TVN24 już półtora roku czeka na przedłużenie koncesji. Interwencja RPO w KRRiT

Fot.: pixabay

Nie jest zrozumiała przyczyna półtorarocznej zwłoki w wydaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzji w sprawie przedłużenia koncesji satelitarnej dla TVN24. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczącego Rady o wyjaśnienie przyczyny tak długiego rozpoznawania wniosku stacji.

Do RPO wpłynął wniosek jednego ze stowarzyszeń dziennikarskich w sprawie opóźnienia przedłużenia koncesji dla telewizji TVN24.  Obecna 10-letnia koncesja satelitarna dla TVN24 wygaśnie 26 września 2021 r. Wniosek o jej przedłużenie czeka na rozpatrzenie od lutego 2020 r. 

Według mediów KRRiT zbiera informacje na temat zapowiadanej fuzji spółek Warner Media z Discovery w związku z artykułem 35 ustawy o radiofonii i telewizji. Wynika z niego, że koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium RP.

Licencja na TVN24 – jak i wiele innych kanałów nadawcy – należy do polskiej spółki TVN, która jest własnością Polish Television Holding, zarejestrowanego w Holandii (należy do amerykańskiego koncernu Discovery).

KRRiT otrzymała już kilka ekspertyz z różnych kancelarii prawnych w sprawie udzielenia TVN24 licencji na emisję programu na kolejne 10 lat. Jak wskazują eksperci, TVN spełnia warunek art. 35, gdyż jako koncesjonariusz jest firmą polską, a jego właściciel to spółka holenderska, zlokalizowana w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Z analizy praktyki KRRiT wynika, że w większości przypadków decyzja o rekoncesji dla stacji, która ma już licencję, jest prawie automatyczna, choć poprzedzona analizą. Ustawa o rtv przyznaje prawo przedłużenia każdemu nadawcy, który złoży wniosek co najmniej rok przed upływem terminu ważności poprzedniej koncesji. Ten warunek został spełniony przez TVN.

W świetle tych informacji nie jest zrozumiałe, co jest przyczyną półtorarocznej zwłoki w wydaniu decyzji przez KRRiT.

źródło: brpo.gov.pl

21 thoughts on “TVN24 już półtora roku czeka na przedłużenie koncesji. Interwencja RPO w KRRiT

  1. Pingback: priligy medicine

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *