Wizyta Prezydenta Prezydium Policji Federalnej Niemiec w Podlaskim OSG

Fot.: Podlaski OSG

4 listopada w Podlaskim Oddziale SG przebywał Prezydent Prezydium Policji Federalnej Niemiec dr Dieter Romann, który wziął udział w rozmowach na temat aktualnej sytuacji migracyjnej na odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej.

Niemieckiej delegacji towarzyszyli gen. dyw. SG Tomasz Praga Komendant Główny Straży Granicznej, płk SG Andrzej Jakubaszek Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ppłk SG Adam Jarosz Komendant Placówki SG w Czeremsze oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji.

Prezydent Prezydium Policji Federalnej Niemiec wraz z delegacją odwiedzili Placówkę SG w Czeremsze. Goście wizytowali znajdujące się na terenie przejścia granicznego w Połowcach Centrum Rejestracji Cudzoziemców w Połowcach. Podczas spotkania wymieniono się  doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania skali nielegalnej migracji z kierunku polsko-białoruskiego. Gościom zaprezentowano ponadto zabezpieczenia przed dalszym rozwojem tego zjawiska. Strona niemiecka wyraziła poparcie dla działań, które podejmuje Podlaski Oddział Straży Granicznej w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na granicy z Białorusią.

źródło: Straż Graniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *