„Poznaj Polskę” – nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ustanowione

Fot.: Przemysław Czarnek/Facebook

W piątek, 27 sierpnia minister Przemysław Czarnek podpisał komunikat o ustanowieniu nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków rusza 6 września. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”. Dodatkowo szef MEiN skierował list do dyrektorów szkół i nauczycieli, w którym zachęcił do uczestnictwa w programie.

Poznaj Polskę” – szczegóły przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. 

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki:

  • jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowej – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł

Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. 

W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów.

Wszystkie szczegółowe informacje o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” można znaleźć na stronie

List Ministra Edukacji i Nauki do dyrektorów szkół 

Pragnę zapewnić, że idea szeroko rozumianej edukacji patriotycznej jest mi szczególnie bliska. Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami. Jestem przekonany, że program „Poznaj Polskę” będzie się do tego przyczyniał – napisał minister Przemysław Czarnek w liście skierowanym do dyrektorów szkół i nauczycieli. 

Szef MEiN przybliżył w liście założenia projektu i zachęcił nauczycieli i uczniów do udziału w przedsięwzięciu. Pokreślił, że jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w takim stopniu wspiera edukację patriotyczną. 

Dzięki środkom z programu młodzi ludzie będą mogli poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób – wskazał minister Przemysław Czarnek.

źródło: MEiN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *