Czy nadzór nad lekami wymaga leczenia?

NIK o rejestracji i zmianach porejestracyjnych produktów leczniczych Nawet 3-letnie opóźnienia w procedurach rejestracji produktów leczniczych, błyskawiczna i podjęta na podstawie niewystarczających dowodów decyzja o dodaniu nowego wskazania terapeutycznego dla jednego z leków, stosowanie pozaprawnej praktyki … Read More