Cudzoziemcy pracowali bez zezwoleń

Fot.: Straż Graniczna

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zweryfikowali zatrudnienie 619 cudzoziemców przez jedną z agencji pracy tymczasowej na terenie województwa podlaskiego. Okazało się, że ponad połowa zatrudnionych wykonywała pracę bez wymaganych zezwoleń.

532 cudzoziemców wykonywało pracę na terytorium Polski. Obywatele głównie Ukrainy i Białorusi byli kierowani do pracy w województwie mazowieckim. Byli pracownikami sklepów i magazynów wielobranżowych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że nielegalne wykonywanie pracy powierzono 315 cudzoziemcom. Nie posiadali między innymi wymaganego zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pobyt nie uprawniało ich do wykonywania pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę czy też w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę oraz bez zawarcia umowy w wymaganej formie. Ponadto, w przypadku 36 osób, pracodawca nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez obcokrajowców. Pracodawcy, 47-letniej obywatelce Ukrainy, za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

źródło: Straż Graniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *