Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk wita repatriantów z Kazachstanu

Pandemia COVID-19 spowodowała zamknięcie granic i zawieszenie ruchu lotniczego pomiędzy wieloma krajami. Nie zwalnia to jednak władz Rzeczypospolitej z zobowiązań, jakie nakłada na nas nasza historia i tradycja w obszarze … Read More