Zachodnia polityka zagraniczna, która stworzyła kryzys na Ukrainie, tworzy teraz kryzys z Chinami

Dwa ostatnie wydarzenia, oba w cieniu trwającego konfliktu na Ukrainie, pomagają zilustrować, jak te same problematyczne aspekty zachodniej polityki zagranicznej, które napędzają konflikt ukraiński, ciężko pracują w prowokowaniu konfliktu z … Read More