WSPARCIE

Portal Nwk24.pl utrzymuje się głównie dzięki Waszemu wsparciu dlatego jesteśmy wdzięczni wszystkim osobą które wspierają nas i umożliwiają wykonywanej naszej pracy. Tylko dzięki Wam jest to możliwe!

WSPARCIE FINANSOWE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI NWK24.PL:

PayPal: Audioclassa@gmail.com

50 1020 5558 1111 1740 1220 0042

Michał Żulikowski

Tytułem : Darowizna

Dziękujemy serdecznie!