Rozszerzenie pomocy ekspertów Dziecięcego Telefonu Zaufania

Fot.: pixabay

Od 10 stycznia 2022 roku przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i na specjalnym czacie internetowym czat.brpd.gov.pl dyżurować będą specjalni eksperci z zakresu prawa, spraw socjalnych, edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia. Oprócz codziennego, całodobowego wsparcia psychologicznego i kryzysowego będzie można teraz w trakcie eksperckich dyżurów uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące obowiązujących przepisów i procedur. 

Kryzys wywołany pandemią wymaga pilnej rozbudowy skoordynowanego i powszechnego systemu pomocy dla młodego pokolenia. W wyniku porozumienia zawartego przez Rzecznika Praw Dziecka z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki wspólnie działamy na rzecz reformy systemu psychiatrii dziecięcej, pomocy środowiskowej i psychologicznej w szkołach. Elementem tego systemu stał się całodobowy darmowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 oraz czat internetowy, które pełnią rolę „poradni pierwszego kontaktu” i są znaczącym narzędziem codziennej, całodobowej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Kolejnym etapem rozbudowy systemu pomocy jest uruchomienie przy Dziecięcym Telefonie Zaufania codziennych dyżurów eksperckich z zakresu prawa, spraw socjalnych, edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia. Specjaliści dyżurują w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 – wystarczy zadzwonić na 800 12 12 12 lub napisać na czacie (czat.brpd.gov.pl) i poprosić o kontakt z ekspertem.

Cały czas, codziennie, przez całą dobę można również uzyskać wsparcie psychologiczne i kryzysowe – eksperci dyżurują dodatkowo i niezależnie od stałego, całodobowego wsparcia psychologów.

W kolejne dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 dyżurują następujący specjaliści: 

Poniedziałek – ekspert z zakresu spraw socjalnych: 

świadczeń (500 plus, 300 plus, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjne itp.);

udzielania pomocy społecznej;

spraw socjalnych dzieci wychowywanych w różnych formach opieki zastępczej, w czasie sprawowania opieki i po jej ustaniu;

działalności domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci;

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

warunków pracy małoletnich;

spraw mieszkaniowych, lokali zastępczych, socjalnych, eksmisji;

działania domów dla matek z małymi dzieci i kobiet w ciąży;

funkcjonowania funduszu alimentacyjnego;

spraw związanych z niepełnosprawnością nieletnich, rehabilitacją, ochroną zdrowia niepełnosprawnych.

Wtorek – ekspert z zakresu ochrony zdrowia: 

dostępności do świadczeń zdrowotnych;

praw pacjenta małoletniego;

środków prawnych przysługujących pacjentom oraz ich przedstawicielom ustawowym /opiekunom w realizacji ich praw.

Środa – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Czwartek – ekspert z zakresu edukacji i wychowania:

–  pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i placówkach;

przemocy rówieśniczej;

spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;

indywidualnego nauczania;

dowożenia uczniów niepełnosprawnych, jak również innych spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół;

współpracy szkoły z rodzicami;

reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów;

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania.

Piątek – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich. 

źródło: brpd.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *