Nefilim – Ich trwająca wielka sztuczka polegała na przejściu na oszukańczy system papierów dłużnych.

Kontrola umysłu to brakujący element, który został wykorzystany przez lata, a zwłaszcza teraz, w nowych, znacznie potężniejszych tajnych formach, które większość osób ma problemy ze zrozumieniem. Istnieje wiele rodzajów kontroli … Read More

ISTOTA – SZTUCZNE PRZYKRYWANIE NIEBA – KTO DYSPONUJE TĄ TECHNOLOGIĄ

Rozmowa Istoty z Teresą na temat sztucznej grawitacji i wzorze Einsteina plus bardzo ciekawy film obrazujący czym jest Ziemia. Dokładamy kolejną cegiełkę w rozważaniach o konstrukcie wszechświata, ujawniamy prawdę. KONTAKT … Read More

Goraca poprawka amerykanskiego senatu na temat UAP/UFO.

Niedawno złożona w Waszyngtonie propozycja, której celem jest ustalenie nowych wymagań dotyczących sposobu, w jaki wojsko i społeczność wywiadowcza zajmują się niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi (UAP), może również wzmocnić wysiłki na … Read More