Nakaz maseczek wprowadzono niezgodnie z zasadami. Apel RPO do premiera, by było to zgodne z Konstytucją

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych ponownie wprowadzono z naruszeniem zasad tworzenia prawa. Zgodnie z Konstytucją powinna to bowiem przewidywać ustawa, a nie rozporządzenie rządu. Dlatego RPO zwrócił się do … Read More

Adam Bodnar: Noszenie maseczek jest naszym obowiązkiem prawnym i moralnym

Nawet jeżeli mamy wątpliwości co do obowiązku prawnego noszenia maseczek, to jest to nasz obowiązek moralny w stosunku do współobywateli – powiedział 11 października 2020 r. RPO Adam Bodnar. – … Read More

Terapie konwersyjne powinny być w Polsce zakazane. Wystąpienie RPO do premiera

30 lat temu homoseksualizm usunięto z klasyfikacji chorób Światowej Organizacji Zdrowia, a już wcześniej organizacje naukowe i eksperci wskazywali, że orientacji seksualnej i tożsamości płciowej nie można „wyleczyć”. Tymczasem w … Read More

Tożsamość płciowa to zakazana przesłanka dyskryminacji. Sąd uwzględnił precedensowy pozew osoby transpłciowej o nierówne traktowanie w zatrudnieniu

Osobie transpłciowej przyjętej na umowę do pracy w ochronie postawiono warunek pracy w męskim umundurowaniu – choć funkcjonowała i wyglądała zgodnie z żeńską płcią odczuwaną. Ponieważ jej proces o ustalenie … Read More

„Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową” – debata Senatu RP i WOŚP

Co zrobić, by wyprowadzić z zapaści psychiatrię dziecięcą i młodzieżową? Jakie działania podjąć, by młodzi ludzie w trudnych sytuacjach życiowych nie byli pozostawiani sami sobie? Czy można szybko uzdrowić system? … Read More

Ksiądz złożył poręczenie za Margot i skomentował jej sprawę – ma mieć postępowanie dyscyplinarne na KUL

Jakie wypowiedzi ks. dra hab. Alfreda Wierzbickiego mogły uchybiać obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności tego zawodu Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o to rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ks. … Read More