Nagłe zaostrzenie przepisów o kwarantannie granicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do premiera

Osoby powracające z krajów spoza strefy Schengen i niebędących członkami EFTA muszą poddać się kwarantannie granicznej – przewidują najnowsze rozporządzenia Rady Ministrów. Tym samym rozciągnięto ten obowiązek na każdą niezaszczepioną w … Read More

Obywatele Maroka nielegalnie przekroczyli granicę RP

W powiecie bielskim zatrzymano czterech cudzoziemców. Obywatele Maroka nielegalnie przekroczyli słowacko-polską granicę. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej otrzymali informację od policjantów z Kobiernic (pow. bielski) o czterech obcokrajowcach ujawnionych na … Read More