Czy nadzór nad lekami wymaga leczenia?

NIK o rejestracji i zmianach porejestracyjnych produktów leczniczych Nawet 3-letnie opóźnienia w procedurach rejestracji produktów leczniczych, błyskawiczna i podjęta na podstawie niewystarczających dowodów decyzja o dodaniu nowego wskazania terapeutycznego dla jednego z leków, stosowanie pozaprawnej praktyki … Read More

Akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi GIF

Aktem oskarżenia skierowanym do sądu zakończyło się postępowanie w sprawie nieprawidłowości w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie w latach 2016-2017. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze stołecznej … Read More

GIF: Porozumienie z Głównym Lekarzem Weterynarii podpisane!

12 października 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny Pan Paweł Piotrowski i Główny Lekarz Weterynarii Pan Bogdan Konopka podpisali porozumienie o współpracy. Celem zawartego porozumienia jest wzmocnienie nadzoru nad wytwarzaniem i … Read More

Były Główny Inspektor Farmaceutyczny zatrzymany przez CBA

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Katowicach postępowanie dotyczące nieprawidłowości w działaniu byłego Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W związku z tym śledztwem 1 października został … Read More