWNEGO STWÓRCY na nas i zostaniemy wrzuceni do przepaści, z której wyszliśmy i pozostaniemy tam do końca na wieczność.

 

 

2 thoughts on “Obecnie do depopulacji i kolejnego resetu cywilizacji ludzkiej, są w użyciu następujące plany wieloaspektowe:

 1. Najważniejsze i najradośniejsze w całym artykule jest ostatnie zdanie, które brzmi:

  “88. NIGDY PRZENIGDY nie może być spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje straszny gniew GŁÓWNEGO STWÓRCY na nas i zostaniemy wrzuceni do przepaści, z której wyszliśmy i pozostaniemy tam do końca na wieczność”.

  Zdanie to także nawiązuje do Biblii. Niech więc raduje się wszelkie stworzenie, że zdanie to oraz Protokoły Mędrców Syjonu zostały ponownie opublikowane, gdyż to poszerzy świadomość zbiorową i ludzkość otrzyma wsparcie Stwórcy Wszechrzeczy w dniach ujawniania, wyzwalania i oczyszczania. Wg Biblii czas ten, zwany “czasem wielkiego ucisku” będzie trwał trzy i pół roku (czas, dwa czasy i pół czasu). Jesteśmy zatem dopiero w pierwszej fazie wielkiego ucisku, a już sporo osób jest tym zmęczone, więc będą one stanowiły łatwy łup dla szczepionkowej zbrodniczej mafii lekarsko-farmaceutycznej. Wiele rzeczy musi się jeszcze dokonać, ale bez względu na to co się będzie działo na zewnątrz, warto zachować wewnętrzny spokój i resztę czasu poświęcić na ujawnianie prawdy, gdyż to prawda nas wyzwoli.

  Punkt 88 nie jest przypadkowy, gdyż swoją symboliką pokazuje wieczność. Jedna ósemka (pozioma) np. w matematyce i fizyce przedstawia nieskończoność. Zaś dwie ósemki w odniesieniu do czasu to m. in. czas niezmierzony, po wsze czasy, wieczność czy najbardziej znane – na wieki wieków. Jest to także symbolicznym potwierdzeniem, że całe zło zostanie usunięte z ludzkich przestrzeni raz na zawsze i nigdy więcej już nie powróci.

  Wszystkich ludzi dobrej woli proszę o wypowiedzenie, najlepiej głośno dwóch słów:
  “DOKONAŁO SIĘ”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *