Wrocław: Kolejne zwolnienie policjanta w związku ze śmiercią młodego mężczyzny

Fot.: Dmytro N./Facebook

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z dniem 24 września 2021 r. zwolnił ze służby kolejnego z policjantów biorących udział w interwencji, jaka miała miejsce w dniu 30 lipca 2021 r. we wrocławskim WROPON-ie. Postępowanie dyscyplinarne prowadzone w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na obecnym etapie dotyczy pięciu funkcjonariuszy. Wobec dwóch z nich procedura związana ze zwolnieniem ze służby w trybie określonym w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji została zakończona. Jednocześnie procedura związana ze zwolnieniem ze służby w Policji trzeciego z interweniujących funkcjonariuszy pozostaje w toku. Niezależnie od powyższego Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w przedmiotowej sprawie.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z dniem 24 września 2021 r. zwolnił ze służby kolejnego z policjantów biorących udział w interwencji we wrocławskim WROPON-ie w dniu 30 lipca 2021 r. Zwolnienie nastąpiło w trybie określonym w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, tj. gdy wymaga tego ważny interes służby.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu uznał, że zachodzą wątpliwości dotyczące spełniania przez funkcjonariusza ustawowych wymogów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o Policji warunkujących możliwość pełnienia służby w Policji, jak również policjant sprzeniewierzył się zobowiązaniu określonemu w art. 27 ust. 1 ustawy o Policji, tj. rocie ślubowania policjantów, nie reagując na niezgodne z przepisami użycie środków przymusu bezpośredniego przez innych funkcjonariuszy.

Wcześniej, z dniem 10 września 2021 r. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zwolnił funkcjonariusza, wobec którego zarzuty dyscyplinarne dotyczyły m.in. niezgodnego z przepisami użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i pałki służbowej.

Postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu na obecnym etapie dotyczy łącznie pięciu funkcjonariuszy. Wobec dwóch z nich procedura związana ze zwolnieniem ze służby w trybie określonym w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji została zakończona. Jednocześnie pozostaje w toku procedura związana z wydaleniem ze służby trzeciego z interweniujących funkcjonariuszy, wobec którego zarzuty dyscyplinarne dotyczą m.in. niezgodnego z przepisami użycia środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej.

Wobec dwóch pozostałych funkcjonariuszy biorących udział w ww. interwencji, a którzy zostali zawieszeni, prowadzone są postępowania dyscyplinarne.

Niezależnie od powyższego Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w przedmiotowej sprawie.

źródło: Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *