Wizyta naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich w dniu 15 października br. złożył swoją pierwszą w historii wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozmowy poświęcone były kryzysowi humanitarnemu na wschodniej granicy Polski … Read More

5 tys. zł kary sanepidu za solarium działające jesienią 2020 roku. RPO: zakaz wydano niezgodnie z prawem

Właścicielka solarium została ukarana  administracyjną karą pieniężną, bo wbrew rozporządzeniu rządu prowadziła działalność w październiku 2020 roku. Rada Ministrów nie mogła jednak w tym trybie całkowicie zakazać działalności gospodarczej, lecz … Read More

Po 300 zł za spotkanie znajomych bez powodu, bez dystansu, bez maseczki. Kasacja RPO uwzględniona przez Sąd Najwyższy

Panowie Albin i Jacek podczas lockdownu w kwietniu 2020 roku spotkali się w swej małej miejscowości C.. Przemieszczali się bez uzasadnionej przyczyny. Nie zachowali między sobą 2 m odległości. A … Read More

Gdy na religię chodzi mniejszość uczniów. Wystąpienie Biura RPO do dyrektorki szkoły

W jednej z klas częstochowskiego liceum na lekcje religii uczęszcza sześcioro uczniów. Pozostałych dwadzieścioro dwoje musi wtedy czekać na kontynuowanie obowiązkowych zajęć. Nauczanie religii w szkołach publicznych  jest istotnym aspektem realizacji … Read More

Rzecznik pyta o działania polskich służb konsularnych po zatrzymaniu Rafała Ziemkiewicza na Heathrow

Niewpuszczenie publicysty do Wielkiej Brytanii miało być motywowane racjami światopoglądowymi. Swoboda wypowiedzi nie może ograniczać się do poglądów postrzeganych jako nieszkodliwe – odnosi się w równym stopniu do tych, które … Read More

Ograniczenia praw osób niezaszczepionych mogą być wprowadzane tylko na drodze ustawowej. Wystąpienie RPO do premiera

Rozporządzenie rządu przewiduje limity udziału w różnych imprezach i miejscach – do których nie wlicza się osób zaszczepionych. Za niestosowanie się do tych ograniczeń organizatorom grożą kary. Z braku uprawnień … Read More

Projekt zaostrzenia Kodeksu karnego – opinia RPO dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Proponowane przez resort sprawiedliwości duże zmiany w Kodeksie karnym cechuje nadmierna represyjność. Tymczasem potencjalnego sprawcę przestępstwa odstrasza nieuchronność kary, a nie jej surowość. Zaostrzenie polityki karnej nie znajduje także uzasadnienia … Read More

Wyższe grzywny za wykroczenia mogą być narzędziem walki z protestami społecznymi. Marcin Wiącek o rządowym projekcie

Rząd chce wyższych grzywien za wykroczenia – nawet do 30 tys. zł. Tyle miałoby grozić np. demonstrantom wchodzącym na jezdnię. Może to się stać narzędziem walki z przejawami aktywizmu społecznego … Read More

RPO skarży do WSA kary sanepidu za niezachowanie odległości w czasie zgromadzeń. Korzystny dla obywatela wyrok już prawomocny

20 maja 2020 r. pan K. został ukarany przez sanepid 10 tys. zł kary za złamanie 16 maja 2020 r. nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 … Read More

Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Raport GREVIO na temat Polski

Raport podkreśla pozytywne działania podjęte przez Polskę w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Na szczególną uwagę zasługuje niedawne wprowadzenie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania … Read More