Agencja pracy zatrudniała nielegalnie

Fot. : Straż Graniczna

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Augustowie podczas kontroli legalności zatrudnienia w jednej z podlaskich agencji pracy wykryli, że na 198 zatrudnionych tak cudzoziemców większość zatrudniona była nielegalnie.

Kontrola objęła 198 cudzoziemców, w tym obywateli Filipin, Indonezji, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy, Nepalu  i  Białorusi.

112 obcokrajowcom kontrolowana firma powierzyła nielegalnie pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Dodatkowo czworo zostało wprowadzonych w błąd co do pracodawcy, u którego mieliby wykonywać pracę i zostali skierowani do pracy niezgodnej z zadeklarowaną w zezwoleniach i oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy.

Po za tym stwierdzono szereg uchybień w prowadzonej przez agencję dokumentacji pracowniczej, o czym zostaną powiadomione odpowiednie instytucje.

Wobec nierzetelnego pracodawcy zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, za co grozi kara grzywny w wysokości do 30 000 zł.

Wobec cudzoziemców, którzy podjęli pracę bez wymaganego zezwolenia lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy toczone są odrębne postępowania. Każdemu z nich grozi kara nie niższa, niż 1000 złotych grzywny.

źródło: Straż Graniczna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *