Marcin Wiącek spotkał się z Didierem Reyndersem

For.: brpo.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się 18 listopada 2021 roku z komisarzem UE ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. 

Rozmowa dotyczyła bieżącej działalności Rzecznika Praw Obywatelskich a w szczególności wydarzeń na granicy oraz władzy sądowniczej. Marcin Wiącek podkreślał, że przedstawiciele jego biura regularnie wizytują tereny przygraniczne i przedstawiają wystąpienia odpowiednim władzom. Opiniują oni także projekty aktów prawnych mających znaczenie dla sytuacji prawnej migrantów.

Zaakcentował również, że RPO zabiega o wykonanie orzeczeń TSUE, a także bierze udział w postępowaniach przed TK dotyczących traktatów unijnych. Rzecznik omówił też główne problemy prawne związane z kontrolą konstytucyjności prawa europejskiego, zwłaszcza w związku z zasadą nadrzędności Konstytucji w systemie prawa polskiego.

W spotkaniu uczestniczył również zastępca rzecznika praw obywatelskich Maciej Taborowski. 

źródło: brpo.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *