1 maja – rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Święto Pracy

Fot.: Sejm RP

1 maja 2004 roku Polska stała się jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Z tą chwilą zakończył się proces integracji ze strukturami europejskimi. Wejście do UE poprzedzone było procesem akcesyjnym, którego zwieńczeniem było podpisanie w 2003 roku w Atenach traktatu akcesyjnego. Na jego mocy 10 państw Europy Środkowej i Południowej miało stać się członkami Unii. W czerwcu 2003 roku ponad 3/4 Polaków głosujących w referendum opowiedziało się za członkostwem w UE.

Jak podkreślił Sejm w uchwale przyjętej w 2017 roku w 60. rocznicę zapoczątkowania procesu integracji europejskiej, „zdecydowana większość Polaków opowiedziała się wówczas za uczestniczeniem w dalszych etapach integracji: za zniesieniem wewnętrznych granic, za wspólnym rynkiem towarów i usług, za poszerzaniem Unii o kolejne państwa, ale także za zachowaniem prawa  do samodzielności w decydowaniu o sprawach wewnętrznych oraz za kultywowaniem własnej tożsamości narodowej i kulturowej”.

Tematyka europejska jest obecna w wielu wymiarach pracy parlamentarnej. Sejm uchwala ustawy wykonujące prawo unijne. Sprawami związanymi z członkostwem w Unii zajmuje się Komisja ds. Unii Europejskiej. Posłowie przyjmują ponadto uchwały ws. prac Polski w UE podczas prezydencji kolejnych państw. Kwestie te są także obecne w wymiarze dyplomacji parlamentarnej.

1 maja to także od ponad stu lat na całym świecie dzień w szczególny sposób poświęcony pracy i sprawom pracowniczym. Geneza święta sięga końca XIX w. i walki amerykańskich robotników o godne warunki zatrudnienia. W polskiej historii data 1 maja jako dzień manifestacji ludzi pracy pojawiła się w 1890 roku, a tradycja ta żywa była także w II RP. Świętem państwowym 1 maja stał się w 1950 roku. Odgórnie organizowane oficjalne pochody szybko przestały jednak wyrażać prawdziwe nastroje i przekonania panujące wśród środowisk robotniczych. Ich serca zdobył wielki ruch społeczny skupiony w NSZZ „Solidarność”, zapoczątkowany w 1980 roku strajkami robotników.

Mimo zmian ustrojowych 1 maja pozostał w kalendarzu świąt. W 2007 roku Sejm zmienił preambułę ustawy o Święcie Pracy, oddając w niej hołd „wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość Naszej Ojczyzny, wspierali jej rozwój i budowali przyszłość dla następnych pokoleń”.

źródło: sejm.gov.pl

11 thoughts on “1 maja – rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Święto Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *