Akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi GIF

Fot.: pixabay

Aktem oskarżenia skierowanym do sądu zakończyło się postępowanie w sprawie nieprawidłowości w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie w latach 2016-2017. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA oraz Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom: byłemu Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu oraz przedstawicielowi środowiska farmaceutycznego. Postępowanie obejmowało lata 2016-2017. Prokuratura zarzuciła podejrzanemu między innymi niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w związku z wydaniem decyzji administracyjnych wobec jednej z hurtowni farmaceutycznych z Warszawy, które były sprzeczne z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w tej hurtowni przez inspektorów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Zbigniew N., były Główny Inspektor Farmaceutyczny, został zatrzymany w październiku 2020 r. przez CBA.

Druga osoba została oskarżona o nakłanianie Zbigniewa N. do przekroczenia uprawnień.

Za czyny zarzucane podejrzanym może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *